هیچ نتیجه ارزشمندی آسان به دست نمی‌آید. تنها راه رسیدن به نتایج خوب و ماندگار، کار و تلاش مستمر است.
دادآفرین > قبول شدگان موسسه > آزمون كارشناسي ارشد حقوق دانشگاه سراسری در سال 1392
صفحات مشاهده شده شما

اسامي و تصویر پذيرفته شدگان رتبه‌های برتر موسسه در آزمون کارشناسی ارشد حقوق دانشگاه سراسری سال 1392


رتبه 3
91004102
امیر حسین حقیقی

دانشگاه تهران
حقوق تجاری اقتصادی بین المللی
رتبه 3
91004221
نوید عربی

دانشگاه شهیدبهشتی
حقوق اقتصادی
رتبه 5
91002932
معين فروغي

دانشگاه شهیدبهشتی
حقوق تجارت بین الملل
رتبه 8
91001082
مریم نجفی

دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری(دادگستری)
حقوق خانواده

اسامي و تصویر پذيرفته شدگان موسسه در آزمون کارشناسی ارشد حقوق دانشگاه سراسری سال 1392


91004115
ياسر خرمي

دانشگاه تهران
حقوق تجاری اقتصادی بین المللی
91004267
سمانه قیصري

دانشگاه شهید بهشتی
حقوق بین الملل
90004491
امير ناظري

دانشگاه علامه طباطبائی
حقوق تجارت بین الملل
91001181
مرضيه رضايي

دانشگاه تربیت مدرس
حقوق خصوصی
91004006
ریحانه ابراهیمی

دانشگاه علامه طباطبائی
حقوق خصوصی
90001372
حسين طالبيان

دانشگاه شهید بهشتی
حقوق اقتصادی
91004551
ابراهيم قاسمي

دانشگاه علامه طباطبایی
حقوق بین الملل
90004127
امير چهل اميراني

دانشگاه علامه طباطبائی
حقوق بین الملل
91004009
حكمت ابوالحسني زراعتكار

دانشگاه علامه طباطبائی
حقوق تجارت بین الملل
91001091
رامین ندایی

دانشگاه خوارزمی تهران
حقوق خصوصی
90002139
ساناز حسن زاده

دانشگاه تهران
حقوق تجارت بین الملل
91001380
سید حسین میرمحمدی

دانشگاه قم
حقوق جزا و جرم شناسی
91004125
زينب دست آويز

دانشگاه تربیت مدرس
حقوق مالکیت فکری
91004307
الهام سادات مرتضوي

دانشگاه شهید بهشتی
حقوق اقتصادی
91004238
مرضیه علی محمدی

دانشگاه علامه طباطبائی
حقوق بین الملل
91004198
نيلوفر شهاب

دانشگاه علامه طباطبایی
حقوق بین الملل
91001818
رضا شفيعي

دانشگاه شهیدبهشتی
حقوق اقتصادی
91001922
بيتا بهرامي

دانشگاه علامه طباطبائی
حقوق ارتباطات
91000129
الهام جمشیدی کمرودی

دانشگاه مازندران- بابلسر
حقوق جزا و جرم شناسی
91001219
سعيد نجات زادگان عيدگاهي

دانشگاه شهیدبهشتی
حقوق مالکیت فکری
91002536
سامان بیگدلی

دانشگاه تهران
حقوق مالکیت فکری
91004153
کاظم رفعت خو

دانشگاه علامه طباطبائی
حقوق عمومی
91004207
آزاده صادقي فرد

دانشگاه تهران
حقوق بین الملل
91000270
سارا شایان نظر

دانشگاه علامه طباطبایی
حقوق اقتصادی
91004332
مریم نور محمدی فرد

دانشگاه شهیدبهشتی
حقوق مالکیت فکری
91001039
مانيا مطلوبي اقدم

دانشگاه تهران
حقوق تجاری اقتصادی بین المللی
90000303
مهدیه لواسانی

دانشگاه تهران
حقوق تجاری اقتصادی بین الملل
90000604
مرتضی مقصودی

دانشگاه شهیدبهشتی
حقوق تجارت بین الملل
91004229
وحيد عقيلي

دانشگاه تهران
حقوق خصوصی
91001776
محمدرضا جعفري زواره

دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری(دادگستری)
حقوق اسناد و قراردادهای تجاری
91004013
آرمين استاد هاشمي

دانشگاه شهیدبهشتی
حقوق مالکیت فکری
91000241
روناک روشنی

دانشگاه تهران
حقوق تجاری اقتصادی بین المللی
91000725
ندا حیدری

دانشگاه علامه طباطبائی
حقوق مالکیت فکری
90000160
معصومه جمشیدی

دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین
حقوق خصوصی
91004535
سعید اکرادی

دانشگاه علم و فرهنگ تهران
حقوق جزا و جرم شناسی
91004511
سيما عليجاني

دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین
حقوق خصوصی
91001016
محمد محمدعلي زاده

دانشگاه علم و فرهنگ تهران
حقوق جزا و جرم شناسی
91002901
مرضيه علوي

دانشگاه شهیدبهشتی
حقوق محیط زیست
91004309
حسين مرشدي

دانشگاه تهران
حقوق نفت و گاز
91004446
زهرا صادقی

دانشگاه علامه طباطبائی
حقوق خصوصی
91004279
آذين كريمايي

دانشگاه تهران
حقوق مالکیت فکری
91000465
سبا مهاجر

دانشگاه علامه طباطبائی
حقوق مالکیت فکری
91004543
ايمان ابراهيمي

دانشگاه شهیدبهشتی
حقوق جزا و جرم شناسی
91002854
فاطمه شهبازتله جردي

دانشگاه شهید بهشتی
حقوق جزا و جرم شناسی
90003093
حسین چراغی

دانشگاه تهران
حقوق تجاری اقتصادی بین المللی
91002367
هانيه آقاشاهي

دانشگاه شهیدمطهری
فقه و حقوق جزا
91004534
سینا سمندری

دانشگاه تهران
حقوق نفت و گاز
91004277
حديثه كره اي

دانشگاه تهران
حقوق تجارت بین الملل
90002322
فهيمه صفري

دانشگاه علامه طباطبائی
حقوق مالکیت فکری
90002867
ابوالفضل شاه حسيني

دانشگاه تهران
حقوق تجاری اقتصادی بین المللی
90001412
مسعود علیجانی

دانشگاه علم و فرهنگ تهران
حقوق خصوصی
91004118
فائزه خليل ارجمندي

موسسه غیرانتفاعی کار
حقوق خصوصی
91001988
الهه لطفي

دانشگاه قم
حقوق جزا و جرم شناسی
91001339
نيلوفر عسگري

دانشگاه تهران
حقوق بین الملل
91004187
نگار شاهرخ تهراني نژاد

دانشگاه تهران-مجازی
حقوق خصوصی
91004348
راحله خان محمدي زاده

دانشگاه شهیدبهشتی
حقوق خصوصی
91001427
اميرحسين زارع زواره

دانشگاه تهران
حقوق خصوصی
90004391
زهرا قاسمي شوريجه

دانشگاه تهران-مجازی
حقوق خصوصی
91001448
نيما چراغي

دانشگاه تهران
حقوق تجارت بین الملل
91004192
سيدشهرام شريعت پناهي

دانشگاه تهران
حقوق خصوصی
90000410
سمیرا سجادی نیا

دانشگاه تهران
حقوق مالکیت فکری
91000257
حمیده سلامی

دانشگاه تهران
حقوق مالکیت فکری
90004482
سكينه مولائي

دانشگاه تربیت مدرس
حقوق خصوصی
91001227
شهره بني اشتهاردي

دانشگاه علامه طباطبایی
حقوق خصوصی
91002942
پرويز آق بالازاده

دانشگاه تهران
حقوق مالکیت فکری
91001726
محمدهادي عبداله پور

دانشگاه خوارزمی تهران
حقوق خصوصی
90000340
ریحانه حیدری مقدم

دانشگاه تهران
حقوق مالکیت فکری
90002106
شرمین عباسی ابیانه

موسسه غیرانتفاعی مجازی نورطوبی تهران
حقوق خصوصی
91001524
حامد رستمي گرجائي

دانشگاه شهیدبهشتی
حقوق اقتصادی
90002909
ابوالفضل مصطفايي

دانشگاه علامه طباطبائی
حقوق خصوصی
90002947
حمید اکبری

دانشگاه علامه طباطبائی
حقوق اقتصادی
90000341
سیده پریسا سید محمدی

موسسه غیرانتفاعی مجازی نورطوبی تهران
حقوق خصوصی
91001052
ناصر ملاحسنی

دانشگاه علامه طباطبائی
حقوق مالکیت فکری
91000243
زهرا زارعی

دانشگاه تهران
حقوق ثبت واسناد واملاک
91001595
مجيد بياتي

دانشگاه قم
حقوق مالکیت فکری
91001747
رويا تميزگران

دانشگاه علامه طباطبائی
حقوق مالکیت فکری
91004273
مرتضي كاظمي

دانشكاه تهران
تجارت بين الملل
91001951
مریم سلطان محمدی

مرکز بین المللی کیش
جزا و جرم شناسی
92002078
محبوبه یوسفوند

دانشگاه تهران
حقوق مالکیت فکری
آدرس صفحه: https://dadafarin.com/honors/honors-mol92.aspx
تاریخ چاپ: 1/26/2023 9:19:33 PM
حق کپی © موسسه مشاهیر مهر دادآفرین. کلیه حقوق محفوظ است.
لطفا کمی صبر کنید...