هیچ نتیجه ارزشمندی آسان به دست نمی‌آید. تنها راه رسیدن به نتایج خوب و ماندگار، کار و تلاش مستمر است.
دادآفرین > قبول شدگان موسسه > آزمون کارآموزی وکالت سال 1395
صفحات مشاهده شده شما

اسامي و تصویر رتبه های برتر موسسه در آزمون کارآموزی وکالت سال 1395رتبه 1
94012521
ابوالفضل سهرابی
مرکز
سهمیه آزاد

رتبه 1
94012983
رحیم یوسفی
البرز
سهمیه آزاد

رتبه 1
94013833
آیین دشتی
مازندران
سهمیه آزاد

رتبه 1
94016744
طناز میردامادی
گیلان
سهمیه آزاد

رتبه 1
94014444
حامد کشاورز
فارس
سهمیه آزاد

رتبه 1
95010788
میلاد محمدی
لرستان
سهمیه آزاد

رتبه 1
95012606
اکبر امینی زاده
بوشهر
سهمیه آزاد

رتبه 1
95013425
داود جلوداری
یزد
سهمیه آزاد

رتبه 1
93030018
نسرین احمدی
چهارمحال و بختیاری
سهمیه آزاد

رتبه 1
95010542
یاسر عرب نژاد
کرمان
سهمیه ایثارگر

رتبه 1
95012580
فرشاد سلیمانیان
همدان
سهمیه ایثارگر

رتبه 1
94014841
سمیرا شریفی
کرمانشاه
سهمیه ایثارگر

رتبه 2
94013697
نیلوفر کاوه ئی
اراک
سهمیه آزاد

رتبه 2
95010076
اسکندر رنجبر ابوعلی
مرکز
سهمیه آزاد

رتبه 2
94014930
مریم شرفی گودرزی
گیلان
سهمیه آزاد

رتبه 2
94014490
منوچهر داور
کرمانشاه
سهمیه آزاد

رتبه 2
95012041
محمد رضا پیرینه
بوشهر
سهمیه ایثارگر

رتبه 2
95013089
ساناز یوسفی
البرز
سهمیه آزاد

رتبه 3
95010825
علیرضا رئیسی نافچی
چهارمحال و بختیاری
سهمیه آزاد

رتبه 3
95011113
فاطمه روزبهانی
لرستان
سهمیه آزاد

رتبه 3
93001350
منا حمیدی مجد
اراک
سهمیه آزاد

رتبه 3
91004534
سينا سمندري
اصفهان
سهمیه آزاد

رتبه 3
92004396
فروغ حیدری شولی
بوشهر
سهمیه آزاد

رتبه 4
94013294
امیر برخورداری
مرکز
سهمیه آزاد

رتبه 4
93040186
الهام زراعت پيشه
فارس
سهمیه آزاد

رتبه 4
95011713
مریم لامعی رامندی
قزوین
سهمیه آزاد

رتبه 4
94014584
آریا مسیبیان
کرمانشاه
سهمیه آزاد

رتبه 4
95010920
سید سارا اسدی زاده
بوشهر
سهمیه آزاد

رتبه 4
95013052
سیدمحمد طباطبایی نژاد
مرکز
سهمیه ایثارگر

رتبه 5
94012467
آرش امیری
مرکز
سهمیه آزاد

رتبه 5
93092598
حسین علی ساریجالو
قزوین
سهمیه آزاد

رتبه 5
95011998
فرزاد زيبايي
زنجان
سهمیه آزاد

رتبه 6
94012766
سجاد رضائی جوزانی
مرکز
سهمیه آزاد

رتبه 6
95012246
معصومه آزادیخواه
قزوین
سهمیه آزاد

رتبه 6
94012902
حسین طراوت
خوزستان
سهمیه آزاد

رتبه 6
95012701
رضوان پیریایی
لرستان
سهمیه آزاد

رتبه 7
95010032
مرضیه عبودی
فارس
سهمیه آزاد

رتبه 7
95011404
محمدهادی پورسینا
مرکز
سهمیه آزاد

رتبه 7
93091264
محمد عابدي
خوزستان
سهمیه آزاد

رتبه 7
94012213
مهناز مزیدی شرف ابادی
یزد
سهمیه آزاد

رتبه 7
94014242
مهرناز مفرد بوشهری
بوشهر
سهمیه آزاد

رتبه 8
95011479
محمد امامی آذر خانقشلاقی
مرکز
سهمیه آزاد

رتبه 8
93050056
تهمینه قربانی
گیلان
سهمیه آزاد

رتبه 8
95010739
الهه محمدی
اراک
سهمیه آزاد

رتبه 8
95011916
مریم نظری قوجق
گلستان
سهمیه آزاد

رتبه 8
93040092
غلامرضا فرزانه شهركي
فارس
سهمیه آزاد

رتبه 8
94014959
امیر پارسا
 لرستان
سهمیه آزاد

رتبه 8
95011198
علیرضا آتش پیکر
بوشهر
سهمیه آزاد

رتبه 8
94003026
بهروز میرسعید قاضی
البرز
سهمیه آزاد

رتبه 8
94015686
عطیه حسن زاده
گلستان
سهمیه آزاد

رتبه 9
94014963
حامد رضائی
مرکز
سهمیه ازاد

رتبه 9
93090391
ایمان شاکری
یزد
سهمیه آزاد

رتبه 9
95012046
غزاله پورزندی
مرکزی
سهمیه آزاد

رتبه 9
95011531
امیر حسین پور
گیلان
سهمیه آزاد

رتبه 9
94014413
نصراله عبدلی
بوشهر
سهمیه آزاد

رتبه 9
94014986
مهربان بلوریان
اردبیل
سهمیه آزاد

رتبه 10
94011675
مسعود حسومی
البرز
سهمیه آزاد

رتبه 10
95010058
فاطمه فرج پور تکالو
آذربایجان غربی
سهمیه آزاد

رتبه 10
94015638
سجاد خداویسی
مرکز
سهمیه آزاد

رتبه 10
93092914
محمد خیام زاده موسوی نژاد
خوزستان
سهمیه آزاد

رتبه 10
94010323
معصومه مقيمي ساراني
کرمانشاه
سهمیه آزاد

رتبه 10
94011187
علی خضریان
یزد
سهمیه آزاد

رتبه 10
95012216
سیده بهار موسوی
بوشهر
سهمیه آزاد

رتبه 10
94012758
معصومه قدیمی کرنق
گیلان
سهمیه آزاداسامي و تصویر 100 رتبه برتر کانون مرکز در آزمون کارآموزی وکالت سال 1395


رتبه 14
95010771
پیمان شیارگر
مرکز
سهمیه آزاد

رتبه 15
94013232
محمد زارعی
مرکز
سهمیه آزاد

رتبه 16
95012478
رضا زالی
مرکز
سهمیه آزاد

رتبه 20
89012323
احمدرضا تحریری
مرکز
سهمیه آزاد

رتبه 23
95012108
رضا کولیوند
مرکز
سهمیه آزاد

رتبه 26
95010770
عاطفه کشاورزی
مرکز
سهمیه آزاد

رتبه 29
93091840
علیرضا صالحی جوزانی
مرکز
سهمیه آزاد

رتبه 30
93092165
بهاره فیض
مرکز
سهمیه آزاد

رتبه 35
93091040
مهسا علیزاده
مرکز
سهمیه آزاد

رتبه 37
91004009
حكمت ابوالحسني زراعتكار
مرکز
سهمیه آزاد

رتبه 39
94000945
گلنار ستاری
مرکز
سهمیه آزاد

رتبه 40
93002394
محمدعلی قیاسی
مرکز
سهمیه آزاد

رتبه 41
95012089
سهند جوادی
مرکز
سهمیه آزاد

رتبه 42
95011648
راضیه رشاد
مرکز
سهمیه آزاد

رتبه 43
95011362
یوسف غلامزاده
مرکز
سهمیه ایثارگر

رتبه 43
92000078
حامد احمدوند
مرکز
سهمیه آزاد

رتبه 44
93090202
شیدا روستایی
مرکز
سهمیه آزاد

رتبه 50
95013035
علی مظلومی
مرکز
سهمیه آزاد

رتبه 52
92002369
مرضيه شيراوند
مرکز
سهمیه آزاد

رتبه 53
94012899
سیدناصر هاشمی
مرکز
سهمیه آزاد

رتبه 54
93092785
افشین پاشائی
مرکز
سهمیه آزاد

رتبه 59
95011417
محمدحسین رسالتی
مرکز
سهمیه آزاد

رتبه 63
92008005
علیرضا ابوحمزه
مرکز
سهمیه آزاد

رتبه 64
93093164
مهدی حاجی زادگان
مرکز
سهمیه آزاد

رتبه 65
94014160
جمشید محمدقلی
مرکز
سهمیه آزاد

رتبه 68
94013359
رضا نادری
مرکز
سهمیه ازاد

رتبه 73
94013098
سیدامین فضل اله پور شیاده
مرکز
سهمیه آزاد

رتبه 74
94012767
مریم گودرزی
مرکز
سهمیه آزاد

رتبه 76
90000273
کبري فطانت
مرکز
سهمیه آزاد

رتبه 78
93090086
علیرضا عباسی
مرکز
سهمیه آزاد

رتبه 80
92008220
فاطمه روحانی فر
مرکز
سهمیه آزاد

رتبه 81
93091164
سیده عارفه سعیدی گلسفیدی
مرکز
سهمیه آزاد

رتبه 86
94003081
داریوش امجدی فخر
مرکز
سهمیه آزاد

رتبه 87
92008280
مرضیه فراهانی فر
مرکز
سهمیه آزاد

رتبه 88
90000916
ناصر فرهنگی ونیق
مرکز
سهمیه آزاد

رتبه 89
94011221
محمد عالی خانی
مرکز
سهمیه آزاد

رتبه 92
93090724
محبوبه علی محمدی
مرکز
سهمیه آزاد

رتبه 94
94001172
محبوبه احمدی
مرکز
سهمیه آزاد

رتبه 95
95011957
اصغر لطفعلی پور
مرکز
سهمیه آزاد

رتبه 96
94002848
سحر ذاکری
مرکز
سهمیه آزاد

رتبه 97
93090098
امید سجودی
مرکز
سهمیه آزاد

رتبه 98
93090648
محمد حاتمی فر
مرکز
سهمیه آزاداسامي و تصویر پذيرفته شدگان موسسه در آزمون کارآموزی وکالت سال 1395


94016426
علیرضا مجلسی فر
کرمان
سهمیه آزاد

94014957
رضا نیک فر
گیلان
سهمیه آزاد

94014840
سمیرا رشیدی نیا
لرستان
سهمیه آزاد

95011841
پرویز حاتمی
یزد
سهمیه آزاد

93000662
پوریا قهرمانی
زنجان
سهمیه آزاد

94016430
یاسر رییسی
کرمان
سهمیه آزاد

94012931
شهربانو عباسی
بوشهر
سهمیه آزاد

95010270
فاطمه حیدری
كرمانشاه وايلام
سهمیه آزاد

95011908
مهدیه قبادی
البرز
سهمیه آزاد

93000281
رضا حمزه ئی
قزوین
سهمیه آزاد

94013332
سجاد خیری
آذربایجان غربی
سهمیه آزاد

94012928
ناهید زیراهی
بوشهر
سهمیه آزاد

94013598
حسین شاه محمدی
زنجان
سهمیه آزاد

93091329
طاهره زارع مهذبيه
کرمان
سهمیه آزاد

95011161
پیام شجاع
مازندران
سهمیه آزاد

94001847
امین طاهرخانی
البرز
سهمیه آزاد

94011120
معصومه فروتن فر
مازندران
سهمیه آزاد

94012997
معصومه آتش بار
بوشهر
سهمیه آزاد

94014829
فرشاد محمدی
كردستان
سهمیه آزاد

94010645
فاطمه بحرانی
خوزستان
سهمیه آزاد

95013077
حسن محمودی اصل
آذربایجان شرقی
سهمیه آزاد

94014406
سامره پاپری
بوشهر
سهمیه ازاد

95011056
محمد بهمه
فارس
سهمیه آزاد

95010949
حسین زارعی
البرز
سهمیه آزاد

94002643
فاطمه محمدی دهج
یزد
سهمیه آزاد

95010231
زهرا محمد سلطانی
اصفهان
سهمیه آزاد

94016434
رضا قائدی
کرمان
سهمیه آزاد

95011736
برجیس ریشهری
بوشهر
سهمیه آزاد

94015014
یحیی آزادی
مازندران
سهمیه آزاد

95012054
عباس محمدی پلنگی
مازندران
سهمیه آزاد

94014861
رسول صابری
البرز
سهمیه ازاد

93001682
سید داوود مدرسی فر
یزد
سهمیه آزاد

94016751
محبوبه حقیقت املی
مازندران
سهمیه آزاد

93090187
مرضیه شبانی خوراسگانی
اصفهان
سهمیه آزاد

94014519
آیدین چهارراهی
البرز
سهمیه ازاد

94011555
ناصر اسدی زارچ
یزد
سهمیه آزاد

94010972
رضا احمدی
لرستان
سهمیه آزاد

94011627
حجت صالحی
بوشهر
سهمیه آزاد

93091695
میعاد غمگسار
مازندران
سهمیه آزاد

94013003
ترمه خوب نظر خوشنشین
گیلان
سهمیه آزاد

95010919
صدیقه آزین فرد
بوشهر
سهمیه آزاد

94014798
محمد اعلايي
اصفهان
سهمیه آزاد

95011598
آرزو نسیمی
زنجان
سهمیه آزاد

95012250
فهیمه محمدی
بوشهر
سهمیه آزاد

94010872
سمیرا زمانی
كرمانشاه وايلام
سهمیه آزاد

94012497
فاطمه خورسند
گیلان
سهمیه آزاد

94013462
عباس تنده مروست
یزد
سهمیه آزاد

95012010
عارف حسنی
مازندران
سهمیه آزاد

94003028
میرعیسی نعمتی
آذربایجان غربی
سهمیه آزاد

93091575
سیدابراهیم میرمحمدیان
گیلان
سهمیه ازاد

94013680
محدثه غفاری
بوشهر
سهمیه آزاد

95012383
فرزاد عباسی
فارس
سهمیه آزاد

95012522
شیما مقصودی
کرمان
سهمیه آزاد

94012422
مهرآسا انوری
مازندران
سهمیه آزاد

95010253
مریم رضایی
قزوین
سهمیه آزاد

94014077
جواد سید تاجی
آذربایجان غربی
سهمیه آزاد

94010808
زینب محمدی
بوشهر
سهمیه آزاد

92001273
مهرناز عرب حجی
کرمان
سهمیه آزاد

94002520
میثم باقریان رفسنجانی پور
کرمان
سهمیه آزاد

95010126
اق گل شاه نظری
قزوین
سهمیه آزاد

94015403
محبوبه السادات حجازي
اصفهان
سهمیه آزاد

93091510
امين مبصر
کهکیلویه و بویر احمد
سهمیه آزاد

95011628
عقیل خوشرو
فارس
سهمیه آزاد

93090188
اکبر عزیزیان پرگو
البرز
سهمیه آزاد

95011062
اسماعیل عواطفی پور
فارس
سهمیه آزاد

95012736
سمیه حسنخانی
گیلان
سهمیه آزاد

95010246
خدیجه میراب
مازندران
سهمیه آزاد

94010173
محمدجواد كشتكار
یزد
سهمیه آزاد

95011544
سعید رسول ابربکوه
قزوین
سهمیه آزاد

95013066
فروغ دادور
اصفهان
سهمیه آزاد

94013673
شیما بنیادی
بوشهر
سهمیه آزاد

94013837
مهدی آب پیکر
مازندران
سهمیه آزاد

95011216
اعظم عسگري
اصفهان
سهمیه آزاد

91004182
سيده فيروزه سيدنژاد
گیلان
سهمیه آزاد

94011250
وحید صفدری
البرز
سهمیه آزاد

93092618
زهره عالی
مازندران
سهمیه آزاد

95012022
رامین جمشیدی
گیلان
سهمیه آزاد

95012342
زینب خلیقی
خوزستان
سهمیه آزاد

93091342
محبوبه بزرگ
بوشهر
سهمیه آزاد

93093450
ایوب شجاعی
آذربایجان غربی
سهمیه آزاد

95011958
نرگس ايزدي
یزد
سهمیه آزاد

94012803
فرخنده مقیمی
بوشهر
سهمیه آزاد

93090949
فرزانه نيك دوستي
اصفهان
سهمیه آزاد

94013903
مهسا مهربان
اذربايجان غربي
سهمیه آزاد

93020074
صدف ملک
مازندران
سهمیه آزاد

92002866
اكرم محمد بيگي
قزوین
سهمیه آزاد

94013275
نگار محمدی
کرمان
سهمیه آزاد

95010848
روح الله رجبی
بوشهر
سهمیه آزاد

95013071
زکیه صالحی
یزد
سهمیه آزاد

94016749
یوسف عرب فیروزجاه
مازندران
سهمیه آزاد

95012240
محمد صحرا پیما
اذربايجان غربي
سهمیه آزاد

94014589
رضا ولی پور
البرز
سهمیه آزاد

93092923
رضا شجاع رضوی
خوزستان
سهمیه آزاد

94011222
فیروزه چاوشی
بوشهر
سهمیه آزاد

94011301
فائزه یزدی زاده
کرمان
سهمیه آزاد

95010269
علیرضا بذری
گیلان
سهمیه آزاد

94012438
علیرضا بدری
یزد
سهمیه آزاد

95012327
محسن مسلمی بورخیلی
مازندران
سهمیه آزاد

95011777
زهرا کیانی
گیلان
سهمیه آزاد

94014146
فرهاد قطب الدینیان
یزد
سهمیه آزاد

93092043
سيد جلال حسيني رچي
 فارس -كهكيلويه وبويراحمد
سهمیه آزاد

94012440
سیدحسن بیات
خراسان رضوي -شمالي 
سهمیه آزاد

95012798
علی اصغر مرادی افراپلی
مازندران
سهمیه آزاد

94011000
آلاله نكويي
اصفهان
سهمیه آزاد

93090277
زهرا حسنی کردستان
قزوین
سهمیه آزاد

95012634
فهیمه مهدوی میمند
کرمان
سهمیه آزاد

95012434
سپیده احمدی
مازندران
سهمیه آزاد

93003152
محمد بخشی نژاد
آذربایجان غربی
سهمیه آزاد

94012385
زهرا نیک زاد
گیلان
سهمیه آزاد

93093028
پیمان محمدزاده
آذربایجان غربی
سهمیه آزاد

93091321
اميد مرادي
کرمان
سهمیه آزاد

93010110
سعید تقی نژاد
البرز
سهمیه آزاد

94013205
محمد مهدی ضرغامی
کهکیلویه
سهمیه آزاد

95012039
داوود آنامراد نژاد
مازندران
سهمیه آزاد

93090834
محمدهادي ظريفي اصفهاني
اصفهان
سهمیه ازاد

93020045
منیژه بابانتاج
مازندران
سهمیه آزاد

94012110
عزیزاله پویان فر
گیلان
سهمیه آزاد

95012321
مریم رضایی
کرمان
سهمیه آزاد

95010125
رویا مظفری
مازندران
سهمیه آزاد

94013875
مریم سیدرحمانی
آذربایجان غربی
سهمیه آزاد

92001950
امیر هاشم پور
 فارس -كهكيلويه وبويراحمد
سهمیه آزاد

93001874
الهام نوکنده
مازندران
سهمیه آزاد

95010528
مريم نمازي زاده
اصفهان
سهمیه آزاد

94016313
عصمت نظامات
خوزستان
سهمیه آزاد

95011759
هادی نوایی
مازندران
سهمیه آزاد

94012380
امید رحیم منش
البرز
سهمیه آزاد

94016699
عرفان فدوی
مازندران
سهمیه آزاد

93090907
میثم مرادیان
یزد
سهمیه آزاد

94014235
کاظم پالیزدان
کرمان
سهمیه آزاد

93091954
رويا آبرون تن
کهکیلویه
سهمیه آزاد

90002794
منصوره نودهقان
البرز
سهمیه آزاد

94015056
حسن فلاح
خوزستان
سهمیه آزاد

95012870
امین پورگله داری
کرمان
سهمیه آزاد

94014788
سجاد فلاحتی
مازندران
سهمیه آزاد

94015493
فروغ پارسافر
مازندران
سهمیه آزاد

90001401
سیدقوام الدین رستگاری
خوزستان
سهمیه آزاد

93090773
علی معاونی
البرز
سهمیه آزاد

93040177
رضا عباسي
 فارس -كهكيلويه وبويراحمد
سهمیه آزاد

94014575
حدیث صفاوردی
البرز
سهمیه آزاد

93010104
منیره یوسف پسندی
البرز
سهمیه آزاد

94013005
سید آرش خرم نیا
آذربایجان شرقی
سهمیه آزاد

93010103
محمدحسن کیالها
البرز
سهمیه آزاد

95011746
مینا پورمظفر
فارس
سهمیه آزاد

93040027
مهرنوش زارعي
فارس
سهمیه آزاد

93092758
سعید اکبری ایگدلو
البرز
سهمیه آزاد

94012344
محمد امین حاجی قاسمی
یزد
سهمیه آزاد

93002293
اکبر باقری گزورعلیا
البرز
سهمیه آزاد

94010112
محمد عارف راد
فارس
سهمیه آزاد

93093460
سیمین یزدانی
البرز
سهمیه آزاد

91001722
هدي صارمي زاده
البرز
سهمیه آزاد

95011174
محمدكاظم دري
اصفهان
سهمیه آزاد

93091403
پرويز سليمي
فارس
سهمیه آزاد

93091430
الهام رنگیان
خراسان رضوي -شمالي 
سهمیه آزاد

91004145
مارال رزمجويي
 فارس -كهكيلويه وبويراحمد
سهمیه آزاد

94013773
سید احسان موسوی اصل
 فارس -كهكيلويه وبويراحمد
سهمیه آزاد

94011843
مهدی فیروز روستا
مرکز
سهمیه آزاد

93001038
سروناز السادات سرابی
مرکز
سهمیه آزاد

93000490
مهدی شهبازی
مرکز
سهمیه آزاد

94012739
ندا شاویسی
مرکز
سهمیه ازاد

93090600
امین عرب سعیدی
مرکز
سهمیه آزاد

95011177
حسین طالقانی منصور نژاد
مرکز
سهمیه آزاد

90004491
امير ناظري
مرکز
سهمیه آزاد

95013093
امیرحسین وفایی
مرکز
سهمیه آزاد

95011407
علیرضا حصارکی
مرکز
سهمیه آزاد

93001218
لیلا کیانی
مرکز
سهمیه آزاد

94016080
امیر والائی باشیز
مرکز
سهمیه آزاد

92001123
حمیدرضا صادقی
مرکز
سهمیه ازاد

95011399
زهرا قنبرلو
مرکز
سهمیه آزاد

91001357
بتول گرفمی
مرکز
سهمیه آزاد

93090659
شهربانو احمدی
مرکز
سهمیه آزاد

94016698
عمار اسدی صنم
مرکز
سهمیه آزاد

93090826
صالح امیری خواه
مرکز
سهمیه آزاد

94002132
الناز زند
مرکز
سهمیه آزاد

93090662
علی اصغر مقصودی
مرکز
سهمیه آزاد

95012800
زهرا اکبریان
مرکز
سهمیه آزاد

91001531
سيده زينب طاهري
مرکز
سهمیه آزاد

93091890
حسن فرخی
مرکز
سهمیه آزاد

94003030
ابوالقاسم دانشیان
مرکز
سهمیه آزاد

95012694
مجید علیرحیمی کشکولی
مرکز
سهمیه آزاد

93000380
سحر رضایی
مرکز
سهمیه آزاد

92008178
مینا حبیب نژاد دلداری
مرکز
سهمیه آزاد

95012544
مجتبی حسن زاده
مرکز
سهمیه آزاد

92001008
مهتا شابندریان
مرکز
سهمیه آزاد

91002423
عليرضا ارفعي
مرکز
سهمیه آزاد

91001748
اكرم صفري قلعه کلی
مرکز
سهمیه آزاد

92002684
محمد حسن بهروزی
مرکز
سهمیه آزاد

90004173
ابوالفضل حمزه
مرکز
سهمیه آزاد

92003007
عاطفه تاجيك
مرکز
سهمیه آزاد

93090622
محمدمهدی عزیزپوری
مرکز
سهمیه آزاد

93093008
غزال زارعی
مرکز
سهمیه آزاد

93000189
آرزو تجزیه چی
مرکز
سهمیه آزاد

95013529
محمد یزدان مهر
مرکز
سهمیه آزاد

93090083
مریم فاتحی
مرکز
سهمیه آزاد

90002782
زهره مرتضي بگي
مرکز
سهمیه آزاد

92001283
شهلا عزیزی
مرکز
سهمیه آزاد

95011484
سحر شاهی نیار
مرکز
سهمیه آزاد

94000382
ثمین ترک
مرکز
سهمیه آزاد

95012357
صمد سوری
مرکز
سهمیه آزاد

95012301
مهسا دادجوخمامی
مرکز
سهمیه ازاد

92001543
آذر گلچين
مرکز
سهمیه آزاد

93002840
فاطمه دوانلو
مرکز
سهمیه آزاد

94010001
نجات علی پور
مرکز
سهمیه آزاد

90004472
عليرضا منافي
مرکز
سهمیه آزاد

94000806
علیرضا مؤیدی راد
مرکز
سهمیه آزاد

94000697
کسری لرستانی
مرکز
سهمیه آزاد

94001475
حورا زمانی گرکانی
مرکز
سهمیه آزاد

93091464
سمیرا جان محمدی
مرکز
سهمیه آزاد

95011552
آیدین حنیفی دونیقی
مرکز
سهمیه آزاد

93000486
زینب شمس الدینی فرد
مرکز
سهمیه آزاد

94012589
مژده عبدالملکی
مرکز
سهمیه آزاد

94001072
داود تقوی
مرکز
سهمیه آزاد

95011064
سپیده کریمی
مرکز
سهمیه آزاد

92002994
خدیجه نقوی قزلگجی
مرکز
سهمیه آزاد

91000524
حسن وحدانی
مرکز
سهمیه آزاد

95011663
مهدی فرضی پور قره لر
مرکز
سهمیه آزاد

94003085
احسان آشنا
مرکز
سهمیه آزاد

91002184
پرويز فروغي
مرکز
سهمیه آزاد

93090130
آذر بدلی
مرکز
سهمیه آزاد

90000186
سمیه قاسمی
مرکز
سهمیه آزاد

93092993
سید حسین دوازده امامی
مرکز
سهمیه آزاد

93090595
حسین صفری
مرکز
سهمیه آزاد

94012909
فاطمه رحیمی
مرکز
سهمیه آزاد

92001455
آفرین قدرت
مرکز
سهمیه آزاد

93002281
سیدمجتبی کیبادفر
مرکز
سهمیه آزاد

94001073
معینه الدین ابراهیمیان
مرکز
سهمیه آزاد

94013584
پدرام صمیمی فرد
مرکز
سهمیه آزاد

95012263
راحله مشهدی حسین
مرکز
سهمیه آزاد

92003461
حميد طيبي
مرکز
سهمیه آزاد

94016715
عدالت خوش آواز
مرکز
سهمیه آزاد

92000331
نسرین بهلولی فسخودی
مرکز
سهمیه آزاد

93002854
علیرضا علی زاده مشگانی
مرکز
سهمیه آزاد

94012713
مهدیه سادات معموری
مرکز
سهمیه آزاد

93003231
ریحانه تکلو
مرکز
سهمیه آزاد

93001711
آمنه سخنگو
مرکز
سهمیه آزاد

95011413
مریم راستگو
مرکز
سهمیه آزاد

94010408
یوسف دولتخواه
مرکز
سهمیه آزاد

91002619
نيلوفر شيخ الاسلامي
مرکز
سهمیه آزاد

92000200
ایمان امين اكبري
مرکز
سهمیه آزاد

90002672
مینو حبیبی
مرکز
سهمیه آزاد

94002558
محمدحسین نادی
مرکز
سهمیه آزاد

95012983
سحر پورهاشمی خامنه
مرکز
سهمیه آزاد

94013106
علی وفائی زاده
مرکز
سهمیه آزاد

93092621
سید امیرحسین شفایی
مرکز
سهمیه آزاد

94001239
سیدعلی جزایری
مرکز
سهمیه آزاد

94002840
نسرین عنایتی
مرکز
سهمیه آزاد

90004347
زهرا علي همتي
مرکز
سهمیه آزاد

93090882
ابوالفضل پروان
مرکز
سهمیه آزاد

94014675
نیما اسدی عزیزآبادی
مرکز
سهمیه آزاد

95011504
زهرا محمدی
مرکز
سهمیه آزاد

94012913
محمد حاجیلو
مرکز
سهمیه آزاد

92000421
مسعود جام شير
مرکز
سهمیه آزاد

91004238
مرضيه علي محمدي
مرکز
سهمیه آزاد

94013399
زهرا اسلامی قلیچی
مرکز
سهمیه آزاد

94012841
اکرم محمدی کمسرخ
مرکز
سهمیه آزاد

93002033
یاسر دارائی پور
مرکز
سهمیه آزاد

94013313
محمد نوروزی
مرکز
سهمیه آزاد

95010122
بهروز وکیلی
مرکز
سهمیه آزاد

93090445
فاطمه کاوند
مرکز
سهمیه آزاد

93090890
گلاره شرفی
مرکز
سهمیه آزاد

93001773
عاطفه حامدی
مرکز
سهمیه آزاد

94001695
فاطمه رستم پور
مرکز
سهمیه آزاد

93001481
وحید رضایی
مرکز
سهمیه آزاد

93002282
زهرا بختیاری
مرکز
سهمیه آزاد

93000746
مهتاب مغانی
مرکز
سهمیه آزاد

95010218
خدیجه پازوکی
مرکز
سهمیه آزاد

93000462
وحید سید جلیلی
مرکز
سهمیه آزاد

91000297
غزاله صادقیان برزکی
مرکز
سهمیه آزاد

94000290
سمیه شفیعی
مرکز
سهمیه آزاد

92003155
عليرضا جمالي
مرکز
سهمیه آزاد

95011807
مرتضی رستمی بافتانی
مرکز
سهمیه آزاد

93000566
حسین عبدلی ده مراد جانی
مرکز
سهمیه آزاد

93007074
هدیه صادقیان زمانی
مرکز
سهمیه آزاد

93001862
سمیرا شفیعی گنجه
مرکز
سهمیه آزاد

93003163
ناهید ستاری
مرکز
سهمیه آزاد

95012431
مهرداد مهاجری
مرکز
سهمیه آزاد

94014362
مهدی هاشم پور
مرکز
سهمیه آزاد

94012990
محمد اکبرزاده قلم خان
مرکز
سهمیه آزاد

93090563
اکرم اسلامی
آزاد
سهمیه مرکز

94013052
نادیه یعقوبی
مرکز
سهمیه آزاد

92003521
پگاه عبدي
مرکز
سهمیه آزاد

94013252
فریبرز عزیزدوست
مرکز
سهمیه آزاد

93000481
علیرضا شریفی
مرکز
سهمیه آزاد

93091941
علیرضا مهرابی
مرکز
سهمیه آزاد

94016459
مصطفی هوشمند
مرکز
سهمیه آزاد

95011467
یعقوب دشتی
مرکز
سهمیه آزاد

90000245
الهه سادات کلانتری
مرکز
سهمیه آزاد

93090309
عاطفه براتیان
مرکز
سهمیه آزاد

95011926
علیرضا سبحانی
مرکز
سهمیه آزاد

94010310
مسلم شعبانی
مرکز
سهمیه آزاد

93090035
مریم قلی زاده صغار
مرکز
سهمیه آزاد

94001264
محمد ناصح
مرکز
سهمیه آزاد

94012958
یاسمین بشیری مقدم
مرکز
سهمیه آزاد

93010119
تارا بنا حق دوست
مرکز
سهمیه آزاد

92008092
فرید قوی دل کوشالی
مرکز
سهمیه آزاد

93091443
احمدرضا سیاس
مرکز
سهمیه آزاد

94012981
داود خدابنده
مرکز
سهمیه آزاد

90002254
محمدامین افشاری
مرکز
سهمیه آزاد

95013058
محمد حسین حاتمی
مرکز
سهمیه آزاد

91004019
رعنا اسماعيلي
مرکز
سهمیه آزاد

94012682
علی شریف زاده اردکانی
مرکز
سهمیه آزاد

94002805
حمید رضائی چرخلو
مرکز
سهمیه آزاد

91004160
پدرام زاهدي
مرکز
سهمیه آزاد

93093401
افسانه احمدی
مرکز
سهمیه آزاد

93091072
الهام فرجی
آزاد
سهمیه مرکز

94002619
محسن غلام پور
مرکز
سهمیه آزاد

94001869
آزاده علی دخت
مرکز
سهمیه آزاد

91002261
بنفشه غلامي
مرکز
سهمیه آزاد

95012740
مهسا غلامعلی زاده
مرکز
سهمیه آزاد

92003104
سينا صابر
مرکز
سهمیه آزاد

93007181
زهرا ابراهیم زاده بافندی
مرکز
سهمیه آزاد

95011449
مرتضی عقلمندسرابی
مرکز
سهمیه آزاد

93001967
مریم صحرایی
مرکز
سهمیه آزاد

94016564
شاهین رحمت پور منفرد
مرکز
سهمیه آزاد

92000610
علی حکیمی ملکی
مرکز
سهمیه آزاد

93090984
فاطمه شفیعی
مرکز
سهمیه آزاد

95013096
ایمان اسماعیلی
مرکز
سهمیه آزاد

93090516
الهام قاسم زاده
مرکز
سهمیه آزاد

95011423
امیر نصیری نیا
مرکز
سهمیه آزاد

93000727
زینب مرادی داشلوجه
مرکز
سهمیه آزاد

95012474
نیکا عزیزی
مرکز
سهمیه آزاد

93091420
مونا خانلری
مرکز
سهمیه آزاد

93000250
راحله حاج غلامی
مرکز
سهمیه آزاد

93002396
محمدرضا رمضان پور
مرکز
سهمیه آزاد

95010868
جواد حیدری
مرکز
سهمیه آزاد

91001649
آزاده عزيزي
مرکز
سهمیه آزاد

95013114
راضیه همراهی
مرکز
سهمیه آزاد

95011814
مجتبی خادمی
مرکز
سهمیه آزاد

93000482
وحید شفیعی
مرکز
سهمیه آزاد

94001572
میثم شفیعی
مرکز
سهمیه آزاد

94001179
نگین نادعلی
مرکز
سهمیه آزاد

94013021
احمدرضا جلایری
مرکز
سهمیه آزاد

93090261
مهران حاج قلی
مرکز
سهمیه آزاد

94013285
ساناز احمدی
مرکز
سهمیه آزاد

95011816
ریحانه ابوترابی
مرکز
سهمیه آزاد

95012984
میلاد غلامی اسفیدواجانی
مرکز
سهمیه آزاد

93001715
اعظم رودسرابی
مرکز
سهمیه آزاد

90004565
فريده قرباني
مرکز
سهمیه آزاد

94013343
سحر فیض آبادی
مرکز
سهمیه آزاد

91002896
محمدمهدي رضانيا
مرکز
سهمیه آزاد

95011361
آسیه علی نژاد
مرکز
سهمیه آزاد

95011561
سالار علی زاده
مرکز
سهمیه آزاد

93093009
آرش روشنفکر
مرکز
سهمیه آزاد

95012311
میترا سادات الحسینی
مرکز
سهمیه آزاد

93010162
جواد رسول زاده
مرکز
سهمیه آزاد

93091019
نگار صانعی
مرکز
سهمیه آزاد

93090417
الهام طیب لی
مرکز
سهمیه آزاد

90000596
مینا زینالی
مرکز
سهمیه آزاد

93000151
نعمت بیابانی
مرکز
سهمیه آزاد

94011863
پریسا عبدلی فر
مرکز
سهمیه آزادآدرس صفحه: https://dadafarin.com/honors/honors-bar95.aspx
تاریخ چاپ: 1/26/2023 9:37:51 PM
حق کپی © موسسه مشاهیر مهر دادآفرین. کلیه حقوق محفوظ است.
لطفا کمی صبر کنید...