هیچ نتیجه ارزشمندی آسان به دست نمی‌آید. تنها راه رسیدن به نتایج خوب و ماندگار، کار و تلاش مستمر است.
دادآفرین > دوره‌های آموزشی > تقویم و تغییرات دوره‌های آموزشی موسسه
صفحات مشاهده شده شما

تقویم و تغییرات دوره‌های آموزشی موسسه

دانش پذیران موسسه توجه داشته باشند، فقط شروع هر دوره به صورت پیامک اطلاع رسانی میگردد. از طریق این صفحه (فقط) ایجاد هرگونه تغییر در برنامه کلاس ها (کلاس فوق العاده، عدم تشکیل کلاس، جابجایی روز و ...) به اطلاع خواهد رسید و برگزاری کلاس ها طبق برنامه انجام میپذیرد. دانشجو میبایست روز قبل از برگزاری هر دوره وب سایت را کنترل نماید.


ساختمان‌های آموزشی موسسه

  • آدرس ساختمان اکبری (دفتر مرکزی): خیابان کارگر شمالی. بالاتر از فاطمی. کوچه شهید اکبری. پلاک 32
  • آدرس ساختمان فکوری: خیابان کارگر شمالی. بالاتر از فاطمی. جنب پمپ بنزین. کوچه شهید فکوری. پلاک 141

 مورختوضیحات
پنج شنبه، 2 اسفند 1397<br /><b>جزا و تجارت</b>پنج شنبه، 2 اسفند 1397
جزا و تجارت
کلاس حقوق جزا استاد ساولانی ساعت 9:30الی13:30 در ساختمان اکبری برگزار میگردد.
کلاس حقوق تجارت استاد رشیدی نسب ساعت 14:30الی19 در ساختمان اکبری برگزار میگردد.
پنج شنبه، 2 اسفند 1397<br /><b>آدم و کیفری</b>پنج شنبه، 2 اسفند 1397
آدم و کیفری
کلاس دادرسی مدنی استاد کمالوند ساعت 9:30الی13:30 در ساختمان فکوری برگزار میگردد.
کلاس دادرسی کیفری استاد ساولانی ساعت 14:30الی18 در ساختمان فکوری برگزار میگردد.
جمعه، 3 اسفند 1397<br /><b>مدنی و تجارت</b>جمعه، 3 اسفند 1397
مدنی و تجارت
کلاس حقوق مدنی دکتر ولدبیگی ساعت 9الی13:30در ساختمان فکوری برگزار میگردد.
کلاس حقوق تجارت استاد رشیدی نسب ساعت 14:30الی19 در ساختمان فکوری برگزار میگردد.
شنبه، 4 اسفند 1397<br /><b>جزا و اصول</b>شنبه، 4 اسفند 1397
جزا و اصول
کلاس حقوق جزا استاد ساولانی ساعت 9:30الی13:30 در ساختمان فکوری برگزار میگردد.
کلاس اصول فقه استاد شبخیز ساعت 14:30الی19 در ساختمان فکوری برگزار میگردد.
يكشنبه، 5 اسفند 1397<br /><b>مدنی و کیفری</b>يكشنبه، 5 اسفند 1397
مدنی و کیفری
کلاس حقوق مدنی3 استاد جرعه نوش ساعت 9:30الی13:30 در ساختمان اکبری برگزار میگردد.
کلاس دادرسی کیفری استاد ساولانی ساعت 14:30الی18 در ساختمان اکبری برگزار میگردد.
يكشنبه، 5 اسفند 1397<br /><b>کیفری و آدم</b>يكشنبه، 5 اسفند 1397
کیفری و آدم
کلاس دادرسی کیفری استاد ساولانی ساعت 9:30الی13:30 در ساختمان فکوری برگزار میگردد.
کلاس دادرسی مدنی استاد کمالوند ساعت 14:30الی19 در ساختمان فکوری برگزار میگردد.
دوشنبه، 6 اسفند 1397<br /><b>مدنی و تجارت</b>دوشنبه، 6 اسفند 1397
مدنی و تجارت
کلاس حقوق مدنی دکتر ولدبیگی ساعت 9الی13:30 در ساختمان فکوری برگزار میگردد.
کلاس حقوق تجارت استاد رشیدی نسب ساعت 14:30الی19 در ساختمان فکوری برگزار میگردد.
دوشنبه، 6 اسفند 1397<br /><b>آدم و جزا</b>دوشنبه، 6 اسفند 1397
آدم و جزا
کلاس دادرسی مدنی استاد کمالوند ساعت 9:30الی13:30 در ساختمان اکبری برگزار میگردد.
کلاس حقوق جزا استاد ساولانی ساعت 14:30الی18 در ساختمان اکبری برگزار میگردد.
سه شنبه، 7 اسفند 1397<br /><b>مدنی</b>سه شنبه، 7 اسفند 1397
مدنی
کلاس حقوق مدنی استاد جرعه نوش ساعت 9:30الی19در ساختمان اکبری برگزار میگردد.
سه شنبه، 7 اسفند 1397<br /><b>جزا و مدنی</b>سه شنبه، 7 اسفند 1397
جزا و مدنی
کلاس حقوق جزا استاد ساولانی ساعت 9:30الی13:30 در ساختمان فکوری برگزار میگردد.
کلاس حقوق مدنی دکتر ولدبیگی ساعت 14:30الی19 در ساختمان فکوری برگزار میگردد.
چهارشنبه، 8 اسفند 1397<br /><b>کیفری و مدنی</b>چهارشنبه، 8 اسفند 1397
کیفری و مدنی
کلاس دادرسی کیفری استاد ساولانی ساعت 9:30الی13:30 در ساختمان اکبری برگزار میگردد.
کلاس حقوق مدنی4 دکتر ولدبیگی ساعت 14:30الی19 در ساختمان اکبر ی برگزار میگردد.
پنج شنبه، 9 اسفند 1397<br /><b>تجارت و جزا</b>پنج شنبه، 9 اسفند 1397
تجارت و جزا
کلاس حقوق تجارت استاد رشیدی نسب ساعت 9الی13:30 در ساختمان اکبری برگزار میگردد.
کلاس حقوق جزا استاد ساولانی ساعت 14:30الی18در ساختمان اکبری برگزار میگردد.
پنج شنبه، 9 اسفند 1397<br /><b>کیفری و مدنی</b>پنج شنبه، 9 اسفند 1397
کیفری و مدنی
کلاس دادرسی کیفری استاد ساولانی ساعت 9:30الی13:30 در ساختمان فکوری برگزار میگردد.
کلاس حقوق مدنی دکترولدبیگی ساعت 14:30الی19 در ساختمان فکوری برگزار میگردد.
جمعه، 10 اسفند 1397<br /><b>--</b>جمعه، 10 اسفند 1397
--
کلاس فوق العاده برگزار نمیگردد.

صفحه 1 از 1

آدرس صفحه: http://dadafarin.com/schedule.aspx?id=4ae1af6f-d85d-45f5-92c6-9976cecaba6a
تاریخ چاپ: 2/21/2019 3:41:07 PM
حق کپی © موسسه مشاهیر مهر دادآفرین. کلیه حقوق محفوظ است.
لطفا کمی صبر کنید...