وزیر دادگستری

قانون تسهیل باعث کاهش سطح علمی وکلا می‌شود

قانون تسهیل باعث کاهش سطح علمی وکلا می‌شود، زیرا کسانی که یک درصد اول محسوب می‌شود شاید میانگین نمراتشان پایین باشد و در نتیجه تعداد وکلای پذیرفته شده بدون اینکه سطح علمی مناسبی داشته باشند افزایش پیدا می‌کند.
سال گذشته
قانون تسهیل باعث کاهش سطح علمی وکلا می‌شود، زیرا کسانی که یک درصد اول محسوب می‌شود شاید میانگین نمراتشان پایین باشد و در نتیجه تعداد وکلای پذیرفته شده بدون اینکه سطح علمی مناسبی داشته باشند افزایش پیدا می‌کند.

این عضو دولت سیزدهم درحالی این اظهارات را مطرح می‌کند که دولت از حامیان جدی طرح تسهیل بود و در جلسات تصویب طرح، نماینده دولت در مجلس به شدت از آن حمایت می‌کرد.

در هنگام تصویب قانون استفساریه قانون تسهیل هم که "نمره تراز شده" را به جای "نمره خام" مبنای قبولی آزمون وکالت قرار می‌داد، نماینده دولت با این امر موافقت کامل داشت.

وزیر دادگستری همچنین گفته که پیشنهاداتی برای جبران کاهش سطح علمی وکلا تهیه شده است که به مرکز وکلای قوه قضاییه ارائه شده و قرار است به کانون‌ها نیز ارائه شود. 

جدیدترین اخبار

اشتراک گذاری در شبکه‌های اجتماعی