هیچ نتیجه ارزشمندی آسان به دست نمی‌آید. تنها راه رسیدن به نتایج خوب و ماندگار، کار و تلاش مستمر است.
دادآفرین > دوره‌های آموزشی > تقویم و تغییرات دوره‌های آموزشی موسسه
صفحات مشاهده شده شما

تقویم و تغییرات دوره‌های آموزشی موسسه

دانش پذیران موسسه توجه داشته باشند، فقط شروع هر دوره به صورت پیامک اطلاع رسانی میگردد. از طریق این صفحه (فقط) ایجاد هرگونه تغییر در برنامه کلاس ها (کلاس فوق العاده، عدم تشکیل کلاس، جابجایی روز و ...) به اطلاع خواهد رسید و برگزاری کلاس ها طبق برنامه انجام میپذیرد. دانشجو میبایست روز قبل از برگزاری هر دوره وب سایت را کنترل نماید.


ساختمان‌های آموزشی موسسه

  • آدرس ساختمان اکبری (دفتر مرکزی): خیابان کارگر شمالی. بالاتر از فاطمی. کوچه شهید اکبری. پلاک 32
  • آدرس ساختمان فکوری: خیابان کارگر شمالی. بالاتر از فاطمی. جنب پمپ بنزین. کوچه شهید فکوری. پلاک 141

 مورختوضیحات
شنبه، 31 تير 1396<br /><b>حقوق مدنی</b>شنبه، 31 تير 1396
حقوق مدنی
کلاس حقوق مدنی استاد جرعه نوش ساعت 9:30 الی 19 در ساختمان فکوری برگزار میگردد.
شنبه، 31 تير 1396<br /><b>آدم</b>شنبه، 31 تير 1396
آدم
کلاس حقوق جزا استاد ساولانی برگزار نمیگردد.
کلاس دادرسی مدنی استاد کمالوند ساعت 10الی18 در ساختمان اکبری برگزار میگردد.
يكشنبه، 1 مرداد 1396<br /><b>حقوق مدنی</b>يكشنبه، 1 مرداد 1396
حقوق مدنی
کلاس حقوق مدنی 7 استاد ولدبیگی ساعت 9الی 13:30 در ساختمان فکوری برگزرا میگردد.
کلاس حقوق مدنی استاد جرعه نوش ساعت 14:30 الی 19 در ساختمان فکوری برگزار میگردد.
يكشنبه، 1 مرداد 1396<br /><b>مدنی و اصول</b>يكشنبه، 1 مرداد 1396
مدنی و اصول
کلاس حقوق مدنی استاد جرعه نوش ساعت 9الی 13:30 در ساختمان اکبری برگزار میگردد.
کلاس اصول فقه استاد شبخیز ساعت 14:30 الی19در ساختمان اکبری برگزار میگردد.
دوشنبه، 2 مرداد 1396<br /><b>تجارت و کیفری</b>دوشنبه، 2 مرداد 1396
تجارت و کیفری
کلاس حقوق تجارت استاد خانم درودیان ساعت 9الی13:30 در ساختمان اکبری برگزار میگردد.
کلاس دادرسی کیفری استاد ساولانی ساعت 14:30 الی 18 در ساختمان اکبری برگزار میگردد.
دوشنبه، 2 مرداد 1396<br /><b>جزا و مدنی</b>دوشنبه، 2 مرداد 1396
جزا و مدنی
کلاس حقوق جزا استاد ساولانی ساعت 9:30 الی 13:30 در ساختمان فکوری برگزار میگردد.
کلاس حقوق مدنی 4 استاد ولدبیگی ساعت 14:30 الی 19 در ساختمان فکوری برگزار میگردد.
دوشنبه، 2 مرداد 1396<br /><b>حقوق مدنی</b>دوشنبه، 2 مرداد 1396
حقوق مدنی
کلاس حقوق مدنی استاد جرعه نوش ساعت 9:30 الی 19 در ساختمان فکوری برگزار میگردد.
سه شنبه، 3 مرداد 1396<br /><b>حقوق مدنی</b>سه شنبه، 3 مرداد 1396
حقوق مدنی
آخرین جلسه کلاس حقوق مدنی استاد جرعه نوش ساعت 9:30 الی 18 در ساختمان فکوری برگزار میگردد.
سه شنبه، 3 مرداد 1396<br /><b>اصول و جزا</b>سه شنبه، 3 مرداد 1396
اصول و جزا
کلاس اصول فقه استاد شبخیز ساعت 9الی 13:30 در ساختمان فکوری برگزار میگردد.
کلاس حقوق جزا استاد ساولانی ساعت 14:30 الی18 در ساختمان فکوری برگزار میگردد.
سه شنبه، 3 مرداد 1396<br /><b>جزا و اصول</b>سه شنبه، 3 مرداد 1396
جزا و اصول
کلاس حقوق جزا استاد ساولانی ساعت 9:30 الی 13:30 در ساختمان اکبری برگزار میگردد.
کلاس اصول فقه استاد شبخیز ساعت 14:30 الی 19 در ساختمان اکبری برگزار میگردد.
چهارشنبه، 4 مرداد 1396<br /><b>اصول و مدنی</b>چهارشنبه، 4 مرداد 1396
اصول و مدنی
جلسه آخر کلاس اصول فقه استاد شبخیز ساعت 9الی 13:30 در ساختمان فکوری برگزار میگردد.
کلاس حقوق مدنی 4 استاد ولدبیگی ساعت 14:30 الی 19 در ساختمان فکوری برگزار میگردد.
پنج شنبه، 5 مرداد 1396<br /><b>تجارت و جزا</b>پنج شنبه، 5 مرداد 1396
تجارت و جزا
کلاس حقوق تجارت استاد خانم درودیان ساعت 9الی 13:30 در ساختمان فکوری برگزار میگردد.
کلاس حقوق جزا استاد ساولانی ساعت 14:30 الی 18 در ساختمان فکوری برگزار میگردد.
پنج شنبه، 5 مرداد 1396<br /><b>جزا وتجارت</b>پنج شنبه، 5 مرداد 1396
جزا وتجارت
کلاس حقوق جزا استاد ساولانی ساعت 9:30الی13:30 در ساختمان اکبری برگزار میگردد.
کلاس حقوق تجارت استاد خانم درودیان ساعت 14:30 الی 19 در ساختمان اکبری برگزار میگردد.
جمعه، 6 مرداد 1396<br /><b>جزا</b>جمعه، 6 مرداد 1396
جزا
کلاس حقوق جزا استاد ساولانی ساعت 14:30 الی 19 در ساختمان فکوری برگزار میگردد.

صفحه 1 از 1

آدرس صفحه: http://dadafarin.com/schedule.aspx?id=6814345b-8cfa-488f-a280-6206df3f239b
تاریخ چاپ: 7/22/2017 5:03:37 AM
حق کپی © موسسه مشاهیر مهر دادآفرین. کلیه حقوق محفوظ است.
لطفا کمی صبر کنید...