موافقت مجلس با تقاضای تحقیق و تفحص از کانون‌های وکلا

نمایندگان مجلس امروز (سه‌شنبه 6 تیر 1402) با درخواست تحقیق و تفحص از عملکرد کانون‌های وکلای دادگستری و اتحادیه کانون‌های وکلای دادگستری ایران موافقت کردند.
12 ماه پیش
نمایندگان مجلس امروز (سه‌شنبه 6 تیر 1402) با درخواست تحقیق و تفحص از عملکرد کانون‌های وکلای دادگستری و اتحادیه کانون‌های وکلای دادگستری ایران موافقت کردند.

محورهای تحقیق و تفحص از کانون‌های وکلا که امروز در مجلس به تصویب رسید به شرح زیر است:

  • بررسی نحوه تعیین ظرفیت کانون های وکلای دادگستری و پذیرش کارآموزان وکالت و برگزاری آزمون ورودی و اختبار کارآموزان
  • بررسی عملکرد کانون های وکلای دادگستری  و اتحادیه های کانون های وکلای دادگستری ایران در خصوص صدور پروانه فعالیت برای افرادی که بدون شرکت در آزمون وکالت، پروانه فعالیت اخذ نمودند و بررسی فهرست افراد مذکور
  • بررسی عملکرد کانون های وکلای دادگستری و اتحادیه های کانون های وکلای دادگستری در خصوص نحوه انتشار اطلاعات موضوع ماده 4 قانون انتشار و دسترسی ازاد به اطلاعات و ماده 11 آئین نامه اجرایی قانون مذکور
  • بررسی فهرست وکلای عضو کانون های وکلای دادگستری و صلاحیت قانونی آنان
  • بررسی میزان بودجه و درآمد کانون های وکلای دادگستری و اتحادیه کانون های وکلای دادگستری ایران و نحوه هزینه کرد و صورت های مالی آن
  • بررسی عملکرد کانون های وکلای دادگستری و اتحادیه کانون های وکلای دادگستری ایران در رسیدگی به تخلفات وکلای عضو و برخورد با آنها مطابق با قانون
  • بررسی فهرست وکلای دادگستری که بدون آزمون پروانه وکالت اخذ نمودند و مستند قانونی آن ها اخذ پروانه آنان است
  • بررسی نحوه نقل و انتقال وکلای عضو کانون وکلای دادگستری از کانون محل فعالیت به کانون دیگر و فهرست انتقال یافتگان با مستند قانونی انتقال و میزان هزینه دریافتی بابت انتقال
  • بررسی تعداد پروانه های تودیع شده یا معلق شده وکلای دادگستری و مستند قانونی آن
  • بررسی نحوه برگزاری انتخابات هیات مدیره کانون های وکلای دادگستری و اتحادیه کانون های وکلای دادگستری ایران
جدیدترین اخبار

اشتراک گذاری در شبکه‌های اجتماعی