هیچ نتیجه ارزشمندی آسان به دست نمی‌آید. تنها راه رسیدن به نتایج خوب و ماندگار، کار و تلاش مستمر است.
صفحات مشاهده شده شما

منابع و بودجه بندی آزمون‌هاي آزمايشي آمادگی آزمون کارآموزی وکالت سال 1395


منابع آزمون کارآموزی وکالت

[ دانلود منابع آزمون کارآموزی وکالت سال 1395 ]

حقوق مدنی

 • قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی دکتر ناصر کاتوزیان چاپ سی ام به بعد همراه با قوانین مرتبط ذکر شده در بودجه بندی
 • کتاب اموال و مالکیت دکتر ناصر کاتوزیان
 • کتاب اعمال حقوقی دکتر ناصر کاتوزیان
 • کتاب وقایع حقوقی دکتر ناصر کاتوزیان
 • کتاب درس‌هایی از عقود معین جلد 1 و 2 دکتر ناصر کاتوزیان
 • کتاب مختصر حقوق خانواده دکتر سید حسین صفایی و دکتر اسدلله امامی
 • کتاب الزامات خارج از قرارداد استاد دکتر سیدحسین صفایی با توجه به انطباق با قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مصوب 1387 و قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به عنوان منبع مکل یا جایگزین کتاب وقایع حقوقی معرفی می‌شود.
 • کتاب‌های نکات برتر و سنجش برتر حقوق مدنی انتشارات دادآفرین

آیین دادرسی مدنی

 • قانون آیین دادرسی مدنی انتشارات دادآفرین
 • سه جلدی شمس پیشرفته
 • مجموعه سوالات طبقه بندی شده آیین دادرسی مدنی انتشارات دادآفرین

اصول فقه

 • کتاب اصول فقه به بیان ساده مولف استاد ابوالفضل باقری راد
 • کتاب مبانی استنباط حقوق اسلامی مولف دکتر ابوالحسن محمدی
 • کتاب تست اصول فقه استاد ابوالفضل باقری راد

حقوق تجارت

 • کتاب حقوق تجارت دکتر ربیعا اسکینی جلد 1 تا 5
 • کتاب حقوق اسناد تجارتی دکتر کوروش کاویانی
 • قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی استاد فرشید فرحناکیان و لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت به همراه قوانین مرتبط ذکر شده در منابع
 • کتاب ساده ساز حقوق تجارت استاد فرشید فرحناکیان (کتاب ذکر شده شامل تست‌های طبقه‌بندی شده می‌باشد)

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

 • کتاب قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 گردآورنده استاد اسماعیل ساولانی همراه با قوانین مرتبط ذکر شده در منابع
 • کتاب حقوق جزای عمومی مؤلف استاد اسماعیل ساولانی نشر میزان
 • کتاب جرایم علیه اشخاص دکتر حسین میرمحمد صادقی
 • کتاب جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی دکتر حسین میرمحمد صادقی
 • کتاب جرایم علیه اموال دکتر حسین میرمحمد صادقی
 • جزوه جزای اختصاصی استاد اسماعیل ساولانی
 • مجموعه آزمون‌های طبقه‌بندی شده حقوق جزای عمومی استاد اسماعیل ساولانی

آیین دادرسی کیفری

 • قانون آیین دادرسی کیفری گردآوری و تدوین استاد اسماعیل ساولانی همراه با قوانین مرتبط ذکر شده در منابع
 • کتاب آیین دادرسی کیفری جلد 1 و 2 استاد اسماعیل ساولانی

بودجه بندی آزمون‌های طبقه بندی شده کارآموزی وکالت دادآفرین

 • آزمون یک
 • آزمون دو
 • آزمون سه
 • آزمون چهار
 • آزمون پنج
 • آزمون شش
 • آزمون هفت
 • آزمون هشت
 • آزمون نه
 • آزمون ده
 • آزمون یازده
 • آزمون دوازده
 • آزمون سیزده
 • آزمون چهارده
 • آزمون پانزده
 • آزمون شانزده
 • آزمون هفده
 • آزمون هجده

دروس آزمون اول منابع آزمون اول
حقوق مدني مواد 1تا 182 قانون مدنی با تأکید بر کتاب قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی استاد دکتر ناصر کاتوزیان، قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه و قانون تملک آپارتمان‌ها
آيين دادرسي مدني مواد 1 تا 30 ق.آ.د.م. – مواد 1 تا 14 قانون شورای حل اختلاف – مواد 1 تا 16 قانون حمایت خانواده مصوب 91 – مواد 1 تا 11 قانون اجرای احکام مدنی – مواد 1 تا 15 قانون دیوان عدالت اداری – آرای وحدت رویه مرتبط با مواد که در کتاب ق.آ.د.م. انتشارات دادآفرین درج شده است. – مباحث مرتبط با این مواد در کتب آیین دادرسی مدنی دکتر عبدالله شمس (پیشرفته)
حقوق جزا الف) كليات حقوق جزا شامل: تعریف، تقسيم‌بندي‌، ويژگي‌هاي حقوق جزا / ارتباط حقوق جزا با ساير رشته‌هاي حقوق / منابع اصلي و فرعي حقوق جزا / تاريخ تحولات حقوق كيفري / دوره‌هاي قانون‌گذاري كيفري در ايران / تعريف جرم و پديدۀ جنايي و انواع تقسيم‌ بندي آن / تفاوت جرم با مفاهيم نسبتاً مشابه نظير شبه‌جرم
ب) عنصر قانوني و اصل قانوني بودن جرم و مجازات و دادرسي و نتايج حاصل از آن (12 و 13) / تفسير قوانين كيفري / قلمرو قوانين جزايي در زمان (مواد 2 - 10 - 11) و مكان (مواد 3 تا 9) / علل موجهۀ جرم (اسباب اباحۀ عمل، مواد 152، 156 تا 159، 495 تا 497).
از صفحه 21 تا 30 و 47 تا 130 کتاب حقوق جزای عمومی استاد اسماعیل ساولانی (چاپ اول سال 95 مشاهیر دادآفرین یا چاپ ششم)
قانون مجازات اسلامي مصوب سال 92: مواد 1 تا 13 / 152 / 156 تا 159 / 495 تا 497
قانون اساسي: اصول 36 و 37 و 169 - قانون استرداد مجرمين - قانون هواپیمایی کشوری
آيين دادرسي كيفري کلیات – دعوای عمومی و خصوصی – ضابطان دادگستری و تکالیف آنان:
مواد 1 تا 12 و 14 تا 21 و 28 تا 63 ق.آ.د.ک.
قانون حمایت قضایی از بسیج مصوب 71
قانون نظارت بر ذبح شرعی
قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی
صفحه 15 تا صفحه 25 و صفحه 140 تا صفحه 150 و صفحه 164 تا صفحه 185 (سر مبحث سوم) جلد اول کتاب آیین دادرسی کیفری استاد ساولانی و صفحه 434 تا صفحه 440 جلد دوم کتاب آیین دادرسی کیفری استاد ساولانی
حقوق تجارت مواد 1 تا 19، مواد 335 تا 356 قانون تجارت (و قانون راجع به دلال مصوب 17/12/1317)، مواد 357 تا 401 قانون تجارت، مواد 576 تا 582 قانون تجارت و قانون ثبت اختراعات، طرح‌هاي صنعتي و علائم تجاري مصوب 1386
اصول فقه مبحث وضع الفاظ از جمله: انواع استعمال، اقسام حقيقت، شك در لفظ، مشتق

 • آرای وحدت رویه در هر آزمون مورد توجه است.
 • در درس اصول فقه با تأکید بر کتاب اصول استنباط اسلامی دکتر ابوالحسن محمدی

دروس آزمون دوم منابع آزمون دوم
حقوق مدني مواد 183 تا 246 قانون مدنی با تأکید بر کتاب قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی استاد دکتر ناصر کاتوزیان، (مباحث اسباب تعهد، مفهوم و اقسام عقد، انعقاد و اعتبار عقد، اثر قرارداد، شروط ضمن عقد به جز مبحث معامله به مال غیر یا معامله فضولی) از کتاب اعمال حقوقی استاد دکتر ناصر کاتوزیان
آيين دادرسي مدني مواد 31 تا 83 ق.آ.د.م. – مواد 12 تا 31 قانون اجرای احکام مدنی – مواد 16 تا 24 شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 – مباحث مرتبط با این مواد در کتب آیین دادرسی مدنی دکتر عبداله شمس ( پیشرفته) - آرای وحدت رویه مرتبط با مواد که در کتاب ق.آ.د.م. انتشارات دادآفرین درج شده است. – مواد 16 الی 33 قانون دیوان عدالت اداری
حقوق جزا 1) ادامه عناصر تشکیل دهنده جرم:
الف) عنصر مادي جرم: تعريف، تقسيم‌بندي، اجزا و اركان عنصر مادي / مراحل تكوين جرم (شروع به جرم و جرم تام، جرم عقيم و محال) مواد (122 تا 124) / طبقه‌بندي جرايم بر حسب ساختار عنصر مادي و آثار و نتايج آن (ساده و مركب / مطلق و مقيد) / تكوين عنصر مادي در زمان و مكان و آثار و نتايج آن (آني، مستمر و استمرار يافته) رابطۀ عليت و نظريه‌هاي پيرامون آن (مواد 506 / 526)
ب) عنصر معنوي: تعریف، تقسيم‌بندي جرايم بر حسب عنصر معنوي (عمد و غيرعمد) / اجزاي عنصر معنوي در جرايم عمد و غيرعمد (علم مرتکب، سوءنيت عام، سوء نيت خاص، انگيزه) (مواد 140تا 144) / درجات مختلف اجزاي عنصر معنوي (معيّن، مشدد، احتمالي و ...)
2) مرتکب جرم: فاعل و شریک (ماده 125)، معاونت در جرم (مواد 126 تا 129)
3) كليات واكنش اجتماعي عليه جرم (مجازات‌ها و اقدامات تأميني و تربيتي) / طبقه‌بندي و انواع مجازات‌ها / ويژگي مجازات و تفاوت آن با مفاهيم مشابه/ اقسام مجازات در قانون جزاي ايران (اصلي، تكميلي و تبعي) (مواد 14 تا 26) / اصول حاكم بر مجازات‌ها / اهداف مجازات‌ها / ردّ مال ناشي از جرم و تعيين تكليف اسباب و آلات جرم (214 تا 216)
قانون مجازات اسلامی (مواد 122 تا 124، 140 تا 144، 19 تا 26، 214 تا 216، 506 و 526، 125 تا 129، 492 تا 494)
از صفحه 131 تا 232 و صفحه 285 تا 304 کتاب حقوق جزای عمومی استاد اسماعیل ساولانی (چاپ اول سال 95 مشاهیر دادآفرین یا چاپ ششم)
آيين دادرسي كيفري علل سقوط دعوای عمومی – دادسرا (انواع، وظایف و اختیارات) – وظایف و اختیارادات دادستان – وظایف و اختیارات دادستان کل کشور:
مواد 13 و 22 تا 27 و 64 تا 88 و 285 تا 293 ق.آ.د.ک.
موارد سقوط مجازات‌ها: مواد 96 تا 121 ق.م.ا.
صفحه 26 تا صفحه 41 (سر مبحث دوم) و صفحه 113 تا صفحه 139 و صفحه 151 تا صفحه 163 و صفحه 185 تا صفحه 221 و صفحه 511 (مبحث دوم) تا صفحه 600 جلد اول کتاب آیین دادرسی کیفری استاد ساولانی
حقوق تجارت مواد 94 تا 115، مواد 583 تا 591 قانون تجارت و مواد 1 تا 72 لايحه اصلاح قسمتي از قانون تجارت مصوب 1347 و مواد مرتبط با اين قسمت از قانون بازار اوراق بهادار مصوب 1/9/1384
اصول فقه مبحث اوامر و نواهی به جز انواع حکم و اقسام واجب

دروس آزمون سوم منابع آزمون سوم
حقوق مدني مواد 247 تا 300 قانون مدنی با تأکید بر کتاب قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی استاد دکتر ناصر کاتوزیان، مباحث مسئولیت قراردادی، اجرای اختیاری (وفای به عهد)، اقاله، معامله به مال غیر یا معامله فضولی و ایقاع ازکتاب اعمال حقوقی استاد دکتر ناصر کاتوزیان
آيين دادرسي مدني مواد 84 تا 107 ق.آ.د.م. – مواد 25 تا 46 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 – مواد 34 تا 64 قانون دیوان عدالت اداری – مواد 32 تا 48 قانون اجرای احکام مدنی – آرای وحدت رویه مرتبط با مواد که در کتاب ق.آ.د.م. انتشارات دادآفرین درج شده است. – مواد 16 تا 39 قانون حمایت خانواده – مباحث مرتبط با این مواد در کتب آیین دادرسی مدنی دکتر عبداله شمس( پیشرفته)
حقوق جزا قواعد ناظر بر تعيين مجازات‌ها در حقوق كيفري ايران شامل: نحوه تعیین و اعمال مجازات‌ها (مواد 27 تا36) / تخفيف (معاذير قانوني و قضايي) (مواد 37 تا 39) / مبحث تشدید مجازات: تعدد و تکرار جرم (مواد 130 تا 139)
قانون مجازات اسلامي مصوب سال 92: ماده 27 تا 39 و مواد 130 تا 139
شرایط و موانع تحقق مسئولیت کیفری (علل تام و نسبی) (140 تا 155) / مسئولیت جزایی ناشی از عمل دیگری و نظریه‌های پیرامون آن (خطر و خطا) (ماده 529)
اقدامات تأمینی و تربیتی اطفال و نوجوانان (مواد 88 تا 95)، مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی (20 تا 22)
قانون حمايت از كودكان و نوجوانان - قانون جرايم رايانه‌اي: مواد 19 تا 24 / 26 و 27
از صفحه 233 تا 283 و صفحه 339 تا صفحه 381 قانون جزای عمومی استاد اسماعیل ساولانی (چاپ اول سال 95 مشاهیر دادآفرین یا چاپ ششم) (به جز صفحه 302 تا 309)
آيين دادرسي كيفري وظایف و اختیارات بازپرس – معاینه محل – تحقیق محلی – بازرسی و کارشناسی:
مواد 89 تا 167 ق.آ.د.ک.
آیین نامه دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت
صفحه 105 تا صفحه 111 و صفحه 222 تا صفحه 293 و صفحه 350 تا صفحه 358 جلد اول کتاب آیین دادرسی کیفری استاد ساولانی
حقوق تجارت مواد 116 تا 140 قانون تجارت و مواد 73 تا 156 لايحه اصلاح قسمتي از قانون تجارت مصوب 1347 و مواد مرتبط با اين قسمت از قانون بازار اوراق بهادار مصوب 1/9/1384
اصول فقه انواع حكم و اقسام وجوب (از مبحث اوامر)
دروس آزمون چهارم منابع آزمون چهارم
حقوق مدني جامع طبقه‌بندي آزمون‌هاي 1 و 2 و 3.
آيين دادرسي مدني جامع طبقه‌بندي آزمون‌هاي 1 و 2 و 3.
حقوق جزا جامع طبقه بندی آزمون‌هاي 1 و 2 و 3
و مباحث:
1) تعویق صدور حکم (مواد 40 تا 45)، تعلیق اجرای مجازات (مواد 46 تا 55)، نظام نیمه آزادی (مواد 56 تا 57)، آزادی مشروط (مواد 58 تا 63)، مجازات جایگزین حبس (مواد 64 تا 87)
2) مبحث سقوط مجازات
مواد (96 تا 121)
3) ادله اثبات جرم (مواد 160 تا 213)
از صفحه 309 تا 338 و صفحه 382 تا صفحه 460 کتاب حقوق جزای عمومی استاد اسماعیل ساولانی (چاپ اول سال 95 مشاهیر دادآفرین یا چاپ ششم)
آيين دادرسي كيفري اقدامات بازپرس و دادستان پس از خاتمه تحقیقات مقدماتی – احضار و تحقیق از متهم، شهود و مطلعان:
مواد 262 تا 284 و مواد 168 تا 216 ق.آ.د.ک.
صفحه 475 تا صفحه 511 (سر مبحث دوم) جلد اول کتاب آیین دادرسی کیفری استاد ساولانی
صفحه 181 تا صفحه 188 جلد دوم کتاب آیین دادرسی کیفری استاد ساولانی
حقوق تجارت جامع طبقه‌بندي آزمون‌هاي 1 و 2 و 3.
اصول فقه جامع طبقه‌بندي آزمون‌هاي 1 و 2 و 3.
دروس آزمون پنجم منابع آزمون پنجم
حقوق مدني مواد 301 تا 337 قانون مدنی با تأکید بر کتاب قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی استاد دکتر ناصر کاتوزیان و قانون مسئولیت مدنی، قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مصوب 1395 و مواد 156 تا 158 و 492 تا 537 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
آيين دادرسي مدني مواد 107 تا 129 ق.آ.د.م. و مواد 310 تا 325 ق.آ.د.م. – مواد 49 تا 98 قانون اجرای احکام مدنی – ماده 39 الی آخر قانون حمایت خانواده مصوب 1391 – آرای وحدت رویه مرتبط با مواد که در کتاب ق.آ.د.م. انتشارات دادآفرین درج شده است. – مباحث مرتبط با این مواد در کتب آیین دادرسی مدنی دکتر عبداله شمس (پیشرفته)
حقوق جزا جرايم عليه تماميت جسماني اشخاص (جنايت عمدي بر نفس، عضو و منفعت) - كتاب سوم قانون مجازات اسلامي: قصاص نفس و قصاص عضو
قانون مجازات اسلامي مصوب سال 92: مواد 289 تا 447
صفحات 23 تا 212 و 441 تا 474 و 396 تا 416 کتاب جرایم علیه اشخاص حسین میر محمد صادقی
آيين دادرسي كيفري جامع آزمون‌های 1 تا 4
قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392
قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب 1390
حقوق تجارت مواد 157 تا 242 لايحه اصلاح قسمتي از قانون تجارت مصوب 1347، مواد مرتبط با اين قسمت از قانون بازار اوراق بهادار مصوب 1/9/1384 و قانون راجع به ثبت شركت‌ها مصوب 11/3/1310 با اصلاحات بعدي
اصول فقه مبحث مفاهيم از جمله (منطوق و مفهوم، اقسام منطوق، اقسام مفهوم)
دروس آزمون ششم منابع آزمون ششم
حقوق مدني مواد 338تا 465 قانون مدنی، با تأکید بر کتاب قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی استاد دکتر ناصر کاتوزیان، مواد 33 و 34 قانون ثبت، مباحث خیارات، انحلال قهری یا انفساخ و اجرای اجباری عقد (حق حبس و ضمان معاوضی) ازکتاب اعمال حقوقی دکتر ناصر کاتوزیان، و مبحث «بیع» از جلد 1 کتاب درس‌هایی ازعقود معین دکتر ناصر کاتوزیان
آيين دادرسي مدني مواد 130 تا 193 ق.آ.د.م. – آرای وحدت رویه مرتبط با مواد که در کتاب ق.آ.د.م. انتشارات دادآفرین درج شده است. – مباحث مرتبط با این مواد در کتب آیین دادرسی مدنی دکتر عبداله شمس(پیشرفته) - مواد 99 تا 145 قانون اجرای احکام مدنی
حقوق جزا الف) جرايم عليه تماميت جسماني اشخاص (جنايات غيرعمدي بر نفس، عضو و منفعت)
ب) موجبات ضمان در حقوق كيفري ايران
كتاب چهارم قانون مجازات اسلامي: ديات
قانون مجازات اسلامي مصوب سال 92: مواد 448 تا 727
از صفحه 212 تا 279 کتاب جرایم علیه اشخاص دکتر حسین میر محمد صادقی
آيين دادرسي كيفري قرارهای تأمین و نظارت قضایی:
مواد 217 تا 261 ق.آ.د.ک.
صفحه 359 تا صفحه 474 جلد اول کتاب آیین دادرسی کیفری استاد ساولانی
حقوق تجارت مواد 94 تا 222 قانون تجارت مصوب 1311 (مواد 21 تا 93 قانون تجارت مصوب 1311 صرفاً مواد معتبر كه شامل مواد 28، 29، 32، 33، 36، 37، 38، 39، 41، 44، 45، 50، 51، 57، 72، 84، 85، 86، 87، 89، 90، 91، 92 و 93 مي‌باشد) و قانون بخش تعاون و اقتصاد مصوب 1370 + مواد 270 تا 300 لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت
اصول فقه مبحث عام و خاص
دروس آزمون هفتم منابع آزمون هفتم
حقوق مدني مواد 466 تا 570 قانون مدنی با تأکید بر کتاب قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی استاد دکتر ناصر کاتوزیان، و قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 و 1376، مباحث مرتبط از جلد 1 و 2 کتاب درس‌هایی از عقود معین استاد دکتر ناصر کاتوزیان
آيين دادرسي مدني مواد 194 تا 256 ق.آ.د.م. – ماده 1284 تا 1320 ق.م. – مواد 146 تا 180 قانون اجرای احکام مدنی - مباحث مرتبط با این مواد در کتب آیین دادرسی مدنی دکتر عبداله شمس (پیشرفته)
حقوق جزا الف) جرايم حدي؛ مواد عمومی (217 تا 220) / (زنا، لواط، قوادي) (221 تا 244) / قذف (245 تا 261) / مصرف مسكر (264 تا 266)
(فصول1 ، 2، 3، 4 و 6 كتاب دوم قانون مجازات اسلامي مصوب سال 92: حدود)
جنايات تعزيري عليه اشخاص و اطفال: شامل: منازعه (615 )، سقط جنين (622 تا 624 )، آدم ربایی(621)، جرايم ناشي از تخلفات رانندگي (714 تا 725) اسيدپاشي و...
قانون مجازات اسلامي (كتاب پنجم: تعزيرات) مصوب سال 75: مواد 615 و 621 تا 624 و 714 تا 725
قانون مبارزه با قاچاق انسان
قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي
قانون مجازات خودداري از كمك به مصدومين و رفع مخاطرات جاني
لایحه قانونی مربوط به اسید پاشی مصوب 16/12/1337
از صفحه 284 تا 304 و 417 تا 440 و 563 تا 570 کتاب جرایم علیه اشخاص دکتر حسین میر محمد صادقی
آيين دادرسي كيفري دادگاه‌های کیفری (تشکیلات و صلاحیت)
مواد 294 تا 317 ق.آ.د.ک.
قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 67 و اصلاحی 76 و 89
صفحه 41 تا صفحه 62 و صفحه 77 تا صفحه 86 و صفحه 294 تا صفحه 344 (سر بند پ)، صفحه 346(بند سوم) تا صفحه 350 (سر بند چهارم) جلد اول کتاب آیین دادرسی کیفری استاد ساولانی
صفحه 17 تا صفحه 111 جلد دوم کتاب آیین دادرسی کیفری استاد ساولانی
حقوق تجارت مواد 223 تا 251 قانون تجارت و آراء وحدت روية ديوان كشور در خصوص مبحث اين آزمون
اصول فقه مبحث مطلق و مقيد
دروس آزمون هشتم منابع آزمون هشتم
حقوق مدني جامع طبقه‌بندي آزمون‌هاي 1 تا 7
آيين دادرسي مدني جامع طبقه‌بندي آزمون‌هاي 1 تا 7
حقوق جزا جامع طبقه‌بندی آزمون‌های 1 تا 7 و قانون پیشگیری از جرم
آيين دادرسي كيفري جامع طبقه‌بندي آزمون‌هاي 4 و 6 و 7
حقوق تجارت جامع طبقه‌بندي آزمون‌هاي 1 تا 7
اصول فقه جامع طبقه‌بندي آزمون‌هاي 1 تا 7
دروس آزمون نهم منابع آزمون نهم
حقوق مدني مواد 571 تا 683، مواد 795 تا 807 قانون مدنی با تأکید بر کتاب قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی استاد دکتر ناصر کاتوزیان و مباحث مرتبط از جلد 1 و 2 کتاب درس‌هایی از عقود معین استاد دکتر ناصر کاتوزیان
آيين دادرسي مدني مواد 257 تا 302 ق.آ.د.م. – مواد 1257 تا 1283 ق.م. – مواد 1321 تا 1335 ق.م. – مباحث مرتبط با این مواد در کتب آیین دادرسی مدنی دکتر عبداله شمس( پیشرفته)
حقوق جزا جرايم تعزيري؛ توهين (608 تا 609) / افتراي قولي و عملی، (697 و 699 و 700) / افشاي اسرار حرفه‌اي ( 648) / سوگند و شهادت دروغ (649 تا 650) / مزاحمت تلفني (641) / تهديد و اكراه (668 تا 669) / جرايم ضد اخلاق و عفت عمومي (637 تا 640) / جرايم ضد حقوق و تكاليف خانوادگي (643 و 644 و 647)، (مواد 642، 645 و 646 به وسیله قانون حمایت از خانواده منسوخ شده است). / تجاهر به استعمال مشروبات الكلي، ولگردي، قماربازي، كلاشي (701 تا 713)
مواد 49 و 50 و 51 و52 و53 و 56 قانون حمایت از خانواده مصوب 1392
قانون مجازات اسلامي (كتاب پنجم: تعزيرات) مصوب سال 75: مواد 608 تا 609 و 637 تا 650 / 668 تا 669 / 697 تا 713
از صفحه 475 تا 555 کتاب جرایم علیه اشخاص دکتر حسین میر محمد صادقی (به جز صفحه 543 تا 548)
قانون جرايم رايانه‌اي: مواد 14 تا 18 و 25
قانون ممنوعيت به‌كارگيري تجهيزات دريافت از ماهواره (لازم به ذکر است که تبصره 3 ماده 8 و بند ب ماده 9 این قانون به موجب ماده 77 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 منسوخ است)
قانون مربوط به مقررات امور پزشكي و دارويي و مواد خوردني و آشاميدني (لازم به ذکر است که تبصره 1 ماده 3 و قانون الحاق یک تبصره به ماده 1 و اصلاح ماده 3 آن قانون به موجب ماده 77 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز منسوخ است).
آيين دادرسي كيفري کیفیت رسیدگی در دادگاه‌های کیفری:
مواد 335 تا 381 ق.آ.د.ک.
قانون مجازات افرادی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیرمجاز می‌نمایند مصوب 1386
صفحه 87 تا صفحه 105 جلد اول کتاب آیین دادرسی کیفری استاد ساولانی
صفحه 145 تا صفحه 180 و صفحه 188 (بند سوم) تا صفحه 231 جلد دوم کتاب آیین دادرسی کیفری استاد ساولانی
حقوق تجارت مواد 252 تا 309 قانون تجارت و آراء وحدت رويه ديوان عالی كشور در خصوص مبحث اين آزمون
اصول فقه قسمت اول مبحث اصول عمليه از جمله: اصل برائت، اصل تخيير، اصل احتياط يا اشتغال و تکرار مبحث مفاهیم
دروس آزمون دهم منابع آزمون دهم
حقوق مدني مواد 684 تا 794 قانون مدنی، با تأکید بر کتاب قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی استاد دکتر ناصر کاتوزیان و مباحث مرتبط از جلد 1 و 2 کتاب درس‌هایی از عقود معین استاد دکتر ناصر کاتوزیان
آيين دادرسي مدني مواد 303 تا 309 ق.آ.د.م. – مواد 326 تا 365 ق.آ.د.م. – مواد 65 تا 98 قانون دیوان عدالت اداری - مباحث مرتبط با این مواد در کتب آیین دادرسی مدنی دکتر عبداله شمس( پیشرفته)
حقوق جزا جرايم عليه اموال و مالكيت؛ شامل: كلاهبرداري و جرايم در حكم آن / رشاء و ارتشاء (588 تا 594) / ربا (595) / خيانت در امانت و اختلاس (673 تا 674) و ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا ، اختلاس و کلاهبرداری / ورشكستگي (به تقلب و به تقصير) (670تا 672) / سوء استفاده از ضعف نفس اشخاص( 596) / در هتک حرمت منازل و املاک غیر (690 تا 696)
قانون مجازات اسلامي (كتاب پنجم: تعزيرات) مصوب سال 75: مواد 558 تا 596 / 670 تا 674 / 690 تا 696
قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء، اختلاس و كلاهبرداري
ماده 13 قانون جرایم رایانه‌ای
ماده‌ي 115 قانون تجارت و ماده‌ي 249 لايحۀ اصلاح قسمتي از قانون تجارت
قوانين خاص و فرعي مربوط به جرايم در حكم كلاهبرداري؛ مانند: قانون راجع به انتقال مال غير، قانون تصديق انحصار وراثت، قانون ثبت اسناد و املاك و ... به قوانین خاص در کتاب جرایم علیه اموال دکتر حسین میر محمد صادقی توجه ویژه شود.
از ابتدا تا صفحه 238کتاب جرایم علیه اموال و مالکیت دکتر حسین میر محمد صادقی و 405 تا انتهای کتاب جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی دکتر حسین میر محمد صادقی و صفحه 543 تا 549 کتاب جرایم علیه اشخاص دکتر حسین میر محمد صادقی
آيين دادرسي كيفري ترتیب رسیدگی در دادگاه کیفری یک – ترتیب رسیدگی در دادگاه اطفال و نوجوانان – احاله – رد دادرس:
مواد 382 تا 405 و مواد 408 تا 425 ق.آ.د.ک.
قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 1390
صفحه 344 تا صفحه 346 (سر بند سوم) جلد اول کتاب آیین دادرسی کیفری استاد ساولانی
صفحه 232 تا صفحه 252 و صفحه 274 تا صفحه 292 جلد دوم کتاب آیین دادرسی کیفری استاد ساولانی
حقوق تجارت مواد 310 تا 334 قانون تجارت، قانون صدور چك مصوب سال 1355 با اصلاحات بعدي، مواد 402 تا 411 قانون تجارت، قانون چك‌هاي تضمين شده مصوب 22/4/1337 و قانون استفسارية تبصرة الحاقي مادة 2 قانون اصلاح موادي از قانون صدور چك مصوب 21/9/1377 مجمع تشخيص مصلحت نظام، آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب 1387– مرور مواد 239 تا 251، مواد 270 تا 292 قانون تجارت
اصول فقه قسمت دوم مبحث اصول عمليه بحث اصل استصحاب و تکرار مبحث اوامر و نواهی
دروس آزمون یازدهم منابع آزمون یازدهم
حقوق مدني مواد 808 تا 949 قانون مدنی با تأکید بر کتاب قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی استاد دکتر ناصر کاتوزیان و فصل پنجم و ششم از قانون امور حسبی 1319
آيين دادرسي مدني مواد 366 تا 416 ق.آ.د.م. + دورۀ مبحث واخواهی و تجدیدنظر – ماده 99 تا آخر قانون دیوان عدالت اداری – مباحث مرتبط با این مواد در کتب آیین دادرسی مدنی دکتر عبداله شمس( پیشرفته)
حقوق جزا جرايم عليه اموال و مالكيت؛ شامل: سرقت حدي (مواد 267 تا 278)، ساده‌ و مشدد تعزيري (651 تا 667) / جرايم مرتبط با چك
الف) سرقت حدي؛ فصل 7 از كتاب حدود قانون مجازات اسلامي مصوب سال 92: مواد 267 تا 278
ب) سرقت‌هاي تعزيري؛ قانون مجازات اسلامي (كتاب پنجم: تعزيرات) مصوب سال 75: مواد 651 تا 667
قانون صدور چك مصوب 1355 اصلاحی 1372 و اصلاحی 1382
ماده (12) قانون جرايم رايانه‌اي
از صفحه 239 تا انتهای کتاب جرایم علیه اموال و مالکیت دکتر حسین میر محمد صادقی
آيين دادرسي كيفري رأی غیابی و واخواهی – طرق اعتراض به آرا – کیفیت رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر استان – کیفیت رسیدگی در دیوان عالی کشور – اعاده دادرسی:
مواد 406 و 407 و مواد 426 تا 483 ق.آ.د.ک.
صفحه 70 تا صفحه 76 جلد اول کتاب آیین دادرسی کیفری استاد ساولانی
صفحه 253 تا صفحه 273 و صفحه 293 تا صفحه 408 جلد دوم کتاب آیین دادرسی کیفری استاد ساولانی
حقوق تجارت مواد 412 تا 440 قانون تجارت، مواد 1 تا 22 قانون اداره تصفيه امور ورشكستگي، مواد 1 تا 23 آیین نامه قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب 1318 و آراء وحدت روية ديوان عالی كشور مرتبط با مواد این آزمون
اصول فقه مبحث تعارض ادله از جمله: انواع تعارض، تزاحم، تخصيص، تخصص، ورود، حكومت و تكرار مبحث الفاظ
دروس آزمون دوازدهم منابع آزمون دوازدهم
حقوق مدني جامع طبقه‌بندی آزمون‌های 5 و 6 و 7 و 9 و 10 و 11
آيين دادرسي مدني جامع طبقه‌بندی آزمون‌های 5 و 6 و 7 و 9 و 10 و 11
حقوق جزا جامع طبقه‌بندی آزمون‌های 5 و 6 و 7 و 9 و 10 و 11
آيين دادرسي كيفري جامع طبقه‌بندی آزمون‌های 9 و 10 و 11
قانون شورای حل اختلاف و آیین نامه آن (در امور کیفری)
آیین نامه میانجیگری در امور کیفری
دستورالعمل نظارت و ریاست بر ضابطین
حقوق تجارت جامع طبقه‌بندی آزمون‌های 5 و 6 و 7 و 9 و 10 و 11
اصول فقه جامع طبقه‌بندی آزمون‌های 5 و 6 و 7 و 9 و 10 و 11
دروس آزمون سیزدهم منابع آزمون سیزدهم
حقوق مدني مواد 1034 تا 1155 و مواد 1195 تا 1206 قانون مدنی، با تأکید بر قانون حمایت خانواده مصوب 1391 و کتاب قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی استاد دکتر ناصر کاتوزیان و کتاب مختصر حقوق خانواده، دکتر سید حسین صفایی و دکتر اسدالله امامی
آيين دادرسي مدني مواد 417 تا 453 ق.آ.د.م. - مباحث مرتبط با این مواد در کتب آیین دادرسی مدنی دکتر عبداله شمس (پیشرفته)
حقوق جزا جرايم عليه امنيت و استقلال كشور شامل:
الف) جرايم مشمول حد: محاربه (279 تا 285) / افساد في‌الارض (286) / بغي (278 تا 288)
كتاب دوم (حدود) از قانون مجازات اسلامي مصوب سال 92: مواد 279 تا 288
ب) جرايم امنيتي تعزيري: جرايم تعزيري ضد امنيت داخلي و خارجي كشور (498 تا 512) / اهانت به مقدسات مذهبي (مواد 262 تا 263 و 513 تا 514) / سوء قصد به مقامات داخلي (515) / سوء قصد به مقامات سياسي خارجي (516 تا 517)
قانون مجازات اسلامي (كتاب پنجم: تعزيرات) مصوب سال 75: مواد 498 تا 517
قانون جرايم رايانه‌اي: مواد 1 تا 5
ج) ساير جرايم تعزيري مخل امنيت و آسايش: شكستن مهر و پلمب و سرقت نوشته‌ها از اماکن عمومی (543 تا 546) / فرار محبوسين قانوني و اخفاي مقصرين (547 تا 554) / قاچاق، سرقت يا تخريب اموال تاريخي و فرهنگي (558 تا 569)/ تقصيرات مقامات و مأمورين دولتي (570 تا 587) / امتناع از وظايف قانوني (597) / تعديات مأمورين دولتي نسبت به دولت (598 تا 606 ) / تمرد نسبت به مأمورين دولت (607) / اجتماع و تباني براي ارتكاب جرم(610تا 611) / تظاهر، قدرت نمایی و هیاهو و جنجال و نشر اکاذیب (617 تا 620 و 698) / احراق و تخريب و اتلاف اموال و حيوانات / نهب و غارت / تخريب و آلوده كردن محيط زيست (675 تا 689)
قانون مجازات اسلامي (كتاب پنجم: تعزيرات) مصوب سال 75: مواد 543 تا 554 / 558 تا 587 / 597 تا 607 / 610 و 611 / 617 تا620 / 698 / 675 تا 689
صفحه46 تا 268 کتاب جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی و 556 تا 562 کتاب جرایم علیه اشخاص دکتر حسین میر محمد صادقی
آيين دادرسي كيفري اجرای احکام کیفری و اقدامات تأمینی و تربیتی:
مواد 484 تا 570 ق.آ.د.ک.
دستورالعمل ساماندهی و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها مصوب 1392
آیین نامه کمیسیون عفو و تخفیف مجازات محکومان
آیین نامه نحوه اجرای احکام قصاص، رجم، قتل، صلب، اعدام و شلاق
صفحه 409 تا صفحه 433 جلد دوم کتاب آیین دادرسی کیفری استاد ساولانی
حقوق تجارت مواد 440 تا 514 قانون تجارت، مواد 23 تا 45 قانون اداره تصفيه امور ورشكستگي، مواد 24 تا 46 آیین‌نامه قانون اداره تصفيه امور ورشكستگي مصوب 1318، و آراء وحدت روية ديوان عالی كشور مرتبط با مواد این آزمون
اصول فقه قسمت اول مبحث ادله استنباط احكام از جمله: قرآن، سنت، اقسام خبر، اجماع، قاعده استصلاح، قاعده استحسان و انواع استحسان، قاعده سد ذرايع (به جز قياس و عقل) و مبحث عرف و عادت و تكرار مبحث اوامر و نواهی ، مطلق و مقید ، مجمل و مبین
دروس آزمون چهاردهم منابع آزمون چهاردهم
حقوق مدني مواد 950 تا 1033 و مواد 1156 تا 1194 و مواد 1207 تا 1256قانون مدنی، با تأکید بر قانون حمایت خانواده مصوب 1391 و کتاب قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی استاد دکتر ناصر کاتوزیان و کتاب مختصر حقوق خانواده، دکتر سید حسین صفایی و دکتر اسدالله امامی
آيين دادرسي مدني مواد 454 تا 529 ق.آ.د.م. + دورۀ ماده 1 تا 30 - مباحث مرتبط با این مواد در کتب آیین دادرسی مدنی دکتر عبداله شمس( پیشرفته)
حقوق جزا جرايم عليه آسايش عمومي؛ قلب سكه و ترويج آن (518 تا 522) / غصب عناوين و مشاغل (555 تا 557) / جعل و استفاده از سند مجعول (523 تا 542)
قانون مجازات اسلامي (كتاب پنجم: تعزيرات) مصوب سال 75: مواد 518 تا 542 / 555 تا 557
قانون جرايم رايانه‌اي: مواد 6 تا 11
قانون مبارزه با پولشويي و آيين‌نامه‌ي اجرايي آن
قانون مجازات استفادۀ غيرمجاز از عناوين علمي
از صفحه 269 تا 404 کتاب جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی دکتر حسین میر محمد صادقی
قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم مصوب 1394
آيين دادرسي كيفري آیین دادرسی جرایم نیروهای مسلح:
مواد 571 تا 648 ق.آ.د.ک.
قانون تعیین حدود دادسراها و دادگاه‌های نظامی
مواد معتبر از قانون دادرسی نیروهای مسلح
قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح
صفحه 63 تا صفحه 70 جلد اول کتاب آیین دادرسی کیفری استاد ساولانی
صفحه 112 تا صفحه 127 جلد دوم کتاب آیین دادرسی کیفری استاد ساولانی
قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم مصوب 1394
حقوق تجارت مواد 514 تا 575 ق.ت. – قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی – آیین‌نامه قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی
اصول فقه قسمت دوم مبحث ادله استنباط احكام از جمله: قياس، اقسام قياس، عقل، اقسام مقدمه، اذن در شي، لازم و اقسام آن و مبحث امارات از جمله: مقايسه دليل و اماره و اصل، شك و ظن و ظاهر الفاظ و تكرار مبحث عام و خاص
دروس آزمون پانزدهم منابع آزمون پانزدهم
حقوق مدني جامع طبقه‌بندی آزمون‌های 1 و 2 و 3 و 9 و 10 و 11 و 13 و 14
آيين دادرسي مدني جامع طبقه‌بندی آزمون‌های 1 و 2 و 3 و 9 و 10 و 11 و 13 و 14
حقوق جزا جامع طبقه‌بندی آزمون‌های 1 و 2 و 3 و 9 و 10 و 11 و 13 و 14
قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم مصوب 1394
آيين دادرسي كيفري دادرسی الکترونیکی – آیین دادرسی جرایم رایانه‌ای – آیین دادرسی جرایم اشخاص حقوقی - ادله اثبات در امور کیفری:
مواد 649 تا 699 ق.آ.د.ک.
مواد 318 تا 334 ق.آ.د.ک
مواد 160 تا 214 ق.م.ا.
صفحه 128 تا صفحه 144 از جلد دوم کتاب آیین دادرسی کیفری استاد ساولانی
قانون مطبوعات، قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی.
قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم مصوب 1394
حقوق تجارت جامع طبقه‌بندی آزمون‌های 1 و 2 و 3 و 9 و 10 و 11 و 13 و 14
اصول فقه جامع طبقه‌بندی آزمون‌های 1 و 2 و 3 و 9 و 10 و 11 و 13 و 14
دروس آزمون شانزدهم منابع آزمون شانزدهم
حقوق مدني جامع کل
آيين دادرسي مدني جامع کل
حقوق جزا جامع کل
آيين دادرسي كيفري جامع کل
حقوق تجارت جامع کل
اصول فقه جامع کل
دروس آزمون هفدهم منابع آزمون هفدهم
حقوق مدني جامع کل
آيين دادرسي مدني جامع کل
حقوق جزا جامع کل
آيين دادرسي كيفري جامع کل
حقوق تجارت جامع کل
اصول فقه جامع کل
دروس آزمون هجدهم منابع آزمون هجدهم
حقوق مدني جامع کل
آيين دادرسي مدني جامع کل
حقوق جزا جامع کل
آيين دادرسي كيفري جامع کل
حقوق تجارت جامع کل
اصول فقه جامع کل
آدرس صفحه: https://dadafarin.com/quizzes/1395/quizzes.aspx
تاریخ چاپ: 8/9/2022 12:02:41 PM
حق کپی © موسسه مشاهیر مهر دادآفرین. کلیه حقوق محفوظ است.
لطفا کمی صبر کنید...