برنامه هفتم: انگیزه و باید و نبایدهای پیش رو

برنامه هفتم: انگیزه و باید و نبایدهای پیش رو

مسیر موفقیت
12 اسفند 1401
7139
دانلود
مشاوره در خصوص انگیزه، راه های افزایش انگیزه و آگاهی از عوارض آموزشی که انگیزه را از بین می برند
#وکالت #نحوه_مطالعه #مشاوره #پشتیبانی #مسیر_موفقیت #پادکست_آموزشی

مسیر موفقیت

در این برنامه ها سعی شده در خصوص موارد بسیار کلیدی همچون آشنایی با آزمون وکالت تحت عنوان کالبدشکافی آزمون وکالت، آشنایی با منابع، چگونگی برنامه ریزی برای آزمون وکالت، چگونگی مرور مطالب برای تثبیت اطلاعات، مدیریت حواشی در مسیر آزمون وکالت، مدیریت استرس و ... که در حوزه نتیجه گیری حائز اهمیت می‌باشند، پرداخته شود.

سایر پادکست‌ها

اشتراک گذاری در شبکه‌های اجتماعی