هیچ نتیجه ارزشمندی آسان به دست نمی‌آید. تنها راه رسیدن به نتایج خوب و ماندگار، کار و تلاش مستمر است.
دادآفرین > قبول شدگان موسسه > آزمون كارشناسي ارشد حقوق دانشگاه آزاد در سال 1392
صفحات مشاهده شده شما

اسامي و تصویر رتبه های برتر موسسه در آزمون کارشناسی ارشد حقوق دانشگاه آزاد سال 1393


رتبه 1
92008103
داود معماری اندریان

تبریز
سهمیه حقوق خصوصی
رتبه 2
92003428
فاطمه پاشايي

تهران مرکز
سهمیه حقوق بین الملل
رتبه 2
92002764
مهران كاوياني

واحد دامغان
سهمیه حقوق تجارت بين الملل
رتبه 4
90004331
ماندانا عسكري

علوم تحقیقات
سهمیه حقوق خصوصي
رتبه 4
92002537
محمدرضا آقاجاني

پردیس علوم تحقیقات همدان
سهمیه حقوق خصوصی
رتبه 6
92000518
اعظم حبیبی

علوم تحقیقات
سهمیه حقوق خصوصی
رتبه 6
92000834
فاطمه رضایی

علوم تحقیقات
سهمیه جزا و جرم شناسی
رتبه 7
92001211
امیر طلائي

تهران مرکز
سهمیه حقوق خصوصی
رتبه 8
93002856
امین صفایی

واحدلارستان
سهمیه فقه و حقوق خصوصی
رتبه 9
93002758
محمدرضا سلیمی

واحد علوم و تحقيقات
سهمیه حقوق خصوصي
رتبه 9
92002177
سيدعليرضا ميرحسيني

واحد شیراز
سهمیه حقوق خصوصی


اسامي و تصویر پذيرفته شدگان موسسه در آزمون کارشناسی ارشد حقوق دانشگاه آزاد سال 1393


92002935
سپيده امجدي

تهران شمال
حقوق جزا و جرم شناسي
92008386
سپیده محسنی

علوم تحقیقات
حقوق جزا و جرم شناسي
92008181
تهمینه حسنی نژاد فراهانی

تهران شمال
حقوق بین الملل
93002940
فاطمه دردور

پرديس علوم و تحقيقات دامغان
حقوق تجارت بين الملل
93002537
مینا خیرخواه

واحد دامغان
حقوق تجارت بين الملل
92001533
معصومه كوچكي امين

تهران مرکز
حقوق جزا و جرم شناسی
92008310
مونیکا مسبوقی

پردیس علوم تحقیقات البرز
حقوق جزا و جرم شناسي
92000818
الهه رضائی ملک

تهران مرکز
حقوق خصوصی
92003019
نيلوفر رحيميان

تهران مرکز
حقوق جزا و جرم شناسي
92008173
نیلوفر جوادی اصل

پرديس علوم و تحقيقات البرز
حقوق جزا و جرم شناسي
91004233
سعيده علي مرادي

پرديس علوم و تحقيقات ساوه
حقوق جزا و جرم شناسي
91002723
فاطمه چزاني

پرديس علوم و تحقيقات شهرقدس
حقوق جزا و جرم شناسي
93000327
سعید خوش هوا

پرديس علوم و تحقيقات شهرقدس
حقوق جزا و جرم شناسي
91004113
فاطمه خدابخشي

واحد تهران شمال
حقوق جزا و جرم شناسي
92001988
سعید وظیفه دوست

واحد تهران مركزي
حقوق جزا و جرم شناسي
92000130
سیدحامد اسماعيل پور

واحد علوم و تحقيقات
حقوق جزا و جرم شناسي
93002861
مریم کاظمی شالکوهی

واحد علوم و تحقيقات
حقوق جزا و جرم شناسي
93000254
آرمان حاجی علی عسکری

واحد قم
حقوق جزا و جرم شناسي
93000601
زینب علیزاده

واحد ميبد
حقوق جزا و جرم شناسي
93000815
محمد نصیری

واحد نراق
حقوق جزا و جرم شناسي
92008193
سجاد خواجه افضلی

پردیس علوم تحقیقات شهر قدس
حقوق خصوصي
91000627
سیما ایرانی

پردیس علوم تحقیقات مازندران
حقوق خصوصي
92002926
سيد مهدي مير حبيبي

تهران شمال
حقوق خصوصي
90000242
هنگامه راثی حسینی

واحد دماوند
حقوق خصوصي
92003537
احمد تركمن

واحد علوم تحقیقات
حقوق خصوصي
92008043
سعید درویش پور

واحد گرمسار
حقوق خصوصي
92008017
نگین بهداروندی شیخی

پرديس علوم و تحقيقات البرز
حقوق خصوصي
91002370
حامد صانعي

پرديس علوم و تحقيقات دماوند
حقوق خصوصي
92001802
سمیه مولوي

پرديس علوم و تحقيقات دماوند
حقوق خصوصي
92003206
اميررضا ياسي

پرديس علوم و تحقيقات دماوند
حقوق خصوصي
90000962
ثمینه فرهنگ

پرديس علوم و تحقيقات زنجان
حقوق خصوصي
92001056
نسترن شقاقی اصل

پرديس علوم و تحقيقات سمنان
حقوق خصوصي
93000785
هدی میردار منصور پناهی

پرديس علوم و تحقيقات سمنان
حقوق خصوصي
92000919
پندار ساغری دوزخراسانی

پرديس علوم و تحقيقات شهرقدس
حقوق خصوصي
92001843
امیرحسین ناطقي

پرديس علوم و تحقيقات شهرقدس
حقوق خصوصي
92008395
سید منصور رضوی

مركزبين المللي كيش
حقوق خصوصي
90001504
ابوالفضل بختیاری

واحد الكترونيكي
حقوق خصوصي
91002231
مهرنوش فرج پور

واحد تهران شمال
حقوق خصوصي
92001554
رضا گودرزی

واحد تهران شمال
حقوق خصوصي
92000914
نسرین زيركي

واحد تهران مركزي
حقوق خصوصي
92002366
پوريا تاجيك

واحد تهران مركزي
حقوق خصوصي
91000646
مسعود بهرامی هیدجی

واحد تهران مركزي
حقوق خصوصي
92002538
بهمن ابراهيمي

واحد تهران مركزي
حقوق خصوصي
92000179
سعید اله دادی

واحد دامغان
حقوق خصوصي
93001486
لطف اله برومند نیا

واحد دامغان
حقوق خصوصي
92000901
ساناز زمانی

واحد دماوند
حقوق خصوصي
91002362
امید عسکری

واحد علوم و تحقيقات
حقوق خصوصي
93001285
سیروان طاهریان

واحد علوم و تحقيقات آذربايجان شرقي
حقوق خصوصي
93000029
امیر احمدلو

واحد علوم و تحقيقات آيت ا... آملي
حقوق خصوصي
92001128
تهمینه صادقی بوگر

واحد علوم و تحقيقات فارس
حقوق خصوصي
92000062
مریم ابراهیمی

واحد لبنان
حقوق خصوصي
90000972
محمد علاسوند اکبری

واحد بویین زهرا
حقوق مالی اقتصادی
93001163
اشکان حسین زاده

واحد تهران مركزي
فقه و حقوق خصوصي
92001844
وحید ناظمی

واحد الکترونیکی
حقوق تجارت بین الملل
92008415
مائده رضایی

تهران شمال
حقوق تجارت بین الملل
92008192
مائده خلیل آبادی

واحد دامغان
حقوق تجارت بین الملل
92001195
امير طاهري

واحد دامغان
حقوق تجارت بین الملل
92002291
سيده صبا صاحب الزماني فرد

پردیس علوم تحقیقات دماوند
حقوق جزا و جرم شناسی
92001541
الناز گسكري مسكن

علوم تحقیقات آذربایجان شرقی
حقوق جزا و جرم شناسی
91001140
زینب یارلو

تهران شمال
حقوق خصوصی
91001561
رسول صالحي

تهران شمال
حقوق خصوصی
90001541
هاله خسروی چشمه کبودی

تهران مرکز
حقوق خصوصی
93002686
اکرم السادات سیدی

تهران مرکز
حقوق خصوصی
91004521
مستا قاجار

علوم تحقیقات
حقوق خصوصی
92008324
مهدی نائینی

علوم تحقیقات
حقوق خصوصی
92001692
سمیه مشایخی

واحد علوم تحقیقات
حقوق خصوصی
92001678
مهیا سادات مرتضوی

پردیس علوم تحقیقات البرز
حقوق خصوصی
92000132
سیامک اسماعیلیان

پردیس علوم تحقیقات شهر قدس
حقوق خصوصی
91001485
مژگان علیرضایی

تهران مرکز
حقوق خصوصی
91001002
اميرحسين مارجاه

تهران مرکز
حقوق خصوصی
92008014
سیاوش انصافی مهربانی

علوم تحقیقات
حقوق خصوصی
92000041
ميثم آقازيارتي فراهاني

علوم تحقیقات
حقوق خصوصی
92000458
آتوسا جلیلی

علوم تحقیقات
حقوق خصوصی
91002750
مونا عبدالهي راد

دامغان
تجارت بین الملل
93000006
آفرین آزادی

دامغان
تجارت بین الملل
93000733
منا مصباح

دامغان
تجارت بین الملل
92000325
رویا بهرامی

تهران مرکز
جزا و جرم شناسی
92001383
ارمین فدایی زاده

تهران مرکز
جزا و جرم شناسی
92008152
سارا بردبار ماسوله

علوم تحقیقات تهران
جزا و جرم شناسی
90004293
مريم صادقي

علوم تحقیقات
جزا و جرم شناسی
91000013
مرجان آگوش سقرلوی دیم

-الکترونیکی
جزا و جرم شناسی
92008356
اشکان نوشیروانی

تهران مرکز
جزا و جرم شناسی
92008369
حسین ابن رسول

علوم تحقیقات
جزا و جرم شناسی
93001866
محمد کریم زاده

رفسنجان
جزا و جرم شناسی
92003299
شهرزاد سادات حسيني

علوم تحقیقات دامغان
حقوق جزا و جرم شناسی
90000852
علی رضایی

مشهد
حقوق جزاو جرم شناسی
92002780
مریم مهدوی

واحد علوم تحقیقات
حقوق خصوصی
92000428
هنگامه جباريان

یزد
حقوق خصوصی
92000797
عباس رستمي زمين حسين

علوم تحقیقات کرمان
حقوق خصوصی
92001003
سید مرتضی سیدجلیلی

پردیس شهر قدس
حقوق خصوصی
92002991
محمد حسين مهدوي نفت چالي

تهران مرکز
حقوق خصوصی
90000847
فرزانه خادم

پردیس خراسان رضوی
حقوق خصوصی
90002528
زهرا شمس الدینی

علوم تحقیقات البرز
حقوق خصوصی
90002984
سمانه حسني

تهران مرکز
حقوق خصوصی
90004215
فرشته رسولي

شهر قدس
حقوق خصوصی
91000150
ندا حسنی

علوم تحقیقات شهر قدس
حقوق خصوصی
91004032
فاطمه انوار

علوم تحقیقات
حقوق خصوصی
92002563
محبوبه سلطاني

پردیس علوم تحقیقات البرز
حقوق خصوصی
93000021
شیرکو ابراهیمی

دماوند
حقوق خصوصی
92000040
مجيد آقازيارتي فراهاني

پردیس علوم تحقیقات شهرقدس
جزا وجرم شناسی
93000145
علیرضا بهشتی

واحد تهران شمال
جزا وجرم شناسی
93000167
محمد امین پاکرو

پردیس علوم تحقیقات البرز
جزا وجرم شناسی
90000640
میترا توده خیل

پردیس علوم تحقیقات قزوین
جزا وجرم شناسی
93002424
سیما حدادی

علوم تحقیقات اصفهان
جزا وجرم شناسی
93000377
الهام رشیدی

پردیس علوم تحقیقات مرکزی
جزا وجرم شناسی
93002272
سیما سهرابی شیرازی

پردیس علوم تحقیقات دامغان
جزا وجرم شناسی
92001019
شراره شاهوردي آذربايجاني

پردیس علوم تحقیقات قم
جزا وجرم شناسی
90000213
افسانه صادقی

پردیس علوم تحقیقات دماوند
جزا وجرم شناسی
92001366
شکوفه فارسی

تهران شمال
جزا وجرم شناسی
93000793
فائزه میوند

علوم تحقیقات
جزا وجرم شناسی
93002027
مهتاب یزدان پناه

رفسنجان
جزا وجرم شناسی
93002014
فروزان احمدی کاکاوندی

واحد دامغان
حقوق بین الملل
93000712
ناصر محمودی

تهران مرکز
حقوق بین الملل
92002403
مريم منصوري مقدم

واحد تهران شمال
حقوق بین الملل
92008389
سمیرا یاسری

تهران مرکز
حقوق بین الملل
91001251
مارال شيخ محمدي

واحد دامغان
حقوق تجارت بین الملل
92001949
مهدیه هادیان رسنانی

واحد دامغان
حقوق تجارت بین الملل
92002074
مرضیه یعقوبی

پرديس علوم و تحقيقات دامغان
حقوق تجارت بین الملل
92000505
عطیه حاجي زاده

واحد تهران مركزي
حقوق جزا و جرم شناسی
92008182
معصومه حسین خانی

پردیس علوم تحقیقات البرز
حقوق جزا و جرم شناسی
90002436
مرتضی زهره بقا

واحد الکترونی
حقوق جزا و جرم شناسی
92003786
فاطمه شیرزادی جهرمی

واحد دامغان
حقوق جزا و جرم شناسی
92008260
نیلوفر طریحی

تهران شمال
حقوق جزا و جرم شناسی
91001777
سميرا گرشاسبي

واحد الكترونيكي
حقوق جزا و جرم شناسی
92000066
محمدرضا ابراهیمی کجانی

پرديس علوم و تحقيقات دماوند
حقوق خصوصی
91000586
سيما اخوان بهبهاني

دامغان
حقوق خصوصی
91002423
عليرضا ارفعي

پرديس علوم و تحقيقات ساوه
حقوق خصوصی
91000604
مجتبی اطمینان تقوا

پرديس علوم و تحقيقات دماوند
حقوق خصوصی
92000213
سحر امیریان

پرديس علوم و تحقيقات قزوين
حقوق خصوصی
91004031
بيتا انصاري

واحد تهران شمال
حقوق خصوصی
92000264
سعید باقرزاده

پرديس علوم و تحقيقات آذربايجان غربي
حقوق خصوصی
92000363
علي پناه خاني

پرديس علوم و تحقيقات سمنان
حقوق خصوصی
92003292
عليرضا پير حياتي

پردیس علوم تحقیقات سمنان
حقوق خصوصی
93000200
محمدرضا تهوری

واحد دامغان
حقوق خصوصی
93002669
شهناز جعفرزاده

پردیس علوم تحقیقات دماوند
حقوق خصوصی
92000564
سپیده حسین یزدی

واحد تهران شمال
حقوق خصوصی
92002858
امير عقلمند سرابي

واحد تهران شمال
حقوق خصوصی
91000375
مرتضی فلاحت پیشه

پردیس علوم تحقیقات
حقوق خصوصی
90004391
زهرا قاسمي شوريجه

واحد علوم و تحقيقات
حقوق خصوصی
92001524
ناصر كريمي

واحد علوم و تحقيقات
حقوق خصوصی
90002478
احسان کریمی

واحد ميبد
حقوق خصوصی
91002904
آتنا ملك محمدي

پرديس علوم و تحقيقات مركزي
حقوق خصوصی
90000778
بهزاد موسایی پور

پرديس علوم و تحقيقات شهرقدس
حقوق خصوصی
92002787
مريم ناگهي

پرديس علوم و تحقيقات مركزي
حقوق خصوصی
93000243
احسان چوبینه

علوم تحقیقات فارس
حقوق خصوصی
93000277
سیده مریم حسینی

پردیس علوم تحقیقات ساوه
حقوق خصوصی
93000357
سحر راه نورد

پردیس علوم تحقیقات گیلان
حقوق خصوصی
93000382
لیلا رضایی

پردیس علوم تحقیقات شهرقدس
حقوق خصوصی
92008410
فرنوش سنجربیگی

کرمانشاه
حقوق خصوصی
93000475
مژگان شاهانی

واحد دامغان
حقوق خصوصی
92001074
افسانه شهبازي

علوم تحقیقات
حقوق خصوصی
93000505
شیما صادقی

پردیس علوم تحقیقات قزوین
حقوق خصوصی
92001243
نگار عباسپور نياري

پردیس علوم تحقیقات شهر قدس
حقوق خصوصی
93000568
مهشید عراقی

پردیس علوم تحقیقات قزوین
حقوق خصوصی
93000599
الهام علیزاده

علوم تحقیقات
حقوق خصوصی
92001334
آزیتا عمراني

علوم تحقیقات
حقوق خصوصی
93000885
سونیا کاکاوند

پردیس علوم تحقیقات ساوه
حقوق خصوصی
93001057
سعید کیا

پردیس علوم تحقیقات دامغان
حقوق خصوصی
93000912
فرهاد کیاشمشکی

پردیس علوم تحقیقات ساوه
حقوق خصوصی
90000873
محمدباقر مرجانی

پرديس علوم و تحقيقات ساوه
حقوق خصوصی
91001373
احمد علی معماری پور

واحد دماوند
حقوق خصوصی
93000783
مریم موید صفاری

واحد نراق
حقوق خصوصی
93002799
محمد نقشبندی

پردیس علوم تحقیقات کردستان
حقوق خصوصی
93000830
سحر نورالهی رومنی

پردیس علوم تحقیقات سیستان وبلوچستان
حقوق خصوصی
93000875
شیرین ولدخانی

علوم تحقیقات
حقوق خصوصی
93002419
عقیل حمزه ای

علوم تحقیقات سیرجان
حقوق عمومی
90002372
محمدعلی استاد حاجی

واحد تهران مرکزی
فقه مقارن حقوق جزای اسلامی
93002037
مهدی داستان

واحد تهران مركز
فقه مقارن حقوق جزای اسلامی
93001764
محبوبه مهدوی

تهران مرکز
فقه مقارن حقوق جزای اسلامی
92008330
مهرناز نوروزی کهتوئی

واحد قم
حقوق جزا و جرم شناسی
90000735
شهناز اسدی

علوم تحقیقات
حقوق جزا و جرم شناسی
90000754
مونا ملکی

پردیس علوم تحقیقات قم
جزا وجرم شناسی
92001990
هیلدا وفاداررحيميان

پردیس علوم تحقیقات قم
حقوق جزا و جرم شناسی
92002168
سارا محمدرضايي

واحد دماوند
حقوق خصوصی
92003245
فرنوش سلطاني

علوم تحقیقات رشت
جزا وجرم شناسی
91001406
الناز سليمي

علوم تحقیقات قزوین
حقوق خصوصی
92000029
ابراهیم آشوري

علوم تحقیقات
حقوق خصوصی
92002064
سیدمحمدصادق یاسی

واحد نراق
حقوق خصوصی
90002359
زینب زهره

واحد تهران شمال
حقوق جزا و جرم شناسی
92002071
محمد یزدانی

علوم و تحقیقات
حقوق خصوصی
92002301
الهام محمدنژاد

پردیس علوم تحقیقات یزد
حقوق خصوصی
91000908
فرشته طیبی راد

واحد تهران مرکزی
حقوق جزا و جرم شناسی
91000044
ابوالفضل افروزی

تهران شمال
حقوق جزا و جرم شناسی
91001584
اصغر پوراسماعيل

علوم تحقیقات شهر قدس
حقوق خصوصی
91000239
یاسمن روحی

آزاد دامغان
تجارت بین الملل
92000727
علي دهقان

تهرام مرکز
فقه مقارن حقوق جزای اسلامی
92003220
حجت باغبان

واحد مراغه
حقوق جزا و جرم شناسی
92002899
سميرا زماني

علوم و تحقیقات
حقوق خصوصی
92008164
مرجان تقی زاد

تهران مرکز
حقوق جزا و جرم شناسی
92008035
فاطمه خسروی

واحد تهران مرکزی
حقوق جزا و جرم شناسی
92002115
سيده معصومه حسيني فالحي

مرکز بین المللی کیش
حقوق خصوصی
92000709
رضا درگی

علوم تحقیقات قزوین
حقوق خصوصی
93002213
سیده فاطمه موسوی

چالوس
حقوق بین الملل
92001169
مهدي صمدي

واحد دامغان
تجارت بین الملل
91000657
حسن پوراحسان

واحد الکترونی
حقوق تجارت بین الملل
91001440
سامان خزائي

واحد تهران شمال
حقوق خصوصی
92003973
عبدالرزاق عطایی

پردیس علوم تحقیقات گلستان
حقوق خصوصی
90000796
نعیمه فلاح

واحد تهران مرکزی
حقوق خصوصی
92008262
مرتضی عابدی

واحد الکترونی
حقوق بین الملل
92000332
فرهاد بهلولی نجف آباد

علوم و تحقیقات شهر قدس
حقوق خصوصی
92004070
علیرضا ایزدی فرد

تهران شمال
حقوق خصوصی
90000431
کیوان خرّم فر

واحد علوم و تحقيقات
حقوق خصوصی
92008430
معصومه علوی

پردیس علوم تحقیقات بروجرد
حقوق خصوصی
91001657
ندا آباده

علوم تحقیقات زنجان
حقوق خصوصی
92008177
منیره حامی

پردیس علوم تحقیقات استان البرز
حقوق جزا و جرم شناسی
91000957
فائزه فرهادی سیادشت

علوم و تحقیقات
حقوق جزا و جرم شناسی
92008473
پروین خان محمدی

واحد علوم و تحقيقات
حقوق خصوصی
92004106
اعظم عزیزی

علوم تحقیقات تهران
جزا وجرم شناسی
90000059
جمشید هادی ویرثق

پردیس علوم تحقیقات شهر قدس
حقوق خصوصی
92003727
پریسا ناصری پور

پردیس علوم تحقیقات قزوین
خصوصی
92002637
الهام گل عباسي

پردیس علوم تحقیقات سمنان
حقوق جزا و جرم شناسی
91000532
حبیب اله کاظمی

پرذیس علوم و تحقیقات
حقوق خصوصی
93001805
داوود مومنی

پردیس علوم تحقیقات دماوند
حقوق خصوصی
91000557
روح اله آئینه وند

تهران مرکز
حقوق خصوصی
91004329
حسين نظري

پردیس علوم تحقیقات سمنان
جزا وجرم شناسی
90001598
فاطمه سیف الهی

علوم تحقیقات ساوه
حقوق خصوصی
92000929
فرینا ستوده

پردیس علوم و تحقیقات دماوند
حقوق خصوصی
92008096
نازنین سادات محسنی

پردیس علوم تحقیقات دماوند
جزا وجرم شناسی
92000878
سيدجلال زارع تقي آبادي

واحد دامغان
حقوق خصوصی
93002062
منصور داستان

پردیس علوم و تحقیقات ساوه
حقوق جزا و جرم شناسی
91004049
ليلي بسمي

علوم تحقیقات
حقوق خصوصی
91000556
رضا اكبري

علوم تحقیقات
حقوق جزا و جرم شناسی
92000164
فائزه اقبال زاده

واحد نراق
جزا وجرم شناسی
92002073
مصطفی یعقوب زاده

واحد دامغان
حقوق تجارت بین الملل
91002747
فرزاد نوري

تهران مرکز
حقوق حصوصی
91001396
مریم وکیلیان

علوم و تحقیقات سمنان
حقوق خصوصی
92003103
فاطمه شهبازي ميان كسگري

علوم تحقیقات شهر قدس
حقوق خصوصی
93001770
علی شهبازی

واحد دماوند
حقوق خصوصی
92001730
عطیه ملاباشی

علوم و تحقیقات البرز
جقوق جزا و جرم شناسی
93000562
سمیرا عبدالهی

واحد تهران شمال
حقوق بین الملل
92001831
محمدعلی میلانی

واحد چالوس
حقوق جزا و جرم شناسی
91001374
بهاره مقیمی

تهران شمال
حقوق جزا و جرم شناسی
91001133
مهسا کشاورز شکراوی

واحد تهران شمال
حقوق خصوصی
92003809
ابوالفضل منتظرالحجه

پردیس علوم تحقیقات یزد
حقوق خصوصی
93000738
فاطمه مطلوبی

بندانزلی
حقوق خصوصی
92003270
مينا نورزاد لاله

پردیس علوم تحقیقات ساوه
حقوق خصوصی
93000253
هادی حاجی عرب

تهران شمال
جزاو جرم شناسی
92008300
شیما لطفی

پردیس علوم تحقیقات شهر قدس
جزاو جرم شناسی
93000722
مریم مدنی

پردیس علوم تحقیقات شاهرود
جزاو جرم شناسی
92008142
عباس امیری

پردیس علوم تحقیقات دامغان
حقوق ثبت و املاک
92002414
فرهاد اسدي

علوم تحقیقات
حقوق خصوصی
92003531
حسين اسلامي

سمنان
حقوق خصوصی
93001783
مینا تقی زاده شهیدی

زنجان
حقوق خصوصی
92002611
محمدرضا خواجه پور

واحد تفت
حقوق خصوصی
93000340
مهران داودی

پردیس علوم تحقیقات گیلان
حقوق خصوصی
93002848
عاطفه السادات شمس الدینی دهخوارقانی

واحد الکترونیک
حقوق خصوصی
92003830
سعید شیخلر

واحد الکترونیک
حقوق خصوصی
90001095
افشین طهماسبی

پردیس علوم تحقیقات دماوند
حقوق خصوصی
93000549
مجتبی عالمی پروین

پردیس علوم تحقیقات زنجان
حقوق خصوصی
92001281
سهیلا عزيزي انيلو

علوم تحقیقات
حقوق خصوصی
92008454
شیوا علی پور

واحد علوم تحقیقات
حقوق خصوصی
93002854
علیرضا علیزاده مشگانی

پردیس علوم تحقیقات قم
حقوق خصوصی
90000078
ربابه کشکولی

تهران مرکز
حقوق خصوصی
92001653
شیما محمودی طرفی

پردیس علوم تحقیقات شاهرود
حقوق خصوصی
91001040
نكيسا مظاهري

علوم تحقیقات
حقوق خصوصی
90000698
سید محمد منابری

پردیس علوم تحقیقات قم
حقوق خصوصی
91001056
فرناز منتظری

پردیس علوم تحقیقات ساوه
حقوق خصوصی
91000491
بهادر نجف کیا

تهران مرکز
حقوق خصوصی
91001980
مريم يزدان يار

پردیس علوم تحقیقات سمنان
حقوق خصوصی
93002866
محمد رامک

واحد دامغان
حقوق تجارت بین الملل
92003106
طاهره طول گيلاني

واحد دامغان
تجارت بین الملل
93001481
وحید رضایی

تهران شمال
جزا و جرم شناسی
92003989
حسن مهدوی آراء

واحد تهران شمال
حقوق بین الملل
90000419
ثمین پژوهش

علوم تحقیقات
حقوق خصوصی
90001163
پوریا قلیچ خانی

پردیس علوم تحقیقات قزوین
حقوق خصوصی
91000476
مهدی میرزائی

واحد الکترونی
حقوق خصوصی
92001932
آئين نيكمرد

علوم تحقیقات کرمانشاه
حقوق خصوصی
92008271
سعید عظیمیان فرد قهرودی

علوم تحقیقات آیت اله آملی
حقوق خصوصی
93000196
داود ترکمن

واحد نراق
حقوق خصوصی
93000403
سعید روحی

پردیس علوم تحقیقات همدان
حقوق خصوصی
93002761
محسن سعیدفرد

واحد تفت
حقوق خصوصی
93000306
مریم خدایاری

تهران مرکز
فقه و حقوق جزای اسلامی
92001829
مرضیه میری رامشه

تهران مرکز
فقه و حقوق خصوصی
93000482
وحید شفیعی

علوم تحقیقات قم
حقوق خصوصی
92000500
سولماز چیچاهی کرد

پردیس علوم تحقیقات سمنان
حقوق خصوصی
91002289
سعيد طاهري شيرازي

علوم تحقیقات
حقوق خصوصی
91000497
رضا نصیری اقدم

علوم تحقیقات
حقوق خصوصی
92001766
سید محسن مهدوی رشتی

واحد الکترونیکی
تجارت بین الملل
92000891
مهدي زاهدي

واحد علوم تحقیقات
حقوق خصوصی
92000483
ریتا جوادیان

واحد علوم تحقیقات آیت اله آملی
حقوق خصوصی
92001875
مهدی نژاد حلافی

علوم تحقیقات خوزستان
حقوق خصوصی
91002855
فاطمه بهزادمند

تهران شمال
حقوق خصوصی
93001205
هانیه بطوئی شیرین آبادی

پردیس علوم تحقیقات البرز
حقوق خصوصی
91000750
مصطفی داود پور

پردیس علوم تحقیقات شهر قدس
حقوق خصوصی
92000375
یحیی پورمرادی

تهران مرکز
حقوق خصوصی
92001150
حبيب صديقي

واحد تهران مرکز
حقوق خصوصی
92001628
سعید محمدی

پردیس علوم تحقیقات البرز
جزا و جرم شناسی
90002763
مهدي صالحي

تهران شمال
حقوق خصوصی
90002782
زهره مرتضي بگي

پردیس علوم تحقیقات شهر قدس
حقوق خصوصی
91001231
هانیه روستا پیشه

واحد الکترونیکی
حقوق خصوصی
92002058
منظر کیانی

پردیس علوم تحقیقات دماوند
تجارت بین الملل
92008265
محمدرضا عرب براقی

پردیس علوم تحقیقات گلستان
حقوق خصوصی
93001685
یاسر عارف

پردیس علوم تحقیقات یزد
حقوق خصوصی
91000109
الهه تفتي فيني

تهران شمال
حقوق خصوصی
92003999
داوود کاوسی

واحد زنجان
حقوق خصوصی
92001272
حمیدرضا عراقی

پردیس علوم تحقیقات دماوند
جزا و جرم شناسی
93001721
علی کردی اردکانی

پردیس علوم تحقیقات شهر قدس
حقوق خصوصی
92008041
حسام الدین داورزنی

تهران شمال
جزا و جرم شناسی
93020068
محمد حسین براری

علوم تحقیقات آیت اله آملی
حقوق خصوصی
92001642
احمدرضا محمدیان رسنانی

پردیس علوم تحقیقات دماوند
حقوق خصوصی
93001043
اعظم فراتی

پردیس علوم تحقیقات دامغان
جزا و جرم شناسی
91000158
هنگامه حسین خانی

پردیس علوم تحقیقات قم
جزا و جرم شناسی
92003186
مريم قلندري

پردیس علوم تحقیقات قزوین
حقوق خصوصی
93001289
امیر عاشوری

واحد دامغان
تجارت بین الملل
91004165
نازنين زيادلو

پردیس علوم تحقیقات شاهرود
جزا و جرم شناسی
92001116
علی صابري راد

پردیس علوم تحقیقات ساوه
جزا و جرم شناسی
91001609
كاوه عثماني

پردیس علوم تحقیقات کردستان
جزا و جرم شناسی
92002386
زهرا غبيشاوي

پردیس علوم تحقیقات البرز
جزا و جرم شناسی
91004266
حسين قربعلي

تهران شمال
جزا و جرم شناسی
93001682
داوود مدرسی

واحد یزد
جزا و جرم شناسی
92000263
انديشه باستاني نژاد

پردیس علوم تحقیقات بوشهر
حقوق خصوصی
92000656
مریم خزائي مهر

پردیس علوم تحقیقات کردستان
حقوق خصوصی
91004181
سعيده سيدرضوي

تهران مرکز
حقوق خصوصی
92000998
علی سیاحی عوفی

علوم تحقیقات خوزستان
حقوق خصوصی
91000958
سهیلا فرهادی نهاد

واحد الکترونیکی
حقوق خصوصی
91002168
سهيلا لطفي نژاد

پردیس علوم تحقیقات دماوند
جزاوجرم شناسی
91000814
الهام ساطوری

تهران مرکز
فقه وحقوق خصوصی
92008116
علی نوروزی

علوم تحقیقات
حقوق خصوصی
93002965
حسن بندعلی

نراق
حقوق خصوصی
91001904
فرشته شريعتي

واحد الکترونیکی
تجارت بین الملل
92008085
پوریا فلاحت

تهران مرکز
جزا و جرم شناسی
92001743
شایسته ملکی

دماوند
حقوق خصوصی
90002677
مهسا زمانی سپهر

تهران غرب
خصوصی
92003901
رضا محبوبی راد

دامغان
حقوق خصوصی
93010101
بهرام توفیقیان

پردیس علوم تحقیقات البرز
حقوق خصوصی
90002339
شادي صوفي زاده

تهران شمال
جزاوجرم شناسی
92004066
ابتسام الهائی سحر

علوم تحقیقات خوزستان
حقوق خصوصی
91002774
سميه خدامرادي

پردیس علوم تحقیقات دماوند
حقوق خصوصی
92001698
علی اکبر مشیری

علوم تحقیقات یزد
حقوق خصوصی
92000543
علي حسني

واحد اراک
جزاوجرم شناسی
93002316
آزاده امیرمرادی

میبد
حقوق خصوصی
93001035
زینب انوری

علوم تحقیقات اصفهان
جزاو جرم شناسی
92001862
سینا نجفي

علوم تحقیقات
حقوق جزا وجرم شناسی
91001574
هستي هدايت

رباط کریم
حقوق خصوصی
92000089
علي احمدي رهبريان

پردیس علوم تحقیقات مرکزی
حقوق خصوصی
93000882
نشاط کاوه ئی

پردیس علوم تحقیقات همدان
حقوق خصوصی
91000499
مسعود نعمتی اسد

پردیس علوم تحقیقات همدان
حقوق خصوصی
93030011
مهدی یاردیار

علوم تحقیقات اصفهان
حقوق جزا وجرم شناسی
91004354
مهناز ساوري

تهران شمال
حقوق خصوصی
90000967
مریم فیاضی

تهران مرکز
حقوق خصوصی
92002450
سولماز كنطورچيان

علوم تحقیقات
حقوق خصوصی
93001941
محمد نورالهی

واحد صفادشت
حقوق عمومی
90001348
محسن اکبری

واحد زنجان
حقوق خصوصی
93002976
پیمان شیخ زاده نیری

علوم تحقیقات قم
حقوق جزا وجرم شناسی
آدرس صفحه: https://dadafarin.com/honors/honors-mol93a.aspx
تاریخ چاپ: 1/26/2023 10:18:19 PM
حق کپی © موسسه مشاهیر مهر دادآفرین. کلیه حقوق محفوظ است.
لطفا کمی صبر کنید...