تقویم و بودجه بندی آزمون‌های 2 مرحله‌ای گام نخست دادآفرین سال 1403

دانلود بودجه بندی آزمون وکالت

آزمون وکالت در سال‌های اخیر، از پیچیدگی‌های متعددی برخوردار است؛ از جمله خارج شدن سوالات از الگوهای رایج طراحی، دشواری سطح سوالات، انبوه منابع و پراکندگی آنها، از سوی دیگر تبلیغات واهی نظیر کلاس‌های تضمینی، آزمون‌های سطح‌سنجی رایگان، بسته‌های موفقیت و غیره موجب می‌شود تا داوطلب از مسیر موفقیت خارج گردد.
لذا گروه علمی دادآفرین با تکیه بر تجربه خود و همراهی پذیرفته شدگان برتر آزمون‌های حقوقی گذشته کشور، جهت نیل به موفقیت داوطلبانی که شاید امکان دسترسی به خدمات آموزشی موسسه را ندارند، قصد برگزاری دو مرحله آزمون رایگان تحت عنوان گام نخست به شیوۀ دادآفرین را دارد.
در این طرح مؤسسه مشاهیر مهر دادآفرین برخلاف سایر مؤسسات قصد استفاده از اطلاعات شرکت کنندگان را جهت استفاده تبلیغاتی در اعلام نتایج آزمون 1403 به هیچ عنوان ندارد. هدف از این طرح صرفاً ارائه خدمات علمی و توسعه آموزش در سطح کشور می‌باشد.

تقویم برگزاری آزمون های 2 مرحله‌ای گام نخست دادآفرین

نمایش همه
دانشجویان توجه داشته باشند، امکان شرکت در آزمون‌هایی که داوطلبان به هر دلیل موفق به شرکت در آن نشده‌اند تا شروع آزمون های 18 مرحله ای امکان پذیر بوده و می‌توان در آزمون‌های سپری نشده در هر ساعت از شبانه روز شرکت کرد و از مزایای آزمون بهره برد.

آزمون 11402-08-05
آزمون 21402-08-26

بودجه بندی آزمون‌ها

آزمون یک

تاریخ برگزاری آزمون: 1402/08/05

عنوان درس

بودجه

حقوق مدني

مواد 11 تا 337 ق.م. و قانون بیمه اجباری مصوب 1395 و قانون مسؤولیت مدنی مصوب 1339 (مدنی 2 – 3 - 4)

آيين دادرسي مدني

مواد 10 تا 25 و 84 تا 129 ق.آ.د.م. + مواد اصلاحی و الحاقی قانون دیوان عدالت اداری 1402

حقوق تجارت

ماده 1 تا 300 لایحه اصلاحی قانون تجارت + مواد مرتبط از قانون بازار اوراق بهادار

اصول فقه

مبحث مفاهیم و اوامر

حقوق جزا

ماده 1 تا 88 ق.م.ا. + ماده 140 تا 160 ق.م.ا.

آيين دادرسي كيفري

مواد 64 تا 122 ق.آ.د.ک. + مواد 217 تا 287 ق.آ.د.ک.

حقوق اساسی

اصل 1 تا آخر اصل 90 قانون اساسی

متون فقه

مبحث وکالت

آزمون دو

تاریخ برگزاری آزمون: 1402/08/26

عنوان درس

بودجه

حقوق مدني

ماده 338 تا 807 ق.م. (مدنی 6 – 7) + قوانین روابط موجر و مستأجر مصوب 56 و 76 و قانون پیش فروش ساختمان

آيين دادرسي مدني

مواد 330 تا 441 ق.آ.د.م.

حقوق تجارت

ماده 223 تا 335 ق.ت. + قانون صدور چک با آخرین اصلاحات

اصول فقه

اصول عملیه و تعارض ادله

حقوق جزا

ماده 88 تا 140 ق.م.ا. + کلیه مواد قانون کاهش حبس‌های تعزیری

آيين دادرسي كيفري

مواد 294 تا 317 ق.آ.د.ک. و مواد 335 تا 473 ق.آ.د.ک.

حقوق اساسی

اصل 91 تا آخر اصل 177 قانون اساسی

متون فقه

مبحث شهادت