تقویم آموزشی دوره‌ها

تقویم و تغییرات دوره‌های آموزشی موسسه

دانش پذیران موسسه توجه داشته باشند، فقط شروع هر دوره به صورت پیامک اطلاع رسانی میگردد. از طریق این صفحه (فقط) ایجاد هرگونه تغییر در برنامه کلاس ها (کلاس فوق العاده، عدم تشکیل کلاس، جابجایی روز و ...) به اطلاع خواهد رسید و برگزاری کلاس ها طبق برنامه انجام میپذیرد. دانشجو میبایست روز قبل از برگزاری هر دوره وب سایت را کنترل نماید.

ساختمان‌های آموزشی موسسه

آدرس ساختمان اکبری (دفتر مرکزی): خیابان کارگر شمالی. بالاتر از فاطمی. کوچه شهید اکبری. پلاک 32
آدرس ساختمان فکوری: خیابان کارگر شمالی. بالاتر از فاطمی. جنب پمپ بنزین. کوچه شهید فکوری. پلاک 141

دوره‌های فعال موسسه

آمادگی آزمون وکالت 1402 - دوره اول

مورخ توضیحات
در حال حاضر تقویم فعالی بر‌ای دوره انتخابی وجود ندارد

آمادگی آزمون وکالت 1402 - دوره دوم

مورخ توضیحات
سه شنبه، 16 خرداد
کیفری
کلاس آیین دادرسی کیفری استاد ساولانی ساعت 8:30 الی 13 در ساختمان اکبری برگزار می گردد.
سه شنبه، 16 خرداد
تجارت
کلاس حقوق تجارت استاد رنجبر ساعت 14 الی 18 در ساختمان اکبری برگزار می گردد.
چهارشنبه، 17 خرداد
کیفری
کلاس آیین دادرسی کیفری استاد ساولانی ساعت 8:30 الی 13 در ساختمان اکبری برگزار می گردد.
چهارشنبه، 17 خرداد
تجارت
کلاس حقوق تجارت استاد رنجبر ساعت 14 الی 18 در ساختمان اکبری برگزار می گردد.
پنجشنبه، 18 خرداد
مدنی
کلاس حقوق مدنی استاد جرعه نوش ساعت 9 الی 18 در ساختمان اکبری برگزار می گردد
شنبه، 20 خرداد
کیفری
کلاس آیین دادرسی کیفری استاد ساولانی ساعت 8:30 الی 13 در ساختمان اکبری برگزار می گردد.
شنبه، 20 خرداد
مدنی
کلاس حقوق مدنی استاد جرعه نوش ساعت 14 الی 18 در ساختمان اکبری برگزار می گردد
يكشنبه، 21 خرداد
کیفری
کلاس آیین دادرسی کیفری استاد ساولانی ساعت 8:30 الی 13 در ساختمان اکبری برگزار می گردد.
يكشنبه، 21 خرداد
مدنی
کلاس حقوق مدنی استاد هاشمی ساعت 14 الی 18 در ساختمان اکبری برگزار می گردد
دوشنبه، 22 خرداد
کیفری
کلاس آیین دادرسی کیفری استاد ساولانی ساعت 8:30 الی 13 در ساختمان اکبری برگزار می گردد.
دوشنبه، 22 خرداد
مدنی
کلاس حقوق مدنی استاد هاشمی ساعت 14 الی 18 در ساختمان اکبری برگزار می گردد
سه شنبه، 23 خرداد
دادرسی مدنی
کلاس آیین دادرسی مدنی استاد کمالوند ساعت 8:30 الی 17 در ساختمان اکبری برگزار می گردد
چهارشنبه، 24 خرداد
دادرسی مدنی
کلاس آیین دادرسی مدنی استاد کمالوند ساعت 8:30 الی 17 در ساختمان اکبری برگزار می گردد
پنجشنبه، 25 خرداد
مدنی
کلاس حقوق مدنی استاد جرعه نوش ساعت 9 الی 18 در ساختمان اکبری برگزار می گردد