بابایی، رییس سازمان ثبت

در برخی کشورها دفاتر اسناد رسمی به صورت شرکت اداره می‌شوند، ما نیز به دنبال پیاده سازی این الگو هستیم

مهمترین دستاوردی که ما در سازمان داشتیم بحث سند الکترونیک است. این سند‌ها کد‌های مخصوص به خود را دارد و قابل جعل نیست و تاکنون در 2 استان به صورت آزمایشی صادر شده و از سال آینده صدور این اسناد در سراسر کشور اجرایی می‌شود.
22 روز پیش
مهمترین دستاوردی که ما در سازمان داشتیم بحث سند الکترونیک است. این سند‌ها کد‌های مخصوص به خود را دارد و قابل جعل نیست و تاکنون در 2 استان به صورت آزمایشی صادر شده و از سال آینده صدور این اسناد در سراسر کشور اجرایی می‌شود.

بابایی بیان داشت: موضوع دیگری که ما در تحول به دنبال آن هستیم و مربوط به دفاتر اسناد رسمی است بحث تغییر شکل و کاربرد‌های دفاتر اسناد رسمی است و در این حوزه به دنبال ایجاد پردیس ثبتی هستیم و این بدان معناست که دفترخانه‌های اسناد رسمی در امورات فنی نیز ورود پیدا خواهند کرد و به زودی پخش فنی به دفاتر اسناد رسمی افزوده خواهد شد و کارشناسان و کاردان‌های فنی در حوزه‌های مختلف به سردفتران کمک می‌کنند.

این موضوع به تثبیت مالکیت‌ها و حدنگاری در کشور به ما کمک می‌کند. در برنامه هفتم توسعه توانستیم این مصوبه را بگیریم و باید به زودی آیین نامه آن را تنظیم و به سمت بهره‌برداری حداکثری از ظرفیت دفاتر ثبت اسناد پیش برویم و درآمد‌های مختلفی را برای سردفتران در نظر بگیریم.

برخی کشور‌ها دفاتر اسناد رسمی به صورت شرکت اداره می‌شوند و ما نیز به دنبال پیاده‌سازی این الگو هستیم و شما سردفتران باید به ما در تحقق بهداشت قضایی کمک کنید.

وی با اشاره به طرح تنظیم اسناد رسمی، بیان کرد: این تحول مورد تاکید مقام معظم رهبری و ریاست قوه قضاییه بوده و با اجرایی شدن این طرح، استفاده از اسناد عادی را از معاملات حذف کرده و به سمت استفاده 100 درصدی از اسناد رسمی در معاملات پیش می‌رویم و همین موضوع باعث افزایش فعالیت دفاتر اسناد رسمی می‌شود.

جدیدترین اخبار

اشتراک گذاری در شبکه‌های اجتماعی