محمد شاه محمدی

مرکز مشاوران در کانون وکلا ادغام شود

کانون‌ها مستقل‌اند و به نفع مردم و وکلا است که مرکز مشاوران قوه قضاییه در کانون ها ادغام شود.
ماه گذشته
کانون‌ها مستقل‌اند و به نفع مردم و وکلا است که مرکز مشاوران قوه قضاییه در کانون ها ادغام شود.

حمد شاه محمدی نایب رییس کانون وکلای دادگستری مرکز در پاسخ به سوالی مبنی بر ادغام کانون وکلای دادگستری مرکز و مرکز مشاوران قوه قضاییه گفت: تا جایی که می دانیم و اگر نظرسنجی هم شود، دوستانی که در مرکز مشاوران قوه قضاییه  هستند تمایل دارند که آنها در کانون وکلای دادگستری جذب شوند. مضافا باید دید برای سیستم قوه قضاییه  و حتی حاکمیت و مردم کدام، به صلاح است؟ اعتبار رای دستگاه قضایی ما به این است که یک وکیل، مستقل در مراحل دفاع باشد. کانون‌ها مستقل‌اند و به نفع مردم و وکلا است که مرکز مشاوران قوه قضاییه در کانون ها ادغام شود.

شاه محمدی درباره تجمیع آزمون وکالت مرکز مشاوران قوه قضاییه و کانون‌ها ادعا کرد: اگر آزمون  وکالت تجمیع شود، سطح آزمون وکالت مرکز مشاوران هم ارتقا می یابد. کانون وکلا و اتحادیه مایل هستند که متقاضیان مرکز مشاوران در آزمون ما شرکت کنند.


آزمون کانون‌ها،‌ با‌کیفیت‌تر است

وی درباره تفاوت آزمون وکالت کانون وکلای دادگستری مرکز و مرکز مشاوران قوه قضاییه گفت: مهمترین تفاوت این آزمون‌ها کیفیت آن است. آزمون وکالت کانون وکلای دادگستری باکیفیت تر و سخت تر است و بسیاری از افرادی که در آزمون کانون وکلای دادگستری شرکت می کنند، در مرکز مشاوران قوه قضاییه شرکت نمی کنند و معمولا اگر کسی در دو آزمون وکالت شرکت کند و در این دو آزمون قبول شود، کانون وکلا را انتخاب می کند.

جدیدترین اخبار

اشتراک گذاری در شبکه‌های اجتماعی