هیچ نتیجه ارزشمندی آسان به دست نمی‌آید. تنها راه رسیدن به نتایج خوب و ماندگار، کار و تلاش مستمر است.
دادآفرین > دوره‌های آموزشی > تقویم و تغییرات دوره‌های آموزشی موسسه
صفحات مشاهده شده شما

تقویم و تغییرات دوره‌های آموزشی موسسه

دانش پذیران موسسه توجه داشته باشند، فقط شروع هر دوره به صورت پیامک اطلاع رسانی میگردد. از طریق این صفحه (فقط) ایجاد هرگونه تغییر در برنامه کلاس ها (کلاس فوق العاده، عدم تشکیل کلاس، جابجایی روز و ...) به اطلاع خواهد رسید و برگزاری کلاس ها طبق برنامه انجام میپذیرد. دانشجو میبایست روز قبل از برگزاری هر دوره وب سایت را کنترل نماید.


ساختمان‌های آموزشی موسسه

  • آدرس ساختمان اکبری (دفتر مرکزی): خیابان کارگر شمالی. بالاتر از فاطمی. کوچه شهید اکبری. پلاک 32
  • آدرس ساختمان فکوری: خیابان کارگر شمالی. بالاتر از فاطمی. جنب پمپ بنزین. کوچه شهید فکوری. پلاک 141

 مورختوضیحات
شنبه، 5 آذر 1401<br /><b>حقوق جزا</b>شنبه، 5 آذر 1401
حقوق جزا
کلاس حقوق جزا استاد ساولانی ساعت 8:30 الی 15:30 در ساختمان فکوری برگزار می گردد.
يكشنبه، 6 آذر 1401<br /><b>حقوق جزا</b>يكشنبه، 6 آذر 1401
حقوق جزا
کلاس حقوق جزا استاد ساولانی ساعت 8:30 الی 15:30 در ساختمان فکوری برگزار می گردد.
دوشنبه، 7 آذر 1401<br /><b>حقوق مدنی</b>دوشنبه، 7 آذر 1401
حقوق مدنی
کلاس حقوق مدنی استاد جرعه نوش ساعت 9 الی 17:30، در ساختمان فکوری برگزار می گردد
سه شنبه، 8 آذر 1401<br /><b>حقوق مدنی</b>سه شنبه، 8 آذر 1401
حقوق مدنی
کلاس حقوق مدنی استاد جرعه نوش ساعت 9 الی 17:30، در ساختمان فکوری برگزار می گردد
چهارشنبه، 9 آذر 1401<br /><b>حقوق تجارت</b>چهارشنبه، 9 آذر 1401
حقوق تجارت
کلاس حقوق تجارت استاد رنجبر ساعت8:30 الی 17 در ساختمان فکوری برگزار میگردد.
پنج شنبه، 10 آذر 1401<br /><b>حقوق تجارت</b>پنج شنبه، 10 آذر 1401
حقوق تجارت
کلاس حقوق تجارت استاد رنجبر ساعت8:30 الی 17 در ساختمان فکوری برگزار میگردد.
شنبه، 12 آذر 1401<br /><b>حقوق مدنی</b>شنبه، 12 آذر 1401
حقوق مدنی
کلاس حقوق مدنی استاد جرعه نوش ساعت 9 الی 17:30، در ساختمان فکوری برگزار می گردد
يكشنبه، 13 آذر 1401<br /><b>حقوق مدنی</b>يكشنبه، 13 آذر 1401
حقوق مدنی
کلاس حقوق مدنی استاد جرعه نوش ساعت 9 الی 17:30، در ساختمان فکوری برگزار می گردد
دوشنبه، 14 آذر 1401<br /><b>حقوق مدنی</b>دوشنبه، 14 آذر 1401
حقوق مدنی
کلاس حقوق مدنی استاد جرعه نوش ساعت 9 الی 17:30، در ساختمان فکوری برگزار می گردد
سه شنبه، 15 آذر 1401<br /><b>حقوق جزا</b>سه شنبه، 15 آذر 1401
حقوق جزا
کلاس حقوق جزا استاد ساولانی ساعت 8:30 الی 15:30 در ساختمان فکوری برگزار می گردد.
چهارشنبه، 16 آذر 1401<br /><b>حقوق جزا</b>چهارشنبه، 16 آذر 1401
حقوق جزا
کلاس حقوق جزا استاد ساولانی ساعت 8:30 الی 15:30 در ساختمان فکوری برگزار می گردد.
پنج شنبه، 17 آذر 1401<br /><b>حقوق تجارت</b>پنج شنبه، 17 آذر 1401
حقوق تجارت
کلاس حقوق تجارت استاد رنجبر ساعت8:30 الی 17 در ساختمان فکوری برگزار میگردد.

صفحه 1 از 1

آدرس صفحه: https://dadafarin.com/schedule.aspx?id=f31c8bb8-4a63-48bf-b17f-208f864338d1
تاریخ چاپ: 12/2/2022 10:51:52 PM
حق کپی © موسسه مشاهیر مهر دادآفرین. کلیه حقوق محفوظ است.
لطفا کمی صبر کنید...