هیچ نتیجه ارزشمندی آسان به دست نمی‌آید. تنها راه رسیدن به نتایج خوب و ماندگار، کار و تلاش مستمر است.
دادآفرین > دوره‌های آموزشی > تقویم و تغییرات دوره‌های آموزشی موسسه
صفحات مشاهده شده شما

تقویم و تغییرات دوره‌های آموزشی موسسه

دانش پذیران موسسه توجه داشته باشند، فقط شروع هر دوره به صورت پیامک اطلاع رسانی میگردد. از طریق این صفحه (فقط) ایجاد هرگونه تغییر در برنامه کلاس ها (کلاس فوق العاده، عدم تشکیل کلاس، جابجایی روز و ...) به اطلاع خواهد رسید و برگزاری کلاس ها طبق برنامه انجام میپذیرد. دانشجو میبایست روز قبل از برگزاری هر دوره وب سایت را کنترل نماید.


ساختمان‌های آموزشی موسسه

  • آدرس ساختمان اکبری (دفتر مرکزی): خیابان کارگر شمالی. بالاتر از فاطمی. کوچه شهید اکبری. پلاک 32
  • آدرس ساختمان فکوری: خیابان کارگر شمالی. بالاتر از فاطمی. جنب پمپ بنزین. کوچه شهید فکوری. پلاک 141

 مورختوضیحات
شنبه، 1 ارديبهشت 1397<br /><b>جزا و کیفری</b>شنبه، 1 ارديبهشت 1397
جزا و کیفری
کلاس حقوق جزا استاد ساولانی ساعت 9:30الی13:30 در ساختمان فکوری برگزار میگردد.
کلاس دادرسی کیفری استاد ساولانی ساعت 14:30الی18 در ساختمان فکوری برگزار میگردد.
يكشنبه، 2 ارديبهشت 1397<br /><b>اصول و تجارت</b>يكشنبه، 2 ارديبهشت 1397
اصول و تجارت
کلاس اصول فقه استاد شبخیز ساعت 9الی13:30 در ساختمان فکوری برگزار میگردد.
کلاس دادرسی مدنی استاد کمالوند برگزار نمیگردد.
کلاس حقوق تجارت استاد رشیدی نسب ساعت 14:30الی19 در ساختمان فکوری برگزار میگردد.
يكشنبه، 2 ارديبهشت 1397<br /><b>مدنی و اصول</b>يكشنبه، 2 ارديبهشت 1397
مدنی و اصول
کلاس حقوق مدنی استاد جرعه نوش ساعت 9الی13:30 در ساختمان اکبری برگزار میگردد.
کلاس اصول فقه استاد شبخیز ساعت 14:30 الی19 در ساختمان اکبری برگزار میگردد.
دوشنبه، 3 ارديبهشت 1397<br /><b>تجارت و مدنی</b>دوشنبه، 3 ارديبهشت 1397
تجارت و مدنی
کلاس حقوق تجارت استاد رشیدی نسب ساعت 9الی13:30 در ساختمان اکبری برگزار میگردد.
کلاس حقوق مدنی دکتر ولدبیگی ساعت 14:30الی19 در ساختمان اکبری برگزار میگردد.
دوشنبه، 3 ارديبهشت 1397<br /><b>مدنی و آدم</b>دوشنبه، 3 ارديبهشت 1397
مدنی و آدم
کلاس حقوق مدنی دکتر ولدبیگی ساعت 9الی13:30 در ساختمان فکوری برگزار میگردد.
کلاس حقوق تجارت برگزار نمیگردد.
کلاس دادرسی مدنی استاد کمالوند ساعت 14:30الی19 در ساختمان فکوری برگزار میگردد.
سه شنبه، 4 ارديبهشت 1397<br /><b>مدنی و اصول فقه</b>سه شنبه، 4 ارديبهشت 1397
مدنی و اصول فقه
کلاس حقوق مدنی استاد جرعه نوش ساعت 9الی13:30 در ساختمان اکبری برگزار میگردد.
کلاس اصول فقه استاد شبخیز ساعت 14:30 الی19 در ساختمان اکبری برگزار میگردد.
سه شنبه، 4 ارديبهشت 1397<br /><b>اصول و مدنی</b>سه شنبه، 4 ارديبهشت 1397
اصول و مدنی
اولین جلسه کلاس اصول فقه استاد شبخیز ساعت 9الی 13:30 در ساختمان فکوری آغاز میگردد.
اولین جلسه کلاس حقوق مدنی2 دکتر ولدبیگی ساعت 14:30 الی18در ساختمان فکوری آغاز میگردد.
چهارشنبه، 5 ارديبهشت 1397<br /><b>مدنی</b>چهارشنبه، 5 ارديبهشت 1397
مدنی
اولین جلسه کلاس حقوق مدنی8 استاد هاشمی ساعت 9الی13:30 در ساختمان اکبری آغاز میگردد.
کلاس حقوق مدنی استاد جرعه نوش ساعت 14:30الی19 در ساختمان اکبری برگزار میگردد.
چهارشنبه، 5 ارديبهشت 1397<br /><b>جزا و کیفری</b>چهارشنبه، 5 ارديبهشت 1397
جزا و کیفری
اولین جلسه کلاس حقوق جزا استاد ساولانی ساعت 9:30الی13:30 در ساختمان فکوری آغاز میگردد.
اولین جلسه کلاس دادرسی کیفری استاد ساولانی ساعت 14:30الی19 در ساختمان فکوری آغاز میگردد.
پنج شنبه، 6 ارديبهشت 1397<br /><b>تجارت و جزا</b>پنج شنبه، 6 ارديبهشت 1397
تجارت و جزا
کلاس حقوق تجارت 1و2 استاد خانم درودیان ساعت 9الی13:30 در ساختمان فکوری برگزار میگردد.
کلاس دادرسی کیفری استاد ساولانی ساعت 14:30الی18 در ساختمان فکوری برگزار میگردد.
پنج شنبه، 6 ارديبهشت 1397<br /><b>آدم</b>پنج شنبه، 6 ارديبهشت 1397
آدم
اولین جلسه کلاس دادرسی مدنی استاد کمالوند ساعت 9:30الی17در ساختمان فکوری آغاز میگردد.
کلاس حقوق تجارت استاد رشیدی نسب برگزار نمیگردد.
پنج شنبه، 6 ارديبهشت 1397<br /><b>جزا و تجارت</b>پنج شنبه، 6 ارديبهشت 1397
جزا و تجارت
کلاس حقوق جزا استاد ساولانی ساعت 9:30الی13:30در ساختمان اکبری برگزار میگردد.
کلاس حقوق تجارت استاد خانم درودیان ساعت 14:30الی19 در ساختمان اکبری برگزار میگردد.
جمعه، 7 ارديبهشت 1397<br /><b>اصول</b>جمعه، 7 ارديبهشت 1397
اصول
کلاس اصول فقه استا شبخیز ساعت 9:30الی18 در ساختمان فکوری برگزا رمیگردد.
جمعه، 7 ارديبهشت 1397<br /><b>مدنی و تجارت</b>جمعه، 7 ارديبهشت 1397
مدنی و تجارت
کلاس حقوق مدنی استاد جرعه نوش ساعت 9:30الی13:30در ساختمان اکبری برگزار میگردد.
کلاس حقوق تجارت استاد خانم درودیان ساعت 14:30الی19 در ساختمان اکبری برگزار میگردد.

صفحه 1 از 1

آدرس صفحه: http://dadafarin.com/schedule.aspx?id=4f994446-4754-46cb-87aa-f574fde24f4c
تاریخ چاپ: 4/21/2018 4:26:55 PM
حق کپی © موسسه مشاهیر مهر دادآفرین. کلیه حقوق محفوظ است.
لطفا کمی صبر کنید...