هیچ نتیجه ارزشمندی آسان به دست نمی‌آید. تنها راه رسیدن به نتایج خوب و ماندگار، کار و تلاش مستمر است.
دادآفرین > قبول شدگان موسسه > آزمون كارشناسي ارشد حقوق دانشگاه سراسری در سال 1394
صفحات مشاهده شده شما

اسامي و تصویر رتبه های برتر موسسه در آزمون کارشناسی ارشد حقوق دانشگاه سراسری سال 1394


رتبه 1
94012294
سید سجاد حسینی دامیری

شهید بهشتی
تجارت بین الملل
رتبه 2
93080001
محدثه معصومی

دانشگاه تهران
حقوق تجاری اقتصادی بین الملل
رتبه 3
93007206
زهرا فرجی قرع بلاغی

دانشگاه تهران
تجاری اقتصادی بین‌الملل
رتبه 3
93007239
زین العابدین یزدان پناه

شهید بهشتی
حقوق عمومی
رتبه 7
93007105
احسان مينايي فرد

دانشگاه شهید بهشتی
مالکیت فکری
رتبه 8
93007207
محمد ابراهیمی

دانشگاه تهران
تجاری اقتصادی بین الملل

اسامي و تصویر پذيرفته شدگان موسسه در آزمون کارشناسی ارشد حقوق دانشگاه سراسری سال 1394


92008121
داود واحدی

دانشگاه تهران
حقوق هوایی
92003491
سارا وطن دوست

دانشگاه تهران
حقوق هوایی
93000841
محبوبه نوفرستی

دانشگاه تهران
فقه و حقوق خصوصی
93007251
مهدیس رضوانی ثانی

دانشگاه تهران
حقوق جزا و جرم شناسی
92002793
پري نوزاد

دانشگاه تهران
حقوق هوایی
93007132
شاهین سیفی

دانشگاه تهران
حقوق خصوصی
93007176
فهیمه پاشائی اطهر

دانشگاه تهران
حقوق تجارت بین الملل
93002776
شیدا جوادخانی

دانشگاه تهران
حقوق مالکیت فکری
94002163
میثم مهری

دانشگاه تهران
حقوق مالکیت فکری
93007188
محسن عبداله زاده

دانشگاه تهران
حقوق بشر
93007011
بیتا علی

دانشگاه تهران
حقوق خصوصی
91000586
سيما اخوان بهبهاني

دانشگاه تهران
حقوق تجاری اقتصادی بین الملل
93000190
الهام تجلی

دانشگاه تهران
تجارت بین الملل
92008262
مرتضی عابدی

دانشگاه تهران
حقوق بین الملل
93007254
مجید مهدوی جویباری

دانشگاه تهران
حقوق خصوصی
93002819
جواد مجیدی

دانشگاه تهران
حقوق پزشکی
93003035
فائزه محمدی فرد

دانشگاه تهران
حقوق مالکیت فکری
92000819
مهران رضائی نیا

دانشگاه تهران
حقوق تجارت بین الملل
93010119
تارا بنا حق دوست

دانشگاه تهران
حقوق بشر
93092528
مرضیه بیات

دانشگاه تهران
حقوق هوایی
92000671
اكبر خليل پور

دانشگاه تهران
حقوق تجاری اقتصادی بین الملل
93007178
مجید روح الهی

دانشگاه شهید بهشتی
حقوق تجارت بین الملل
93007129
یوسف امیرپور

دانشگاه شهید بهشتی
حقوق خصوصی
93003067
مهرانگیز شاهمرادی زواره

دانشگاه شهید بهشتی
حقوق خصوصی
91000719
سکینه حنفی

دانشگاه شهيدبهشتي
حقوق خصوصی
93007194
سهیلا پناهی

دانشگاه شهید بهشتی
حقوق عمومی
92008125
نگار کریمی

دانشگاه شهيدبهشتي
حقوق بین الملل
93002950
دامون سوگندپور

دانشگاه شهید بهشتی
حقوق مالکیت فکری
93007340
محمد امانی دنجی

دانشگاه علامه طباطبایی
حقوق بین الملل عمومی
93003127
حامد صدری اکبری

دانشگاه علامه طباطبایی
حقوق خصوصی
93007279
زهرا نوروزز نژاد

دانشگاه علامه طباطبایی
حقوق خصوصی
93007229
علی محمد زاده سورکی

دانشگاه علامه طباطبایی
حقوق مالکیت فکری
93007246
علی بزرگ پور

دانشگاه علامه طباطبایی
تجارت بین الملل
92002261
زهره رضايي تبار

دانشگاه علامه طباطبایی
حقوق بین الملل
93001243
صادق نادری شریف

دانشگاه علامه طباطبایی
حقوق اقتصادی
90000601
بهاره جعفری

دانشگاه علامه طباطبايي
حقوق مالکیت فکری
93007153
آذر فرهاد منفرد

دانشگاه علامه طباطبایی
حقوق جزا و جرم شناسی
93007028
نجمه سمیعی منش

دانشگاه علامه طباطبايي
حقوق بین الملل
91004109
مرضيه خان بابائي نوا

دانشگاه علامه طباطبایی
حقوق خصوصی
93002181
مهدی باقرآذری خامنه

دانشگاه علامه طباطبایی
حقوق تجاری اقتصادی بین الملل
91001408
ايمان مقيمي

دانشگاه علامه طباطبايي
حقوق تجارت بین الملل
93007169
اعظم قنبرزاده

دانشگاه علامه طباطبایی
حقوق تجارت بین الملل
93007253
فائره یوسفی

دانشگاه مازندران
حقوق جزا
93007245
بهاره حمزه زاده

دانشگاه مازندران
حقوق جزا
93020041
نگین رحمانی

دانشگاه مازندران
فقه و حقوق
93007228
سیده طاهره موسوی خطیر

دانشگاه مازندران
حقوق خصوصی
93007087
سعید شیری هدایت

دانشگاه خوارزمی
حقوق بین الملل
93007326
حسن سلطانی

دانشگاه شاهد
حقوق خصوصی
93020004
لیدا تقوایی

دانشگاه شمال آمل
حقوق خصوصی
93020029
حنانه اکبری

دانشگاه شمال آمل
حقوق خصوصی
93007230
وحید ذوالفقاری

دانشگاه شیراز
حقوق بین الملل
92001530
الناز كمالي مقدم

دانشگاه علم و فرهنگ/غیر انتفاعی
حقوق مالکیت فکری
93007240
امیر حسین نجاری

دانشگاه علم و فرهنگ
حقوق جزا و جرم شناسی
92004271
سارا رهنمای کردآسیابی

دانشگاه علم و فرهنگ
حقوق جزا و جرم شناسی
93007001
پگاه عباسی داکانی

دانشگاه علم و فرهنگ
حقوق مالکیت فکری
92008466
هانیه کیائی

دانشگاه علم و فرهنگ
حقوق مالکیت فکری
92002414
فرهاد اسدي

دانشگاه علم و فرهنگ
حقوق خصوصی
92001851
بهزاد نباتی

دانشگاه علم و فرهنگ
حقوق خصوصی
92002703
حميدرضا حقيقت گو

دانشگاه علم و فرهنگ
حقوق جزا و جرم شناسی
93001813
یاسر حسین یزدی

دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری دادگستری
حقوق ثبت اسناد و املاک
93020104
کمال اسفندیاری

دانشگاه علامه محدث نوری
فقه و حقوق جزا
93001980
سمیه سادات موسوی فرد

دانشگاه قم
حقوق خصوصی
93002017
معصومه فرضی

دانشگاه قم
حقوق خصوصی
93007199
اکبر فتح اللهی

دانشگاه قم
حقوق عمومی
91004182
سيده فيروزه سيدنژاد

دانشگاه گیلان
حقوق خصوصی
93007238
لیلا نجفی عمران

دانشگاه گیلان
حقوق خصوصی
93090309
عاطفه براتیان

موسسه خاتم
حقوق اقتصادی
93030157
لاله رمضانی

موسسه طلوع مهر
حقوق ثبت اسناد و املاک
93002765
صادق عبادی موحد

موسسه طلوع مهر
حقوق ثبت اسناد و املاک
92000179
سعید اله دادی

موسسه کار
حقوق ثبت اسناد و املاک
92001483
سمانه قليچ

موسسه نور طوبی
حقوق خصوصی
93001048
راضیه علی پور تبریزی نژاد

موسسه نور طوبی
حقوق خصوصی
91000823
زهرا سجادی حفظ آبادی

موسسه نور طوبی
حقوق خصوصی
93007203
حامد سرفرازیان

دانشگاه بوعلی سینا
حقوق عمومی
92001370
محمد فاطمي

دانشگاه بین المللی امام خمینی
حقوق جزا و جرم شناسی
93001270
سمیرا مهدوی زفرقندی

دانشگاه قم
حقوق خصوصی
93002438
مریم ترابی

دانشگاه مفید قم
حقوق خصوصی
93000171
محمد علی پسندیده

دانشگاه علم و فرهنگ
حقوق مالکیت فکری
92002515
جمشيد فرهاديان

موسسه رضویه
فقه و حقوق جزا
93030070
محسن احمدی

دانشگاه علم و فرهنگ
حقوق مالکیت فکری
93020120
فیروز خواجه حسینی

دانشگاه علم و فرهنگ
حقوق خصوصی
93001762
حسین اکبری

دانشگاه مفيد
حقوق خصوصی
92001195
امير طاهري

دانشگاه علم و فرهنگ
حقوق مالکیت فکری
93040062
اشكان نجمائي

دانشگاه بوعلي سينا
حقوق خصوصی
93002403
علیرضا پورملک لاهیجی

دانشگاه گيلان
حقوق خصوصی
93001158
محسن پولادوند

علامه محدث نوری
حقوق خصوصی
93001954
حسین فرزوقی

دانشگاه علم و فرهنگ
حقوق جزا و جرم شناسی
93002502
سید محمد حاجی سید حسینی فرد

دانشگاه قران و حدیث
الهیات
94011863
پریسا عبدلی فر

دانشگاه قم
حقوق جزا و جرم شناسی
91001726
محمدهادي عبداله پور

دانشگاه عدالت
حقوق خصوصی
93001035
زینب انوری

دانشگاه گيلان
حقوق جزا و جرم شناسی
92003440
ميلاد حنفي

دانشگاه علامه طباطبايي-پردیس
حقوق مالکیت فکری
93000598
کاظم علیزاده

موسسه رضویه
فقه و حقوق جزا
92001644
شیرین محمودزاده نیک نام

موسسه کار
حقوق خصوصی
93000279
نوید حسینیان

دانشگاه تهران-پردیس
حقوق بین الملل
91001432
زهراسادات كنگراني فراهاني

دانشگاه علم و فرهنگ
حقوق خصوصی
93000760
علی مناف زاده

دانشگاه تهران-پردیس
حقوق خصوصی
91000167
سارا حیدری

موسسه طبرستان
حقوق خصوصی
92003050
حامد نوروزي

موسسه ادیب مازندران
فقه و حقوق جزا
93001314
غزل حیدری شهپر

دانشگاه تبریز
حقوق عمومی
92000014
محمد آرایش نیا

دانشگاه تهران-پردیس
حقوق مالکیت فکری
93020049
رضا جمشیدی

محدث نور
حقوق خصوصی
93092265
نگین عباسی

دانشگاه قزوین
حقوق خصوصی
94012295
حسین قنبری

دانشگاه سمنان
حقوق خصوصی
94012296
حسین اسماعیلی

دانشگاه مازندران
حقوق عمومی
94012297
حبیب محمودی

دانشگاه مازندران
حقوق خصوصی
93020153
جواد خادمی

دانشگاه شمال آمل
حقوق خصوصی
94011928
محدثه زارع

دانشگاه شمال آمل
حقوق خصوصی
94010452
یاسین فیروزمندی بندپی

دانشگاه گیلان
حقوق خصوصی
91002492
هما خاني

موسسه كار
حقوق ثبت اسناد و املاک
93001323
الهام زیدی یام

موسسه نورطوبي
حقوق خصوصی
93001505
مرتضی صالحی محمدزاده

دانشگاه تبريز
حقوق خصوصی
91001595
مجيد بياتي

دانشگاه علم وفرهنگ
حقوق مالکیت فکری
93000850
مرجان هادی خواه

دانشگاه علامه محدث نوری
حقوق خصوصی
92000213
سحر امیریان

دانشگاه علم و فرهنگ
حقوق مالکیت فکری
93000272
سید صدرالدین حسینی

دانشگاه علامه محدث نوری
فقه و حقوق خصوصی
92001875
مهدی نژادحلافی

دانشگاه بروجرد
حقوق خصوصی
93000097
سپیده ایرانپاک

موسسه ادیب مازندران
حقوق خصوصی
93001724
بهاره هاشمی

علامه طباطبایی
مالکیت فکری
93000068
امیربابک الماسی

شهید بهشتی
حقوق خصوصی
آدرس صفحه: https://dadafarin.com/honors/honors-mol94.aspx
تاریخ چاپ: 1/26/2023 9:33:44 PM
حق کپی © موسسه مشاهیر مهر دادآفرین. کلیه حقوق محفوظ است.
لطفا کمی صبر کنید...