فرم اظهارنامه و تبصره ماده 100 قانون مالیات های مستقیم برای وکلا فعال شد

پس از تاخیر ایجاد شده نهایتا امکان ایجاد و ارسال فرم تبصره ماده 100 قانون مالیات های مستقیم به جای اظهارنامه مالیاتی برای وکلای دادگستری فعال شد.
10 روز پیش
پس از تاخیر ایجاد شده نهایتا امکان ایجاد و ارسال فرم تبصره ماده 100 قانون مالیات های مستقیم به جای اظهارنامه مالیاتی برای وکلای دادگستری فعال شد.

در حالی که مهلت قانونی تسلیم اظهارنامه مالیاتی یا تکمیل و ارسال فرم موضوع تبصره ماده 100 قانون مالیات های مستقیم مبنی بر پرداخت مالیات مقطوع تا پایان خرداد ماه بوده است، سازمان امور مالیاتی کشور با تمدید مهلت، نهایتا از امروز 17 تیر 1403 امکان ارسال فرم موضوع ماده 100 قانون مالیات های مستقیم را فعال کرد.

وکلای دادگستری می توانند با مراجعه به درگاه ملی خدمات الکترونیک سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی اینترنتی my.tax.gov.ir در صورت تمایل فرم ماده 100 قانون مالیات های مستقیم مبنی بر پرداخت مالیات مقطوع را تکمیل و ارسال کنند.

مودیان مالیاتی از جمله وکلای دادگستری در هر حال اختیار دارند که به جای قبول پرداخت مالیات مقطوع موضوع ماده 100، اظهارنامه مالیاتی تنظیم و ارسال کنند.

جدیدترین اخبار

اشتراک گذاری در شبکه‌های اجتماعی