دادآفرین رکورددار کسب رتبه‌های تک‌رقمی آزمون وکالت
دادآفرین رکورددار کسب رتبه‌های تک‌رقمی آزمون وکالت

دانشجویان موفق دادآفرین در آزمون‌های حقوق برگزار شده

مبناي آمار در اين موسسه صرفاً بر اساس خدمات مستقيم صورت مي‌پذيرد بدين معنا كه پذيرفته‌شدگان موسسه دادآفرين يا از كلاس‌هاي حضوري و يا از آزمون‌هاي طبقه‌بندي شده استفاده نموده‌اند؛ پس اشخاصي كه از خدمات غيرمستقيم اين موسسه چون كتب يا جزوات و یا مشاوره‌های رایگان بهره برده‌اند جزء آمار ارائه شده از سوي موسسه قرار نمي‌گيرند.

با توجه به حجم بسیار بالای ظرفیت ورودی در آزمون کارشناسی ارشد، نیاز به برگزاری دوره های خاص آموزشی برای قبولی در آزمون کارشناسی ارشد حقوق نمی باشد. لذا موسسه از سال 1395 اسامی پذیرفته‌شدگان خود را در این آزمون اعلام نمی‌نماید.