خندانی از تغییرات تعرفه در قانون بودجه سال 1403 خبر داد

رییس کانون سردفتران و دفتریاران گفت: مبالغ جدید جداول بودجه سال 1403 در موضوعات مربوط به حق الثبت ازجمله حق‌الثبت اسناد غیرمالی از سوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ابلاغ و لازم الاجرا شد.
15 روز پیش
رییس کانون سردفتران و دفتریاران گفت: مبالغ جدید جداول بودجه سال 1403 در موضوعات مربوط به حق الثبت ازجمله حق‌الثبت اسناد غیرمالی از سوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ابلاغ و لازم الاجرا شد.

علی خندانی اظهار داشت: نامه ابلاغی مربوط به جدول شماره 16 تعرفه درآمدهای موضوع جدول شماره 5 قانون بودجه سال 1403، توسط معاونت راهبردی و توسعه مدیریت و منابع سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به کانون سردفتران و دفتریاران و کلیه واحدهای استانی ابلاغ شد. باتوجه به اینکه مبنای اقدام و عمل دفاتر اسناد رسمی ابلاغیه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است بنابراین این ابلاغ از تاریخ 20 خرداد 1403 برای دفاتر اسناد رسمی قابلیت اجرا دارد.


وی تاکید کرد: باتوجه به عملیاتی نشدن سامانه در این خصوص تاکنون و عدم اعمال تغییرات، همکاران در حال حاضر می توانند تغییرات ارقام را اعمال کنند تا اصلاحات در اولین فرصت در سامانه ثبت الکترونیک اسناد از سوی سازمان ثبت انجام خواهد شد.


معاونین محترم سازمان

مدیران کل محترم ستادی و ثبت اسناد و املاک استانها

کانون سردفتران و دفتریاران

موضوع : تغییرات تعرفه در قانون بودجه سال 1403


با سلام و احترام

با عنایت به مفاد جدول شماره 16 تعرفه درآمدهای موضوع جدول شماره 5 قانون بودجه سال 1403 بدینوسیله تغییرات حاصله در تعرفه ها و مصادیق وصول درآمد ناشی از ارائه خدمات ثبتی از تاریخ 1203/03/01 به شرح ذیل جهت اقدام لازم ابلاغ می گردد.


 1. صدور پروانه تخصصی درجه (1) مشاور املاک مبلغ 2500000000 ریال
 2. صدور پروانه تخصصی درجه (2) مشاور املاک مبلغ 1500000000 ریال
 3. صدور پروانه تخصصی مشاور خودرو مبلغ 2000000000 ریال
 4. تبدیل پروانه تخصصی مشاورین املاک از درجه (2) به درجه (1) مبلغ 1000000000 ریال
 5. هزینه صدور المثنی پروانه تخصصی مشاورین املاک و خودرو مبلغ 500000000 ریال واریز به ردیف درآمدی (140111)
 6. حق الثبت برای المثنی سند علاوه بر بهای ورقه سند تک برگ موضوع ماده 124 قانون ثبت اسناد و املاک و ماده 10 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (1) مبلغ 200000000 ریال
 7. سواد مصدق از اسناد ثبت شده و ثبت نشده (برابر با اصل) موضوع مواد 129 و 130 قانون ثبت به ازای هر صفحه مبلغ 400000 ریال
 8. حق الثبت اسنادی که تعیین قیمت موضوع آنها ممکن نباشد در بخش استاد و انجام گواهی هر امضاء صدور رونوشت برای هر برگ فسخ و اقاله معاملات و هر نوع گواهی که از ادارات ثبت گرفته میشود موضوع ماده 124 قانون ثبت و ماده 10 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مبلغ 2000000 ریال
 9. موضوع تیم درصد مبلغ مندرج در اسناد رسمی علاوه بر حق الثبت مندرج در مواد 133 و 124 اصلاحی قانون ثبت مقرر در ماده 10 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (1) مصوب 1384 با اصلاحات و الحاق بعدی به استثنای استاد رهنی شرکت های دانش بنیان و تولیدی
 10. پاسخ به استعلامات و اعلام وضعیت املاک برای پاسخ به استعلام برای املاک ثبت شده به ازای هر سند و املاک جاری به ازای هر پلاک ثبتی مبلغ 2000000 ریال
 11. حق الثبت اسنادی که تعیین قیمت موضوع آنها ممکن نباشد و اقاله معاملات در بخش املاک موضوع ماده 122 قانون ثبت و ماده 10 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (1) مبلغ 2000000 ریال


غلام رضا امیدی - معاون راهبردی، توسعه مدیریت و منابع

جدیدترین اخبار

اشتراک گذاری در شبکه‌های اجتماعی