راه‌اندازی سامانه درخواست تعویض شناسنامه برای ایرانیان خارج از کشور

رئیس سازمان ثبت احوال کشور با اشاره به خدمات متعدد ارائه شده به ایرانیان خارج از کشور از قبیل تغییر نام و تغییر نام خانوادگی تاکید کرد.
16 روز پیش
رئیس سازمان ثبت احوال کشور با اشاره به خدمات متعدد ارائه شده به ایرانیان خارج از کشور از قبیل تغییر نام و تغییر نام خانوادگی تاکید کرد.

سازمان ثبت احوال کشور سامانه اخذ درخواست کارت هوشمند ملی برای ایرانیان خارج از کشور را فراهم کرده است که در سال 1402 تعداد 22592 کارت هوشمند ملی صادر و جهت تحویل به متقاضیان به وزارت امور خارجه ارسال شده است.

با استفاده از زیرساخت‌های فناورانه و برگزاری جلسات مستمر با وزارت امور خارجه، سرویس سامانه الکترونیک درخواست تعویض شناسنامه نیز در بستر سامانه میخک نمایندگی امور خارجه طراحی و در آینده نزدیک با بهره برداری از این سامانه، ایرانیان خارج از کشور می‌توانند در کمترین زمان خدمات تعویض شناسنامه خود را در نمایندگی‌های امور خارجه دریافت کنند.

جدیدترین اخبار

اشتراک گذاری در شبکه‌های اجتماعی