برنامه هفدهم: ایجاد تعادل بدنی (2) در مدیریت استرس

برنامه هفدهم: ایجاد تعادل بدنی (2) در مدیریت استرس

مسیر موفقیت
12 اسفند 1401
1701
دانلود
شامل همه مباحث باقیمانده در رسیدن به تعادل بدنی و نکات مهم بر درگیر نشدن با استرس ناشی از مصرف مواد غذایی دارای قند، کافیین و دخانیات و نقش آنها در از بین رفتن ویتامین‌های حیاتی خانواده B. مدیریت استرس در چهار برنامه تهیه شده است که این برنامه آخرین بخش از آن می‌باشد.
#وکالت #نحوه_مطالعه #مشاوره #پشتیبانی #مسیر_موفقیت #پادکست_آموزشی

مسیر موفقیت

در این برنامه ها سعی شده در خصوص موارد بسیار کلیدی همچون آشنایی با آزمون وکالت تحت عنوان کالبدشکافی آزمون وکالت، آشنایی با منابع، چگونگی برنامه ریزی برای آزمون وکالت، چگونگی مرور مطالب برای تثبیت اطلاعات، مدیریت حواشی در مسیر آزمون وکالت، مدیریت استرس و ... که در حوزه نتیجه گیری حائز اهمیت می‌باشند، پرداخته شود.

سایر پادکست‌ها

اشتراک گذاری در شبکه‌های اجتماعی