صدای مشاور : گفتگو با اساتید در خصوص نحوه مطالعه - بخش دوم

صدای مشاور : گفتگو با اساتید در خصوص نحوه مطالعه - بخش دوم

مشاوره‌های حین آزمون
18 فروردین 1399
5726
دانلود
در این فایل صوتی برخی از اساتید دادآفرین در خصوص نحوه مطالعه، نکاتی را به دانشجویان ارائه نموده اند.
#وکالت #کمالوند #جرعه_نوش #رشیدی_نسب #نحوه_مطالعه #مشاوره #دادآفرین

سایر فایل‌های صوتی

اشتراک گذاری در شبکه‌های اجتماعی