هیچ نتیجه ارزشمندی آسان به دست نمی‌آید. تنها راه رسیدن به نتایج خوب و ماندگار، کار و تلاش مستمر است.
صفحات مشاهده شده شما

جدول زمانبندی شروع آزمون‌های آزمایشی طبقه بندی شده وکالت موسسه دادآفرین سال 1399


عنوان آزمون تاریخ عنوان آزمون تاریخ عنوان آزمون تاریخ
گام نخست 1 1398/11/04 گام نخست 2 1398/12/02 گام نخست 3 1399/01/22
مشاهده منابع و نحوه بودجه بندی آزمون‌های گام نخست وکالت سال 1399

عنوان آزمون تاریخ عنوان آزمون تاریخ عنوان آزمون تاریخ
آزمون 1 1399/02/26 آزمون 7 1399/05/10 آزمون 13 1399/07/18
آزمون 2 1399/03/02 آزمون 8 - جامع 2 1399/05/24 آزمون 14 1399/07/25
آزمون 3 1399/03/16 آزمون 9 1399/05/31 آزمون 15 - جامع 4 1399/08/09
آزمون 4 - جامع 1 1399/03/30 آزمون 10 1399/06/14 آزمون 16 - جامع 5 1399/08/23
آزمون 5 1399/04/13 آزمون 11 1399/06/21 آزمون 17 - جامع 6 1399/09/07
آزمون 6 1399/04/27 آزمون 12 - جامع 3 1399/07/05 آزمون 18 - جامع 7 1399/09/21
مشاهده منابع و نحوه بودجه بندی آزمون‌های طبقه بندی شده وکالت سال 1399

آدرس صفحه: https://dadafarin.com/quizzes/1399/quizzes-schedule99a.aspx
تاریخ چاپ: 9/28/2020 4:36:41 PM
حق کپی © موسسه مشاهیر مهر دادآفرین. کلیه حقوق محفوظ است.
لطفا کمی صبر کنید...