بانک مرکزی

حذف چک کاغذی تا 3 سال آینده

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی اظهار کرد: چک کاغذی از شبکه بانکی تا 3 سال آینده حذف و با چک الکترونیکی جایگزین می‌شود، چک الکترونیکی ساده و راحت است،
18 روز پیش
معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی اظهار کرد: چک کاغذی از شبکه بانکی تا 3 سال آینده حذف و با چک الکترونیکی جایگزین می‌شود، چک الکترونیکی ساده و راحت است،

بانک مرکزی از نظر تامین زیر ساخت‌ها برای سفته و برات الکترونیکی آماده است و به زودی در اولین بانک عملیاتی می‌شود.

تاکنون 300 هزار چک الکترونیکی در شبکه بانکی نقد شده و گرچه یک درصد از کل چک‌ها هم نیست، اما زیر ساخت فراهم است و به زودی در سراسر شبکه بانکی اجرا می‌شود.

عمده چک‌های شبکه بانکی کاغذی است، سهم چک‌های الکترونیکی به تدریج در شبکه بانک افزایش می‌یابد.

الان چک الکترونیک، برات الکترونیک و سفته الکترونیکی در شبکه بانکی عملیاتی شده است.

برات الکترونیک هم در وزارت اقتصاد برای بازرگانان فعال شد، 93.5 درصد از اشخاص بزرگسال کشور به تراکنش‌های بانکی الکترونیک دسترسی دارند، در آمریکا این رقم 93 درصد است.

جدیدترین اخبار

اشتراک گذاری در شبکه‌های اجتماعی