هیچ نتیجه ارزشمندی آسان به دست نمی‌آید. تنها راه رسیدن به نتایج خوب و ماندگار، کار و تلاش مستمر است.
دادآفرین > دوره‌های آموزشی > تقویم و تغییرات دوره‌های آموزشی موسسه
صفحات مشاهده شده شما

تقویم و تغییرات دوره‌های آموزشی موسسه

دانش پذیران موسسه توجه داشته باشند، فقط شروع هر دوره به صورت پیامک اطلاع رسانی میگردد. از طریق این صفحه (فقط) ایجاد هرگونه تغییر در برنامه کلاس ها (کلاس فوق العاده، عدم تشکیل کلاس، جابجایی روز و ...) به اطلاع خواهد رسید و برگزاری کلاس ها طبق برنامه انجام میپذیرد. دانشجو میبایست روز قبل از برگزاری هر دوره وب سایت را کنترل نماید.


ساختمان‌های آموزشی موسسه

  • آدرس ساختمان اکبری (دفتر مرکزی): خیابان کارگر شمالی. بالاتر از فاطمی. کوچه شهید اکبری. پلاک 32
  • آدرس ساختمان فکوری: خیابان کارگر شمالی. بالاتر از فاطمی. جنب پمپ بنزین. کوچه شهید فکوری. پلاک 141

 مورختوضیحات
سه شنبه، 1 خرداد 1397<br /><b>اصول فقه</b>سه شنبه، 1 خرداد 1397
اصول فقه
کلاس اصول فقه استاد شبخیز ساعت 9الی 18 در ساختمان فکوری برگزار میگردد.
کلاس حقوق مدنی2 دکتر ولدبیگی برگزار نمیگردد.
سه شنبه، 1 خرداد 1397<br /><b>حقوق مدنی</b>سه شنبه، 1 خرداد 1397
حقوق مدنی
کلاس حقوق مدنی استاد جرعه نوش ساعت 9:30الی18:30 در ساختمان اکبری برگزار میگردد.
چهارشنبه، 2 خرداد 1397<br /><b>حقوق مدنی</b>چهارشنبه، 2 خرداد 1397
حقوق مدنی
کلاس حقوق مدنی استاد جرعه نوش ساعت 9:30الی18:30 در ساختمان اکبری برگزار میگردد.
چهارشنبه، 2 خرداد 1397<br /><b>جزا و کیفری</b>چهارشنبه، 2 خرداد 1397
جزا و کیفری
کلاس حقوق جزا استاد ساولانی ساعت 9:30الی13:30 در ساختمان فکوری برگزار میگردد.
کلاس دادرسی کیفری استاد ساولانی ساعت 14:30الی18 در ساختمان فکوری برگزار میگردد.
پنج شنبه، 3 خرداد 1397<br /><b>تجارت</b>پنج شنبه، 3 خرداد 1397
تجارت
کلاس حقوق تجارت استاد رشیدی نسب ساعت 9الی18 در ساختمان فکوری برگزار میگردد.
کلاس دادرسی مدنی استاد کمالوند برگزار نمیگردد.
پنج شنبه، 3 خرداد 1397<br /><b>حقوق مدنی</b>پنج شنبه، 3 خرداد 1397
حقوق مدنی
کلاس حقوق مدنی استاد جرعه نوش ساعت 9:30الی18:30 در ساختمان اکبری برگزار میگردد.
پنج شنبه، 3 خرداد 1397<br /><b>جزا و تجارت</b>پنج شنبه، 3 خرداد 1397
جزا و تجارت
کلاس حقوق جزا استاد ساولانی ساعت 9:30الی13:30 در ساختمان فکوری برگزار میگردد.
کلاس حقوق تجارت 1و2 استاد خانم درودیان ساعت 14:30الی19در ساختمان فکوری برگزار میگردد.
جمعه، 4 خرداد 1397<br /><b>کیفر ی</b>جمعه، 4 خرداد 1397
کیفر ی
کلاس دادرسی کیفری استاد ساولانی ساعت 13:30الی18 در ساختمان فکوری برگزار میگردد.
جمعه، 4 خرداد 1397<br /><b>تجارت</b>جمعه، 4 خرداد 1397
تجارت
کلاس حقوق تجارت استاد رشیدی نسب ساعت 13:30 الی18 در ساختمان فکوری برگزار میگردد.
جمعه، 4 خرداد 1397<br /><b>حقوق مدنی</b>جمعه، 4 خرداد 1397
حقوق مدنی
کلاس حقوق مدنی استاد جرعه نوش ساعت 13:30الی18 در ساختمان اکبری برگزار میگردد.

صفحه 1 از 1

آدرس صفحه: http://dadafarin.com/schedule.aspx?id=b4805514-d692-418c-8301-b9867603e4f0
تاریخ چاپ: 5/22/2018 9:01:14 AM
حق کپی © موسسه مشاهیر مهر دادآفرین. کلیه حقوق محفوظ است.
لطفا کمی صبر کنید...