هیچ نتیجه ارزشمندی آسان به دست نمی‌آید. تنها راه رسیدن به نتایج خوب و ماندگار، کار و تلاش مستمر است.
دادآفرین > دوره‌های آموزشی > تقویم و تغییرات دوره‌های آموزشی موسسه
صفحات مشاهده شده شما

تقویم و تغییرات دوره‌های آموزشی موسسه

دانش پذیران موسسه توجه داشته باشند، فقط شروع هر دوره به صورت پیامک اطلاع رسانی میگردد. از طریق این صفحه (فقط) ایجاد هرگونه تغییر در برنامه کلاس ها (کلاس فوق العاده، عدم تشکیل کلاس، جابجایی روز و ...) به اطلاع خواهد رسید و برگزاری کلاس ها طبق برنامه انجام میپذیرد. دانشجو میبایست روز قبل از برگزاری هر دوره وب سایت را کنترل نماید.


ساختمان‌های آموزشی موسسه

  • آدرس ساختمان اکبری (دفتر مرکزی): خیابان کارگر شمالی. بالاتر از فاطمی. کوچه شهید اکبری. پلاک 32
  • آدرس ساختمان فکوری: خیابان کارگر شمالی. بالاتر از فاطمی. جنب پمپ بنزین. کوچه شهید فکوری. پلاک 141

 مورختوضیحات
چهارشنبه، 29 خرداد 1398<br /><b>جزا و کیفری</b>چهارشنبه، 29 خرداد 1398
جزا و کیفری
کلاس حقوق جزا استاد ساولانی ساعت 9:30الی13:30 در ساختمان فکوری برگزار میگردد.
کلاس دادرسی کیفری استاد ساولانی ساعت 14:30الی18 در ساختمان فکوری برگزار میگردد.
پنج شنبه، 30 خرداد 1398<br /><b>مدنی و کارگاه خلاصه نویسی</b>پنج شنبه، 30 خرداد 1398
مدنی و کارگاه خلاصه نویسی
کلاس حقوق تجارت استاد رشیدی نسب برگزار نمیگردد.
کلاس دادرسی مدنی استاد کمالوند برگزار نمیگردد.
کلاس حقوق مدنی استاد جرعه نوش ساعت 9:30الی16 در ساختمان فکوری برگزار میگردد.
کارگاه خلاصه نویسی و نحوه مطالعه و برنامه ریزی درسی مختص دانشپذیران دوره سوم ساعت 16:30 الی19 در ساختمان فکوری برگزار میگردد.
پنج شنبه، 30 خرداد 1398<br /><b>جزا</b>پنج شنبه، 30 خرداد 1398
جزا
کلاس حقوق جزا استاد ساولانی ساعت 9:30الی18 در ساختمان فکوری برگزار میگردد.
شنبه، 1 تير 1398<br /><b>جزا</b>شنبه، 1 تير 1398
جزا
کلاس حقوق جزا استاد ساولانی ساعت 9:30الی18در ساختمان فکوری برگزار میگردد.
يكشنبه، 2 تير 1398<br /><b>آدم</b>يكشنبه، 2 تير 1398
آدم
کلاس دادرسی مدنی استاد کمالوند ساعت 9:30 الی19 در ساختمان فکوری برگزار میگردد.
يكشنبه، 2 تير 1398<br /><b>تجارت</b>يكشنبه، 2 تير 1398
تجارت
کلاس حقوق تجارت استاد رشیدی نسب ساعت 9:30 الی19 در ساختمان فکوری برگزار میگردد.
دوشنبه، 3 تير 1398<br /><b>مدنی و تجارت</b>دوشنبه، 3 تير 1398
مدنی و تجارت
کلاس حقوق مدنی دکتر ولدبیگی ساعت 9الی13:30 در ساختمان فکوری برگزار میگردد.
کلاس حقوق تجارت استاد رشیدی نسب ساعت 14:30 الی19 در ساختمان فکوری برگزار میگردد.
دوشنبه، 3 تير 1398<br /><b>تجارت و مدنی</b>دوشنبه، 3 تير 1398
تجارت و مدنی
کلاس حقوق تجارت استاد رشیدی نسب ساعت 9:30 الی13:30 در ساختمان فکوری برگزار میگردد.
کلاس حقوق مدنی دکتر ولدبیگی ساعت 14:30 الی19 در ساختمان فکوری برگزار میگردد.
سه شنبه، 4 تير 1398<br /><b>مدنی و اصول</b>سه شنبه، 4 تير 1398
مدنی و اصول
کلاس حقوق مدنی دکتر ولدبیگی ساعت 9 الی13:30 در ساختمان فکوری برگزار میگردد.
کلاس اصول فقه استاد شبخیز ساعت 14:30الی19 در ساختمان فکوری برگزار میگردد.
چهارشنبه، 5 تير 1398<br /><b>جزا و کیفری</b>چهارشنبه، 5 تير 1398
جزا و کیفری
کلاس حقوق جزا استاد ساولانی ساعت 9:30الی13:30 در ساختمان فکوری برگزار میگردد.
کلاس دادرسی کیفری استاد ساولانی ساعت 14:30الی18 در ساختمان فکوری برگزار میگردد.
پنج شنبه، 6 تير 1398<br /><b>جزا</b>پنج شنبه، 6 تير 1398
جزا
آخرین جلسه کلاس حقوق جزا استاد ساولانی ساعت 9:30الی13:30در ساختمان فکوری برگزار میگردد.
برنامه کلاس عصر متعاقبا اعلام میگردد.
پنج شنبه، 6 تير 1398<br /><b>--</b>پنج شنبه، 6 تير 1398
--
کلاس دادرسی مدنی استاد کمالوند و حقوق تجارت استاد رشیدی نسب برگزار نمیگردد.
برنامه کلاس روز پنجشنبه متعاقبا اعلام میگردد.

صفحه 1 از 1

آدرس صفحه: http://dadafarin.com/schedule.aspx?id=4ae1af6f-d85d-45f5-92c6-9976cecaba6a
تاریخ چاپ: 6/19/2019 7:50:39 PM
حق کپی © موسسه مشاهیر مهر دادآفرین. کلیه حقوق محفوظ است.
لطفا کمی صبر کنید...