بزرگ‌ترین فرصت استخدامی برای فارغ‌التحصیلان رشته‌ حقوق جهت 14 عنوان شغلی / شروع ثبت نام آزمون دستگاه‌های اجرایی کشور

با توجه به مجوزهای صادره از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور به منظور تأمین نیروی انسانی مورد نیاز در دستگاههای اجرایی کشور، دوازدهمین آزمون مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی کشور برگزار می‌شود.
14 روز پیش
با توجه به مجوزهای صادره از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور به منظور تأمین نیروی انسانی مورد نیاز در دستگاههای اجرایی کشور، دوازدهمین آزمون مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی کشور برگزار می‌شود.

عناوین شغلی کارشناس حقوقی، بانکداری حقوقی، کارشناس کنوانسیونها و معاهدات دریایی و بندری، ارزیاب و کارشناس توسعه امور سیاسی امکان ثبت نام برای کلیه فارغ التحصیلان حقوق وجود دارد. همچنین در برخی گرایش‌های حقوق، عناوین شغلی کارشناس امور اداری، کارشناس نظارت و بازرسی کشوری، کارشناس امور بندری، کارشناس توسعه روابط فرهنگی، کارشناس مطالعات و برنامه‌ریزی روابط فرهنگی، کارشناس امور شرکتهای دولتی، کارشناس امور امنیتی و انتظامی، کارشناس امنیت میراث فرهنگی و کارشناس توسعه و مدیریت منابع نیز موجود است.


زمان ثبت نام: 14 الی 23 تیر 1403

زمان دریافت کارت: 9 مرداد 1403

زمان آزمون : 12 مرداد 1403


داشتن حداقل سن بیست (20) سال تمام و داشتن حداکثر چهل (40) سال تمام برای استخدام و برای متخصصین با مدرک تحصیلی دکتر ی چهل و پنج (45) سال تمام بر اساس بند (الف) ماده (42) قانون مدیریت خدمات کشوری.

جدیدترین اخبار

اشتراک گذاری در شبکه‌های اجتماعی