هیچ نتیجه ارزشمندی آسان به دست نمی‌آید. تنها راه رسیدن به نتایج خوب و ماندگار، کار و تلاش مستمر است.
دادآفرین > دوره‌های آموزشی > آزمون کارآموزی وکالت > آزمون‌های طبقه بندی شده وکالت > جدول زمانبندی شروع آزمون‌های آزمایشی طبقه بندی شده وکالت
صفحات مشاهده شده شما

جدول زمانبندی شروع آزمون‌های آزمایشی طبقه بندی شده وکالت موسسه دادآفرین سال 1400


عنوان آزمون تاریخ عنوان آزمون تاریخ عنوان آزمون تاریخ
آزمون 1 1400/02/10 آزمون 7 1400/04/25 آزمون 13 1400/07/02
آزمون 2 1400/02/24 آزمون 8 - جامع 2 1400/05/08 آزمون 14 1400/07/09
آزمون 3 1400/03/07 آزمون 9 1400/05/15 آزمون 15 - جامع 4 1400/08/07
آزمون 4 - جامع 1 1400/03/21 آزمون 10 1400/05/29 آزمون 16 - جامع 5 1400/08/28
آزمون 5 1400/03/28 آزمون 11 1400/06/12 آزمون 17 - جامع 6 1400/09/19
آزمون 6 1400/04/11 آزمون 12 - جامع 3 1400/06/26 آزمون 18 - جامع 7 1400/10/10
مشاهده منابع و نحوه بودجه بندی آزمون‌های طبقه بندی شده وکالت سال 1400

آدرس صفحه: https://dadafarin.com/quizzes/1400/quizzes-schedule00a.aspx
تاریخ چاپ: 5/20/2022 12:05:57 AM
حق کپی © موسسه مشاهیر مهر دادآفرین. کلیه حقوق محفوظ است.
لطفا کمی صبر کنید...