تقویم آموزشی دوره‌ها

تقویم و تغییرات دوره‌های آموزشی موسسه

دانش پذیران موسسه توجه داشته باشند، فقط شروع هر دوره به صورت پیامک اطلاع رسانی میگردد. از طریق این صفحه (فقط) ایجاد هرگونه تغییر در برنامه کلاس ها (کلاس فوق العاده، عدم تشکیل کلاس، جابجایی روز و ...) به اطلاع خواهد رسید و برگزاری کلاس ها طبق برنامه انجام میپذیرد. دانشجو میبایست روز قبل از برگزاری هر دوره وب سایت را کنترل نماید.

ساختمان‌های آموزشی موسسه

آدرس ساختمان اکبری (دفتر مرکزی): خیابان کارگر شمالی. بالاتر از فاطمی. کوچه شهید اکبری. پلاک 32
آدرس ساختمان فکوری: خیابان کارگر شمالی. بالاتر از فاطمی. جنب پمپ بنزین. کوچه شهید فکوری. پلاک 141

دوره‌های فعال موسسه

آمادگی آزمون وکالت 1403 - دوره اول

مورخ توضیحات
چهارشنبه، 02 اسفند
دادرسی مدنی
کلاس آیین دادرسی مدنی استاد کمالوند ساعت 9 الی 18 در ساختمان اکبری برگزار می گردد.
پنجشنبه، 03 اسفند
اطلاعیه
هیچ کلاسی برگزار نمی گردد.
شنبه، 05 اسفند
اطلاعیه
هیچ کلاسی برگزار نمی گردد.
يكشنبه، 06 اسفند
اطلاعیه
هیچ کلاسی برگزار نمی گردد.
دوشنبه، 07 اسفند
مدنی
کلاس حقوق مدنی 8 استاد هاشمی ساعت 9 الی 18 در ساختمان اکبری برگزار می گردد.
سه شنبه، 08 اسفند
مدنی
کلاس حقوق مدنی 8 استاد هاشمی ساعت 9 الی 18 در ساختمان اکبری برگزار می گردد.
چهارشنبه، 09 اسفند
مدنی
کلاس حقوق مدنی 8 استاد هاشمی ساعت 9 الی 18 در ساختمان اکبری برگزار می گردد.
پنجشنبه، 10 اسفند
اطلاعیه
هیچ کلاسی برگزار نمی گردد.
شنبه، 12 اسفند
متون فقه
کلاس متون فقه استاد امیرحسینی ساعت 8:30 الی 18 در ساختمان اکبری برگزار می گردد.
يكشنبه، 13 اسفند
متون فقه
کلاس متون فقه استاد امیرحسینی ساعت 8:30 الی 18 در ساختمان اکبری برگزار می گردد.
دوشنبه، 14 اسفند
متون فقه
کلاس متون فقه استاد امیرحسینی ساعت 8:30 الی 18 در ساختمان اکبری برگزار می گردد.
سه شنبه، 15 اسفند
متون فقه
کلاس متون فقه استاد امیرحسینی ساعت 8:30 الی 18 در ساختمان اکبری برگزار می گردد.
چهارشنبه، 16 اسفند
اصول فقه
کلاس اصول فقه استاد امیرحسینی ساعت 8:30 الی 18 در ساختمان اکبری برگزار می گردد.
پنجشنبه، 17 اسفند
اصول فقه
کلاس اصول فقه استاد امیرحسینی ساعت 8:30 الی 18 در ساختمان اکبری برگزار می گردد.
جمعه، 18 اسفند
اطلاعیه
هیچ کلاسی برگزار نمی گردد.
شنبه، 19 اسفند
اصول فقه
کلاس اصول فقه استاد امیرحسینی ساعت 8:30 الی 18 در ساختمان اکبری برگزار می گردد.
يكشنبه، 20 اسفند
اصول فقه
کلاس اصول فقه استاد امیرحسینی ساعت 8:30 الی 18 در ساختمان اکبری برگزار می گردد.

آمادگی آزمون وکالت 1403 - دوره دوم

مورخ توضیحات
چهارشنبه، 02 اسفند
مدنی
کلاس حقوق مدنی استاد جرعه نوش ساعت 9 الی 18 در ساختمان فکوری برگزار می گردد.
پنجشنبه، 03 اسفند
اطلاعیه
هیچ کلاسی برگزار نمی گردد.
شنبه، 05 اسفند
اطلاعیه
هیچ کلاسی برگزار نمی گردد.
يكشنبه، 06 اسفند
اطلاعیه
هیچ کلاسی برگزار نمی گردد.
دوشنبه، 07 اسفند
جزا
کلاس حقوق جزا استاد ساولانی ساعت 9 الی 13 در ساختمان فکوری برگزار می گردد.
دوشنبه، 07 اسفند
تجارت
کلاس حقوق تجارت استاد رنجبر ساعت 14 الی 18 در ساختمان فکوری برگزار می گردد.
سه شنبه، 08 اسفند
جزا
کلاس حقوق جزا استاد ساولانی ساعت 9 الی 13 در ساختمان فکوری برگزار می گردد.
سه شنبه، 08 اسفند
تجارت
کلاس حقوق تجارت استاد رنجبر ساعت 14 الی 18 در ساختمان فکوری برگزار می گردد.
چهارشنبه، 09 اسفند
جزا
کلاس حقوق جزا استاد ساولانی ساعت 9 الی 13 در ساختمان فکوری برگزار می گردد.
پنجشنبه، 10 اسفند
اطلاعیه
هیچ کلاسی برگزار نمی گردد.