صدای مشاور : گفتگو با اساتید در خصوص نحوه مطالعه

صدای مشاور : گفتگو با اساتید در خصوص نحوه مطالعه

مشاوره‌های حین آزمون
16 فروردین 1399
6453
دانلود
در این فایل صوتی برخی از اساتید دادآفرین در خصوص نحوه مطالعه، نکاتی را به دانشجویان ارائه نموده اند.
#وکالت #کمالوند #جرعه_نوش #رشیدی_نسب #نحوه_مطالعه #مشاوره #دادآفرین

سایر فایل‌های صوتی

اشتراک گذاری در شبکه‌های اجتماعی