آزمون وکالت 1402 اسکودا

تخمین کف معدل مجاز برای کسب تراز لازم جهت پذیرش در آزمون وکالت

بر اساس داده‌های تجمیع شده در سیستم معدل گیری دادآفرین نتایج تحلیل شده بیانگر کف معدل 6.30 برای کسب تراز مجاز این آزمون می‌باشد.
10 ماه پیش
بر اساس داده‌های تجمیع شده در سیستم معدل گیری دادآفرین نتایج تحلیل شده بیانگر کف معدل 6.30 برای کسب تراز مجاز این آزمون می‌باشد.

بر اساس نتایج استخراج شده از سامانه معدل گیری دادآفرین تا این لحظه و بر اساس تحلیل داده‌های موجود به نظر می‌رسد 15400 نفر در این آزمون مجاز به ثبت نام در کانون‌های وکلای دادگستری خواهند شد و کف معدل مورد نیاز برای کسب تراز لازم برای پذیرش معدل 6.30 خواهد بود.


میانگین پاسخگویی افرادی که شانس پذیرش در این آزمون را دارند به ترتیب زیر است:

حقوق مدنی: 39 درصد

آیین دادرسی مدنی: 36 درصد

حقوق تجارت: 25 درصد

اصول استنباط حقوق اسلامی و متون فقه: 33 درصد

حقوق جزای عمومی و اختصاصی: 52 درصد

آیین دادرسی کیفری: 56 درصد

حقوق اساسی: 41 درصد


به نظر می‌رسد با توجه به ضرایب به لحاظ اهمیت و عدم پاسخگویی افرادی که شانس بیشتری برای پذیرش دارند سختی آزمون به ترتیب تجارت، آیین دادرسی مدنی، مدنی، اصول، اساسی و سپس دو درس ساده‌تر یعنی جزا و کیفری بوده است.


بدیهیست مسئولیت اعلام نتایج نهایی با سازمان سنجش بوده و معدل اعلامی بر اساس کلید پیشنهادی دادآفرین بوده و بر اساس کارنامه‌های صادر شده تخمین زده شده است. به عبارتی بر اساس توزیع جمعیتی و کلید دادآفرین، احتمال قرار گرفتن در تراز مورد انتظار از معدل ذکر شده، تخمین زده شده است.

جدیدترین اخبار

اشتراک گذاری در شبکه‌های اجتماعی