هیچ نتیجه ارزشمندی آسان به دست نمی‌آید. تنها راه رسیدن به نتایج خوب و ماندگار، کار و تلاش مستمر است.
دادآفرین > قبول شدگان موسسه > آزمون كارشناسي ارشد حقوق دانشگاه آزاد در سال 1392
صفحات مشاهده شده شما

اسامي و تصویر رتبه های برتر موسسه در آزمون کارشناسی ارشد حقوق دانشگاه آزاد سال 1392


رتبه 2
91004538
اميرفرهاد حنيف زادگان

واحد علوم و تحقیقات
سهمیه حقوق جزا و جرم شناسی
رتبه 9
90003077
فروغ مازوجی

واحد تبریز
سهمیه حقوق خصوصی


اسامي و تصویر پذيرفته شدگان موسسه در آزمون کارشناسی ارشد حقوق دانشگاه آزاد سال 1392


91004307
الهام سادات مرتضوي

واحد علوم وتحقیقات
حقوق خصوصی
91000989
توسکا قوامی طهرانی

واحد تهران شمال
حقوق بین الملل
91004540
امير شريف احمديان

واحد اصفهان (خوراسگان)
حقوق جزا و جرم شناسی
90004386
مهديه قابل

واحد تهران شمال
حقوق خصوصی
91000772
مریم رحمانی

واحد نراق
حقوق خصوصی
91001618
نويد روحي پركوهي

واحد علوم و تحقیقات
حقوق جزا و جرم شناسی
90001502
نوشاد نهضتی

واحد علوم و تحقیقات
حقوق خصوصی
90000065
حسن رئیسی

واحد دامغان
حقوق تجارت بین الملل
91001395
شیرین ولیان

واحد علوم و تحقیقات
حقوق جزا و جرم شناسی
91000799
حمید رنگریز

واحد تهران شمال
حقوق خصوصی
91004471
محمدرضا هدايتي زفرقندي

واحد تهران مرکزی
حقوق خصوصی
91001916
مهرنوش ضيايي

مرکز بین المللی کیش
حقوق خصوصی
91001764
ميلاد اميري

واحد تهران مرکز
حقوق خصوصی
91000122
ماندانا جعفري

واحد تهران شمال
حقوق خصوصی
91004207
آزاده صادقي فرد

واحد تهران شمال
حقوق بین الملل
90003084
انور مفاخري

واحد علوم و تحقیقات کرمانشاه
حقوق خصوصی
90002194
یاسمن اعتمادی نیا

واحد دامغان
حقوق تجارت بین الملل
91001137
محمد حسین کیانی

واحد دامغان
حقوق تجارت بین الملل
91000651
پدرام پرهام

پردیس علوم و تحقیقات آذربایجان غربی
حقوق خصوصی
91004346
محبوبه يعقوبي

واحد تهران شمال
حقوق خصوصی
91001081
مهری نبی الهی نجف آبادی

پردیس علوم و تحقیقات زنجان
حقوق خصوصی
90001115
امیر صادقی درین قلعه

پردیس علوم و تحقیقات آذربایجان غربی
حقوق جزا و جرم شناسی
90004142
محمدجواد کجوري

واحد تهران مرکز
حقوق عمومی
91004193
پيام شعباني

پردیس علوم و تحقیقات شهرقدس
حقوق خصوصی
90000008
دنیا نیک سیرت

واحد دماوند
حقوق خصوصی
90001679
آزیتا ملاحی

واحد دامغان
حقوق تجارت بین الملل
91004013
آرمين استاد هاشمي

پردیس علوم و تحقیقات البرز
حقوق خصوصی
90001412
مسعود علیجانی

واحد تهران مرکز
حقوق خصوصی
90001097
هادی نوری ناورود

پردیس علوم و تحقیقات گیلان
حقوق خصوصی
91004192
سيدشهرام شريعت پناهي

واحد تهران شمال
حقوق خصوصی
91001683
عليرضا عالي زاده

واحد اصفهان (خوراسگان)
حقوق خصوصی
91001256
منا امجدیان

واحد علوم و تحقیقات کرمانشاه
حقوق خصوصی
91004238
مرضيه علي محمدي

واحد تهران شمال
حقوق بین الملل
91000428
مصطفی محمدپور

مرکز بین المللی آموزش الکترونیکی قشم
حقوق خصوصی
90001215
محمد احمدی

واحد تهران مرکزی
حقوق خصوصی
91000241
روناک روشنی

واحد تهران مرکز
حقوق بین الملل
91004249
مهسا فرهمندنيا

واحد علوم و تحقیقات خوزستان
حقوق خصوصی
91001308
معصومه رضائی

واحد تهران مرکز
حقوق جزا و جرم شناسی
91001691
وحيد سپاسي

پردیس علوم و تحقیقات دامغان
علوم اسلامی - حقوق خصوصی
91000563
پرویز آذرفر

واحد تهران مرکز
حقوق خصوصی
91004008
اميرحسين ابراهيمي

واحد تهران مرکز
حقوق بین الملل
90002513
بهناز فرخي

واحد تهران مرکز
حقوق خصوصی
91001910
مريم نياكان

پردیس علوم و تحقیقات البرز
حقوق خصوصی
91002220
سيدمهدي سيف اله پور

واحد لبنان
حقوق بین الملل
90000847
فرزانه خادم

پردیس علوم و تحقیقات شهرقدس
حقوق خصوصی
91001321
شهناز علی شهباز پوری

واحد تهران مرکز
حقوق خصوصی
91001950
فاطمه فلاح امیری

واحد دامغان
حقوق تجارت بین الملل
91001016
محمد محمدعلي زاده

واحد تهران مرکز
حقوق خصوصی
91001262
وجیهه ایزدپناه

واحد علوم و تحقیقات
حقوق جزا و جرم شناسی
91000204
ریحانه ذبحی نجف آبادی

واحد تهران مرکز
حقوق جزا و جرم شناسی
91004389
ليلا صمدي نيا

پردیس علوم و تحقیقات شهرقدس
حقوق جزا و جرم شناسی
90004369
سميرا فتحي زره شوران

پردیس علوم و تحقیقات البرز
حقوق خصوصی
91001895
مريم دياني پناه

پردیس علوم و تحقیقات سمنان
حقوق خصوصی
90001431
مریم الهویی

پردیس علوم و تحقیقات مازندران
حقوق خصوصی
90002422
سارا آقامحمدنژاد

مرکز بین المللی کیش
حقوق خصوصی
91000638
زهرا بختیاری گرگری

واحد تسوج
حقوق خصوصی
91002573
مريم خليلي دلیجانی

مرکز بین المللی کیش
حقوق خصوصی
91001699
محمدرضا شريفي

واحد دامغان
حقوق تجارت بین الملل
91000739
زهرا داداشی

پردیس علوم و تحقیقات مازندران
حقوق جزا و جرم شناسی
90001495
زهرا موسوی

پردیس علوم و تحقیقات دماوند
حقوق جزا و جرم شناسی
91001732
نازنين محمديان فرد

واحد نراق
حقوق خصوصی
91001448
نيما چراغي

پردیس علوم و تحقیقات البرز
حقوق خصوصی
91000578
مرضیه احتشامی

واحد علوم و تحقیقات آیت اله آملی
حقوق خصوصی
90002673
رضا دیوبندی

واحد نراق
حقوق خصوصی
91001810
مسعود عالي دایی احمدی

پردیس علوم و تحقیقات شهرقدس
حقوق خصوصی
91002812
فائزه افضلي

مرکز بین المللی آموزش الکترونیکی قشم
حقوق خصوصی
90001246
علي عباسي نظرزاده

واحد خرم آباد
حقوق جزا و جرم شناسی
91001611
محمد مرتضي پور قاین

واحد مشهد
حقوق خصوصی
91001328
سرور صفوی

واحد علوم وتحقیقات کرمان
حقوق خصوصی
91002225
الميرا آسائي

مرکزبین المللی کیش
حقوق جزا و جرم شناسی
91004150
الهه رضايي لويه

پردیس علوم وتحقیقات دامغان
حقوق تجارت بین الملل
90004482
سكينه مولائي گرمجانی

پردیس علوم و تحقیقات شهرقدس
حقوق خصوصی
91002154
ناهيد همزله

مرکز بین المللی بندر انزلی
حقوق خصوصی
91002747
فرزاد نوري

واحد زنجان
حقوق خصوصی
90000205
فاطمه سادات جعفری

پردیس علوم و تحقیقات البرز
حقوق جزا و جرم شناسی
90002782
زهره مرتضابگی

پردیس علوم و تحقیقات بروجرد
حقوق خصوصی
90000507
سارا جعفری گرکانی

پردیس علوم و تحقیقات البرز
حقوق جزا و جرم شناسی
91000134
محمدصالح جوربنیان

پردیس علوم و تحقیقات دماوند
حقوق خصوصی
90000441
سحر سجده

پردیس علوم وتحقیقات شهرقدس
حقوق جزا و جرم شناسی
91001006
الهه محسنی

پردیس علوم و تحقیقات دامغان
حقوق بین الملل
91001509
وانتا سلطاني

پردیس علوم و تحقیقات البرز
حقوق خصوصی
90000094
زینب کنگرلو

مرکز بین المللی کیش
حقوق خصوصی
91002840
شهرام گچي لو

پردیس علوم و تحقیقات قزوین
حقوق خصوصی
91000842
پریسا شجاعی

پردیس علوم و تحقیقات شهرقدس
حقوق جزا و جرم شناسی
91001096
پريسا نيلي

مرکز آموزش بین المللی قشم
حقوق جزا و جرم شناسی
91001487
حسن فرجی

پردیس علوم و تحقیقات قزوین
حقوق جزا و جرم شناسی
91002516
مريم مرشدي

پردیس علوم و تحقیقات یزد
حقوق خصوصی
90001626
مریم سمنانی

پردیس علوم و تحقیقات ساوه
حقوق خصوصی
91000566
الهام آريا خواه

پردیس علوم و تحقیقات گیلان
حقوق خصوصی
91004136
سيده مريم رحماني

واحد تهران مرکز
حقوق جزا و جرم شناسی
91000736
علی خوش بین

پردیس علوم و تحقیقات ساوه
حقوق جزا و جرم شناسی
90000410
سمیرا سجادی نیا

پردیس علوم و تحقیقات شهرقدس
حقوق جزا و جرم شناسی
91001159
نیلوفر بذرافشان قاسم آبادی

پردیس علوم و تحقیقات گیلان
حقوق خصوصی
90001187
ونوس دارایی

پردیس علوم و تحقیقات دماوند
حقوق خصوصی
91000490
محمد نجاتی

واحد دماوند
حقوق خصوصی
91000627
سیما ایرانی

واحد امارات متحده
حقوق خصوصی
91000878
سارا صالحی

پردیس علوم و تحقیقات دامغان
حقوق خصوصی
91000621
فائزه سادات امینی

مرکز بین المللی کیش
حقوق جزا و جرم شناسی
90000735
شهناز اسدی اسدآباد

پردیس علوم و تحقیقات سمنان
حقوق خصوصی
91004222
آرزو عزتي

پردیس علوم و تحقیقات دماوند
حقوق خصوصی
91002459
آزاده حاج رستم

واحد دماوند
حققو خصوصی
91000473
آزاده سادات میرالماسی

واحد زنجان
حقوق خصوصی
90000590
محمد عسلی ملکشاه

واحد علوم و تحقیقات آیت اله آملی
حقوق خصوصی
91001079
نرگس نازنینی

واحد علوم و تحقیقات اصفهان
حقوق خصوصی
90002162
زهرا زینلی

مرکز بین المللی کیش
حقوق خصوصی
91000670
مجتبی توده خیل

پردیس علومو تحقیقات زنجان
حقوق خصوصی
90004310
فاطمه طالب نخجوان

پردیس علوم و تحقیقات قزوین
حقوق خصوصی
91001726
محمدهادي عبداله پور

پردیس علوم و تحقیقات دماوند
حقوق خصوصی
90000493
ندا حسین آبادی

پردیس علوم و تحقیقات دامغان
حقوق خصوصی
90000628
محسن رضائیان مفید

پردیس علوم و تحقیقات قم
حقوق خصوصی
91001668
محبوبه باریبان کوپایی

واحد علوم و تحقیقات اصفهان
حقوق خصوصی
90003086
فاطمه علي عموئي لاکه

پردیس علوم و تحقیقات قم
حقوق خصوصی
91001909
شروين صديق شهبازي

واحد علوم و تحقیقات سیرجان
حقوق جزا و جرم شناسی
91002557
ناهيد شهرياري دوست

پردیس علوم و تحقیقات البرز
حقوق خصوصی
90004595
مهدي امينيان

واحد دامغان
حقوق خصوصی
90004061
سمانه بخشی

واحد نراق
حقوق خصوصی
91000502
احسان نورانی سیدبیگلو

پردیس علوم و تحقیقات شهرقدس
حقوق خصوصی
90000039
محمد حسین صادق زاده

پردیس علوم و تحقیقات البرز
حقوق خصوصی
90000696
محسن چهرقانی

واحد نراق
حقوق خصوصی
90002947
حميد اكبري

پردیس علوم و تحقیقات شهرقدس
حقوق جزا و جرم شناسی
90001668
فاطمه دباغیان امیری

واحد دامغان
حقوق خصوصی
91000081
بهنام بختیار جم

پردیس علوم و تحقیقات قزوین
حقوق جزا و جرم شناسی
91002369
فرشته جاويدنيا

پردیس علوم و تحقیقات دماوند
حقوق خصوصی
91000879
سجاد صالحی

واحد نراق
حقوق خصوصی
90001146
فریده مهرالحسنی

پردیس علوم و تحقیقات قزوین
حقوق جزا و جرم شناسی
91000966
علیرضا فوقی

پردیس علوم و تحقیقات شاهرود
حقوق خصوصی
91000969
حمیدرضا قارایی

واحد میبد
حقوق خصوصی
91001098
شارمین نیکنام

واحد دامغان
حقوق جزا و جرم شناسی
90001422
امیر لایقی

واحد علوم و تحقیقات اصفهان
حقوق خصوصی
91002704
نزهت الملوك رستمي راد

پردیس علوم و تحقیقات بروجرد
حقوق جزا و جرم شناسی
90004503
نسرین نظری گنجه

پردیس علوم و تحقیقات دماوند
حقوق جزا و جرم شناسی
91001426
مهدي رضايي نور

پردیس علوم و تحقیقات دامغان
حقوق خصوصی
91000604
مجتبی اطمینان تقوا

پردیس علوم و تحقیقات دامغان
حقوق خصوصی
91002601
نصير خيام باشي

ردیس علوم و تحقیقات سمنان
حقوق خصوصی
91001001
بهاره لطیفی دماوندی

پردیس علوم و تحقیقات دامغان
حقوق خصوصی
90002375
بهزاد نظری

پردیس علوم و تحقیقات ساوه
حقوق جزا و جرم شناسی
90000544
مهسا اسفندیاری مقدم

پردیس علوم و تحقیقات دامغان
حقوق جزا و جرم شناسی
91000862
محمد شکرزاده گروی

واحد علوم و تحقیقات آیت ا... آملی
حقوق خصوصی
91004497
کیوان احمدی

پردیس علوم و تحقیقات خمین
حقوق جزا و جرم شناسی
91004416
سيدمحسن سيدقاسمي

واحد تهران شمال
حقوق جزا و جرم شناسی
91000236
فاطمه رفیقی

واحد تهران مرکز
حقوق خصوصی
91004006
ريحانه ابراهيمي

پردیس علوم و تحقیقات البرز
حقوق خصوصی
90001087
ملیحه حسنی پور فلاح بهدانی

زنجان
حقوق خصوصی
آدرس صفحه: https://dadafarin.com/honors/honors-mol92a.aspx
تاریخ چاپ: 1/26/2023 11:19:40 PM
حق کپی © موسسه مشاهیر مهر دادآفرین. کلیه حقوق محفوظ است.
لطفا کمی صبر کنید...