سوییس

زنان مسن برنده پرونده تغییرات آب و هوایی

گروهی از زنان سالخورده سوئیسی در دادگاه حقوق بشر اروپا پرونده مهمی در مورد تغییرات آب و هوا را برنده شدند.
ماه گذشته
گروهی از زنان سالخورده سوئیسی در دادگاه حقوق بشر اروپا پرونده مهمی در مورد تغییرات آب و هوا را برنده شدند.

آنها ادعا کرده بودند که عدم اقدام دولت سوئیس در مقابله با بحران آب و هوا، آنها را در معرض خطر بیشتری از مرگ به دلیل افزایش حرارت قرار داده است. این حکم تاریخی برای فعالان آب و هوا بوده و یک سابقه برای دعاوی آتی مرتبط با تغییرات آب و هوا ایجاد کرده است.

دادگاه حقوق بشر اروپا اعلام کرد دولت سوئیس با عدم اقدامات کافی برای مبارزه با تغییرات آب و هوایی، حقوق بشر را نقض کرده است. حکم دادگاه انتظار می‌رود در تصمیمات دادگاه‌ها در سراسر اروپا تأثیرگذار باشد و به دیگران برای طرح پرونده‌های مشابه جرأت بدهد. دادگاه دو پرونده دیگر مرتبط با آب و هوا را به دلیل اشکال در رویه رد کرده است.

جدیدترین اخبار

اشتراک گذاری در شبکه‌های اجتماعی