میزان مبالغ جرایم و تخلفات مندرج در قوانین مختلف در سال 1403 به‌ روز رسانی شد.

تصویب‌نامه شماره 56261/ت62298هـ مورخ 1403/4/4 هیئت وزیران
20 روز پیش
تصویب‌نامه شماره 56261/ت62298هـ مورخ 1403/4/4 هیئت وزیران

هیئت وزیران در جلسه 1403/3/30 به پیشنهاد شماره 44779 مورخ 1402/11/7 وزارت دادگستری و به استناد ماده (28) اصلاحی قانون مجازات اسلامی مصوب 1399 تصویب کرد:

میزان مبالغ مربوط به جرائم و تخلفات مندرج در قوانین مختلف، به شرح جداول شماره (1) و (2) پیوست که تأییدشده به مهر دفتر هیئت دولت است، اصلاح می‌شود.

جهت مشاهده جزییات یه همین لینک وارد شوید.

جدیدترین اخبار

اشتراک گذاری در شبکه‌های اجتماعی