هیچ نتیجه ارزشمندی آسان به دست نمی‌آید. تنها راه رسیدن به نتایج خوب و ماندگار، کار و تلاش مستمر است.
دادآفرین > قبول شدگان موسسه > آزمون كارشناسي ارشد حقوق دانشگاه آزاد در سال 1391
صفحات مشاهده شده شما

اسامي و تصویر رتبه های برتر موسسه در آزمون کارشناسی ارشد حقوق دانشگاه آزاد سال 1391


رتبه 1
M91A-001
غلامرضا اوليايي

چالوس
سهمیه حقوق جزا و جرم شناسي
رتبه 1
M91A-002
عارف نوپور

دامغان
سهمیه حقوق تجارت بين الملل
رتبه 1
M91A-045
سلمان حسنوند

پرديس علوم و تحقيقات كردستان
سهمیه حقوق خصوصي
رتبه 2
M91A-126
گلناز طهراني

دماوند
سهمیه حقوق خصوصي
رتبه 2
M91A-115
علي دربهاني

پرديس علوم و تحقيقات البرز
سهمیه حقوق خصوصي
رتبه 3
M91A-046
رضا فقیه کمالی

دامغان
سهمیه حقوق خصوصي
رتبه 4
M91A-003
سيدعليرضا طباطبايي بافقي

تهران مركزي
سهمیه حقوق خصوصي
رتبه 6
M91A-004
مريم ريحاني

تبريز
سهمیه حقوق خصوصي
رتبه 6
M91A-005
اميرحسين دادور

دماوند
سهمیه حقوق خصوصي
رتبه 7
M91A-006
محمد اسلامي

دامغان
سهمیه حقوق تجارت بين الملل
رتبه 7
M91A-007
آرش مجلسي

دماوند
سهمیه حقوق خصوصي
رتبه 7
M91A-008
هديه كاشاني جم

قم
سهمیه حقوق جزا و جرم شناسي
رتبه 8
M91A-009
فاطمه حسن زاده

تهران مركزي
سهمیه حقوق بين الملل
رتبه 8
M91A-010
سيدمجتبي حسيني

دامغان
سهمیه حقوق خصوصي
رتبه 9
M91A-011
محمدرضا راستگو

بندرعباس
سهمیه حقوق خصوصي
رتبه 10
M91A-012
سيد روح اله جهانبخش

علوم و تحقيقات
سهمیه حقوق خصوصي
رتبه 10
M91A-047
محسن اکبری آهنگر

مركز آموزش بين المللي قشم
سهمیه حقوق بين الملل
رتبه 1
M91A-132
هانیه اشتغالی

تهران مرکز
سهمیه حقوق عمومی
رتبه 9
M91A-134
علیرضا قهرمانی

تبریز
سهمیه حقوق خصوصی


اسامي و تصویر پذيرفته شدگان موسسه در آزمون کارشناسی ارشد حقوق دانشگاه آزاد سال 1391


M91A-013
امير حسام علي اكبر نظري

دماوند
حقوق خصوصي
M91A-014
معصومه استادرحيم كاشاني

قم
حقوق جزا و جرم شناسي
M91A-015
مصطفي دارستاني فراهاني

علوم و تحقيقات
حقوق خصوصي
M91A-016
زهره عماديني

دامغان
حقوق بين الملل
M91A-017
ساسان جعفري جوزاني

علوم و تحقيقات
حقوق خصوصي
M91A-019
شهريار همت يار

دامغان
حقوق تجارت بين الملل
M91A-018
بهاره احمدي

شهرري
الهيات و معارف اسلامي-فقه و مباني حقوق اسلامي
M91A-000
اكبر محمدي

علوم و تحقيقات
حقوق خصوصي
M91A-020
سولماز نصرتي

زنجان
حقوق خصوصي
M91A-042
نجف حسين زاده

قم
حقوق جزا و جرم شناسي
M91A-022
غزل افتخاري

تهران شمال
حقوق بين الملل
M91A-021
ابراهيم قنبري طامه

دامغان
حقوق خصوصي
M91A-000
اسماعيل شريفي

اراك
حقوق جزا و جرم شناسي
M91A-024
مهدي عزيزي فرد

اراك
حقوق عمومي
M91A-023
مانا ترابي مقدم

تهران مركزي
حقوق بين الملل
M91A-025
سيدرضا ستارزاده هاشمي

دماوند
حقوق خصوصي
M91A-026
سعيد فلاح شيخ لري

علوم و تحقيقات
حقوق خصوصي
M91A-027
سينا شوق

بندرعباس
حقوق جزا و جرم شناسي
M91A-041
آرش جوينده

علوم و تحقيقات
حقوق خصوصي
M91A-029
شايان سيد احمدي

چالوس
حقوق بين الملل
M91A-028
زهرا خوبناك

دامغان
حقوق تجارت بين الملل
M91A-030
هاشم حسن پورقادي

علوم و تحقيقات
حقوق خصوصي
M91A-031
سعيد تيشه ورزدايم

تهران شمال
حقوق خصوصي
M91A-032
شيما مهدوي عرب

تهران شمال
حقوق خصوصي
M91A-043
مريم نجفقلي طهراني

تهران مركزي
حقوق جزا و جرم شناسي
M91A-033
افسانه خسروان

تهران شمال
حقوق خصوصي
M91A-034
مهدي قربان زاده

تهران شمال
حقوق خصوصي
M91A-044
سارا منتظري داودي

تهران شمال
حقوق بين الملل
M91A-035
حسين صالحي نيا

علوم و تحقيقات
حقوق خصوصي
M91A-036
ميترا ساري

تهران شمال
حقوق خصوصي
M91A-037
آزاده لاري

تهران مركزي
حقوق خصوصي
M91A-040
مريم ابراهيمي

تهران شمال
حقوق جزا و جرم شناسي
M91A-038
سيده رويا موسوي

تهران مركزي
حقوق جزا و جرم شناسي
M91A-039
احمد امجدي شايق

تهران شمال
حقوق خصوصي
M91A-000
سيدبهامين بابايي شاهاندشتي

نراق
حقوق جزا و جرم شناسي
M91A-117
سيداحمد حسيني

پرديس علوم و تحقيقات دماوند
حقوق خصوصي
M91A-111
مريم سمناني

دامغان
حقوق خصوصي
M91A-000
اثنا حيدري

پرديس علوم و تحقيقات شهرقدس
حقوق خصوصي
M91A-048
احسان عابدين

پرديس علوم و تحقيقات شهرقدس
حقوق خصوصي
M91A-049
ابوطالب ماستري فراهاني

دماوند
حقوق خصوصي
M91A-050
پانته آ بني اسدي

بندرعباس
حقوق جزا و جرم شناسي
M91A-051
محمدحسين ملاگويي

مركز بين المللي آموزش الكترونيكي قشم
حقوق خصوصي
M91A-116
ماندانا دانشور

پرديس علوم و تحقيقات البرز
حقوق جزا و جرم شناسي
M91A-112
بهروز زيني وند

پرديس علوم و تحقيقات شهرقدس
حقوق خصوصي
M91A-052
علي ملايي

تهران مركزي
حقوق عمومي
M91A-053
مينا گنجي فر

پرديس علوم وتحقيقات دامغان
حقوق تجارت بين الملل
M91A-000
مهديه گنجي پور

علوم و تحقيقات كرمان
حقوق جزا و جرم شناسي
M91A-000
پويان سدهيان

دامغان
حقوق جزا و جرم شناسي
M91A-054
جلال انصاري

پرديس علوم و تحقيقات شهرقدس
حقوق جزا و جرم شناسي
M91A-055
فاطمه رضايي سلطان آبادي

پرديس علوم و تحقيقات البرز
حقوق جزا و جرم شناسي
M91A-120
هما سادات اسدي نميني

پرديس علوم و تحقيقات دماوند
حقوق جزا و جرم شناسي
M91A-000
مجيد اكرمي

پرديس علوم و تحقيقات البرز
حقوق خصوصي
M91A-000
اسماعيل محمودي ده چشمه

نراق
حقوق جزا و جرم شناسي
M91A-057
فاطمه خالقي

پرديس علوم و تحقيقات شهرقدس
حقوق خصوصي
M91A-000
محمود ريگي

بندرعباس
حقوق جزا و جرم شناسي
M91A-058
اميد ولايتي سياوان

تسوج
حقوق خصوصي
M91A-121
پريسا اوحدي لواساني

امارات متحده عربي
حقوق خصوصي
M91A-114
حميدرضا رزاقي

قم
حقوق جزا و جرم شناسي
M91A-000
گل نوش گودرزي

دامغان
حقوق تجارت بين الملل
M91A-059
وحيد هداوندي

اراك
حقوق جزا و جرم شناسي
M91A-000
عاطفه حاجي مرادخاني

دامغان
حقوق جزا و جرم شناسي
M91A-060
نفيسه پايون

پرديس علوم و تحقيقات البرز
حقوق خصوصي
M91A-061
الهام اكبرزاده

پرديس علوم و تحقيقات قزوين
حقوق خصوصي
M91A-000
كيان عظيمي

لبنان
حقوق خصوصي
M91A-101
رضا نامور

شيراز
حقوق خصوصي
M91A-000
محمد خداياري

پرديس علوم و تحقيقات دامغان
حقوق تجارت بين الملل
M91A-062
پگاه قهرماني

پرديس علوم و تحقيقات البرز
حقوق جزا و جرم شناسي
M91A-122
معصومه پورتراب زاده رودسري

چالوس
حقوق جزا و جرم شناسي
M91A-063
كميل نورسته

پرديس علوم و تحقيقات گيلان
حقوق جزا و جرم شناسي
M91A-109
خديجه شيري

واحد علوم تحقيقات خوزستان
حقوق خصوصي
M91A-107
نسترن عسگري

علوم و تحقيقات آيت الله آملي
حقوق خصوصي
M91A-064
حشمت اله شهبازبيگي

كرمانشاه
حقوق خصوصي
M91A-065
ابوالفضل عشقي مقدم

پرديس علوم و تحقيقات دماوند
حقوق خصوصي
M91A-066
الهام خلجي

پرديس علوم و تحقيقات دماوند
حقوق جزا و جرم شناسي
M91A-067
بهاره وطن پرست

علوم و تحقيقات آذربايجان شرقي
حقوق جزا و جرم شناسي
M91A-000
مسعود ميرتقي زاده

پرديس علوم و تحقيقات شهرقدس
حقوق خصوصي
M91A-000
سايه كاظمي دولت آبادي

پرديس علوم و تحقيقات دامغان
حقوق تجارت بين الملل
M91A-068
سحر زرگريان

پرديس علوم و تحقيقات البرز
حقوق جزا و جرم شناسي
M91A-069
فريبا كاوياني

پرديس علوم و تحقيقات دماوند
حقوق جزا و جرم شناسي
M91A-098
ناييريكا هندي

پرديس علوم و تحقيقات زنجان
حقوق خصوصي
M91A-000
زهرا افشاري پور

علوم و تحقيقات كرمان
حقوق خصوصي
M91A-070
فاطمه عليزاده كجيدي

تهران شمال
حقوق بين الملل
M91A-000
سهيل رحماني

پرديس علوم و تحقيقات آذربايجان غربی
حقوق بين الملل
M91A-071
مهناز كشاورز پاك سرشت

پرديس علوم و تحقيقات زنجان
حقوق خصوصي
M91A-072
نجمه خسروي نژاد

پرديس علوم و تحقيقات دماوند
حقوق خصوصي
M91A-073
مريم دري اخوي

پرديس علوم و تحقيقات قزوين
حقوق خصوصي
M91A-104
فاطمه قيطاسي

پرديس علوم و تحقيقات خمين
حقوق جزا و جرم شناسي
M91A-106
معصوم عنايتي

علوم و تحقيقات آيت الله آملي
حقوق خصوصي
M91A-086
عادله عليپور واوسري

پرديس علوم و تحقيقات گلستان
حقوق جزا و جرم شناسي
M91A-102
شهرزاد منوچهري

پرديس علوم و تحقيقات قم
حقوق خصوصي
M91A-000
مهري كاظمپور

پرديس علوم تحقيقات ساوه
حقوق خصوصي
M91A-087
فاطمه افسر

پرديس علوم و تحقيقات هرمزگان
حقوق جزا و جرم شناسي
M91A-095
مليحه محمدآقايي

پرديس علوم و تحقيقات دماوند
حقوق خصوصي
M91A-096
مهناز شكري

پرديس علوم و تحقيقات ساوه
حقوق خصوصي
M91A-090
كيانا چپردار

پرديس علوم و تحقيقات قزوين
حقوق خصوصي
M91A-091
ليلا موسويان

تهران شمال
حقوق خصوصي
M91A-085
طيبه عيوضي

پرديس علوم و تحقيقات قزوين
حقوق خصوصي
M91A-119
رويا اسديان

علوم و تحقيقات اصفهان
حقوق جزا و جرم شناسي
M91A-080
زهره ياسمن لاكاني

مركز بين المللي بندرانزلي
حقوق خصوصي
M91A-113
آيدا رضواني

تهران شمال
حقوق خصوصي
M91A-000
محمد غلاصي

پرديس علوم و تحقيقات سيستان و بلوچستان
حقوق جزا و جرم شناسي
M91A-089
فرزانه اكبري

پرديس علوم و تحقيقات زنجان
حقوق جزا و جرم شناسي
M91A-094
مسعود سالاري

تهران شمال
حقوق خصوصي
M91A-108
شرمين عباسي ابيانه

ابركوه
حقوق خصوصي
M91A-100
سارا نصرالهي پري

پرديس علوم و تحقيقات يزد
حقوق خصوصي
M91A-105
نفيسه قيصري

پرديس علوم و تحقيقات سمنان
حقوق خصوصي
M91A-118
كيوان حاجي خداوريخان

تهران مركزي
حقوق خصوصي
M91A-103
سيده شهرزاد مدرس

پرديس علوم و تحقيقات سمنان
حقوق خصوصي
M91A-099
پيروز نظري

پرديس علوم و تحقيقات سمنان
حقوق خصوصي
M91A-000
سميه قاسمي

تهران مركزي
حقوق خصوصي
M91A-000
سيداصغر هاشمي

پرديس علوم و تحقيقات شاهرود
حقوق خصوصي
M91A-000
مژگان محمدي

پرديس علوم و تحقيقات قزوين
حقوق خصوصي
M91A-097
نسيم خادم خلجي

پرديس علوم و تحقيقات سمنان
حقوق خصوصي
M91A-000
فرنوش اسدالهي

تهران مركزي
حقوق خصوصي
M91A-088
فاطمه علي قاضي كلهرودي

علوم و تحقيقات
حقوق جزا و جرم شناسي
M91A-124
هادي جواديان

تهران مركزي
حقوق خصوصي
M91A-081
ساناز برزو

تهران مركزي
حقوق خصوصي
M91A-082
سعيد ايرانشاهي

پرديس علوم و تحقيقات قم
حقوق خصوصي
M91A-074
الهام نجاريان

پرديس علوم و تحقيقات يزد
حقوق جزا و جرم شناسي
M91A-092
محمدحسين كريمي

پرديس علوم و تحقيقات مركزي
حقوق جزا و جرم شناسي
M91A-000
زاهره حكيميان

تفت
حقوق جزا و جرم شناسي
M91A-077
پگاه سراجي

پرديس علوم و تحقيقات قم
حقوق خصوصي
M91A-083
سيداحسان سكاك

پرديس علوم و تحقيقات همدان
حقوق خصوصي
M91A-076
اناهيتا صفارودی

تهران مركزي
حقوق جزا و جرم شناسي
M91A-084
صحرا ايرانپور

پرديس علوم و تحقيقات زنجان
حقوق جزا و جرم شناسي
M91A-110
الهام شمالي اسكويي

پرديس علوم و تحقيقات قزوين
حقوق جزا و جرم شناسي
M91A-000
سارا نصيريان

پرديس علوم و تحقيقات قزوين
حقوق جزا و جرم شناسي
M91A-079
رويا صداقت

پرديس علوم و تحقيقات البرز
حقوق خصوصي
M91A-000
نسترن صانعي

پرديس علوم و تحقيقات سمنان
حقوق جزا و جرم شناسي
M91A-093
محمدرضا قنواتي

پرديس علوم و تحقيقات مركزي
حقوق جزا و جرم شناسي
M91A-078
دنيا نيك سيرت

بين المللي بندر انزلي
حقوق خصوصي
M91A-075
امين زماني

پرديس علوم و تحقيقات البرز
حقوق جزا و جرم شناسي
M91A-123
سميه سادات جلالي

پرديس علوم و تحقيقات بوشهر
حقوق جزا و جرم شناسي
M91A-127
علی خسرو حیدری

تهران مرکز
حقوق خصوصی
M91A-128
جواد مطهری فر

علوم و تحقيقات گیلان
حقوق خصوصی
M91A-129
پوريا بريد جوادي

پرديس علوم و تحقيقات دامغان
حقوق خصوصی
M91A-130
علي رضا عالي زاده

پرديس علوم و تحقيقات بوشهر
حقوق خصوصی
M91A-000
منصور دشتي

پرديس علوم و تحقيقات قم
حقوق جزا و جرم شناسي
M91A-131
وحید مختاری

پرديس علوم و تحقيقات ساوه
حقوق خصوصی
M91A-135
هاشم قاسمی

تهران مرکز
حقوق جزا و جرم شناسی
M91A-136
توتیا پرتوئی آملی

بوشهر
حقوق بین الملل
M91A-137
وحید عظیمی تهرانی

تهران مرکز
حقوق خصوصی
M91A-138
فاطمه معبودی اصل

تهران مرکز
حقوق جزا و جرم شناسی
M91A-139
محمود شفیع نژاد

پردیس علوم و تحقیقات مازندران
حقوق خصوصی
M91A-140
خلیل باجلان

زنجان
حقوق خصوصی
M91A-141
بهزاد توکلی

تهران شمال
حقوق خصوصی
M91A-142
بهروز حاجیان

نراق
حقوق خصوصی
M91A-143
جلال الدین نیکو

تهران مرکزی
حقوق عمومی
M91A-144
وحید ضرابی

تهران مرکزی
حقوق خصوصی
M91A-145
یاسر ابراهیمی راد

تهران مرکزی
حقوق خصوصی
M91A-146
احمدعلی معماری پور

بین المللی آموزش الکترونیکی قشم
حقوق خصوصی
M91A-147
مریم عندلیب

تهران مرکزی
حقوق خصوصی
M91A-148
محبوبه یزدانی

بین المللی آموزش الکترونیکی قشم
حقوق جزا و جرم شناسی
M91A-149
عاطفه امیرحائری

پردیس علوم و تحقیقات قزوین
حقوق خصوصی
M91A-150
رویا حسن زاده

تهران مرکزی
حقوق خصوصی
M91A-151
مهران شفیعی

تهران مرکزی
حقوق خصوصی
M91A-153
صفا ابریشمی

تبریز
حقوق خصوصی
M91A-154
علی زندی

تهران مرکزی
حقوق عمومی
M91A-155
ساره مختاری

پردیس علوم و تحقیقات ساوه
حقوق خصوصی
M91A-156
مهناز شکری

تهران مرکزی
حقوق خصوصی
M91A-157
سحر بهنامی نژاد

علوم و تحقیقات آذربایجان شرقی
حقوق جزا و جرم شناسی
M91A-158
سمیرا جمشیدی

پردیس علوم و تحقیقات شهرقدس
حقوق خصوصی
M91A-159
الهه تیموری

زنجان
حقوق خصوصی
M91A-160
فهیمه محمدی

پردیس علوم و تحقیقات قم
حقوق خصوصی
M91A-161
بهاره وطن پرست

تهران مرکزی
حقوق جزا و جرم شناسی
M91A-162
غزاله میرهادی تفرشی

پردیس علوم و تحقیقات قزوین
حقوق خصوصی
M91A-163
مرجان خسروی دهی

پردیس علوم و تحقیقات مازندران
حقوق خصوصی
M91A-164
نسرین شفیعی نیک آبادی

پردیس علوم و تحقیقات قزوین
حقوق جزا و جرم شناسی
M91A-165
سعید ایمانی بستی

تهران مرکزی
حقوق جزا و جرم شناسی
M91A-166
شیما حیدری

تفت
حقوق جزا و جرم شناسی
M91A-167
سیما محمدی

تهران مرکزی
حقوق خصوصی
M91A-168
زهره اردستانی

پردیس علوم و تحقیقات دماوند
حقوق خصوصی
M91A-169
هانیه تاجیک

پردیس علوم و تحقیقات زنجان
حقوق خصوصی
M91A-170
ابراهیم معصومی نیا

مرکز تسوج
حقوق خصوصی
M91A-171
عماد رضایی

تهران مرکزی
حقوق جزا و جرم شناسی
M91A-172
رضا اسکندری

علوم و تحقیقات خوزستان
حقوق خصوصی
M91A-173
علی حسینی ادیب

پردیس علوم و تحقیقات ساوه
حقوق جزا و جرم شناسی
M91A-174
ساینا صفاریان

تهران شمال
حقوق بین الملل
M91A-175
الهه فصیح رامندی

پردیس علوم و تحقیقات قزوین
حقوق خصوصی
M91A-176
امیر کریمی

پردیس علوم و تحقیقات قم
حقوق خصوصی
M91A-177
زینب حمیدی بنام

شیراز
حقوق خصوصی
M91A-178
رضا فاخری

چالوس
حقوق جزا و جرم شناسی
M91A-179
آرش کشاورز

نراق
حقوق خصوصی
M91A-180
پیروز نظری

پردیس علوم و تحقیقات سمنان
حقوق خصوصی
M91A-181
مریم ابراهیمی

تهران شمال
حقوق جزا و جرم شناسی
M91A-182
خاطره کرباسی

پردیس علوم و تحقیقات شاهرود
حقوق جزا و جرم شناسی
M91A-183
امیرحسین کاشانی

بین المللی آموزش الکترونیکی قشم
حقوق خصوصی
M91A-184
کیان عظیمی

بندرعباس
حقوق خصوصی
M91A-185
عاطفه جمالپور

زنجان
حقوق خصوصی
M91A-186
مصطفی امیرخانی

پردیس علوم و تحقیقات قزوین
حقوق جزا و جرم شناسی
M91A-187
مریم نظری طالقانی

علوم و تحقیقات آیت الله آملی
حقوق خصوصی
M91A-188
هادی خسروجردی

پردیس علوم و تحقیقات شاهرود
حقوق خصوصی
M91A-189
سارا کارگشا

زنجان
حقوق خصوصی
M91A-190
مسعود مردانی رازلقی

تهران شمال
حقوق خصوصی
M91A-191
مهدی بهمنی

تهران مرکزی
حقوق خصوصی
M91A-192
نسیم گلستان

پردیس علوم و تحقیقات ساوه
حقوق جزا و جرم شناسی
M91A-193
لیلا یاحقی

پردیس علوم و تحقیقات سمنان
حقوق خصوصی
M91A-194
سمیرا ابوالمعالی دامغانی

پردیس علوم و تحقیقات ساوه
حقوق خصوصی
M91A-195
افروز لعلی

پردیس علوم و تحقیقات بروجرد
حقوق خصوصی
M91A-196
راحیل علی رحیمی

پردیس علوم و تحقیقات قزوین
حقوق جزا و جرم شناسی
M91A-197
محمدجواد غفوری گوراب

پردیس علوم و تحقیقات قم
حقوق خصوصی
M91A-198
شاهین جلالی

چالوس
حقوق جزا و جرم شناسی
M91A-199
علی جلالی

پردیس علوم و تحقیقات قم
حقوق جزا و جرم شناسی
M91A-200
راحله شاه آبادی فراهانی

علوم و تحقیقات آیت الله آملی
حقوق خصوصی
M91A-201
زهرا نظری

پردیس علوم و تحقیقات گلستان
حقوق خصوصی
M91A-202
آمیتیس توکلی

پردیس علوم و تحقیقات دامغان
حقوق بین الملل
M91A-203
حسین اردستانی

دامغان
حقوق جزا و جرم شناسی
M91A-204
مریم علیمردانی

پردیس علوم و تحقیقات مرکزی
حقوق خصوصی
M91A-205
مجید نادی

چالوس
حقوق جزا و جرم شناسی
M91A-206
سیدهادی امیرآبادی

علوم و تحقیقات فارس
حقوق عمومی
M91A-207
محسن شعبانی

پردیس علوم و تحقیقات زنجان
حقوق جزا و جرم شناسی
M91A-208
بهاره گوهری

پردیس علوم و تحقیقات سمنان
حقوق جزا و جرم شناسی
M91A-209
مینا مسرور

پردیس علوم و تحقیقات همدان
حقوق خصوصی
M91A-210
سودابه نامی ماچک پشتی

دامغان
حقوق جزا و جرم شناسی
M91A-211
شیوا عبدالملکی

پردیس علوم و تحقیقات زنجان
حقوق جزا و جرم شناسی
M91A-212
سیدمحد حسینی

نراق
حقوق جزا و جرم شناسی
M91A-213
مینا کارگرزاده

پردیس علوم و تحقیقات مرکزی
حقوق جزا و جرم شناسی
M91A-214
لیلا صحایی

میبد
حقوق خصوصی
M91A-215
مینا متقیان

پردیس علوم و تحقیقات سمنان
حقوق خصوصی
M91A-217
شیوا بارانی گودرزی

پردیس علوم و تحقیقات زنجان
حقوق خصوصی
M91A-218
زینب یزدی

پردیس علوم و تحقیقات مرکزی
حقوق خصوصی
M91A-219
محمدصادق قاسم زاده

علوم و تحقیقات
حقوق جزا و جرم شناسی
M91A-220
محمدصمدی شهیدلو

پردیس علوم و تحقیقات ساوه
حقوق خصوصی
M91A-221
مهدی شهسواری

میبد
حقوق جزا و جرم شناسی
M91A-222
فاطمه بای

دامغان
حقوق خصوصی
M91A-223
امیرحسین طاهریان

پردیس علوم و تحقیقات دامغان
حقوق تجارت بین الملل
M91A-224
آناهیتا ابراهیمیان

پردیس علوم و تحقیقات سمنان
حقوق خصوصی
M91A-225
مرضیه نجفی زاده

مرکز بین المللی کیش
حقوق خصوصی
M91A-226
مهسا تیموری

میبد
حقوق جزا و جرم شناسی
آدرس صفحه: https://dadafarin.com/honors/honors-mol91a.aspx
تاریخ چاپ: 1/26/2023 10:05:39 PM
حق کپی © موسسه مشاهیر مهر دادآفرین. کلیه حقوق محفوظ است.
لطفا کمی صبر کنید...