هیچ نتیجه ارزشمندی آسان به دست نمی‌آید. تنها راه رسیدن به نتایج خوب و ماندگار، کار و تلاش مستمر است.
دادآفرین > دوره‌های آموزشی > تقویم و تغییرات دوره‌های آموزشی موسسه
صفحات مشاهده شده شما

تقویم و تغییرات دوره‌های آموزشی موسسه

دانش پذیران موسسه توجه داشته باشند، فقط شروع هر دوره به صورت پیامک اطلاع رسانی میگردد. از طریق این صفحه (فقط) ایجاد هرگونه تغییر در برنامه کلاس ها (کلاس فوق العاده، عدم تشکیل کلاس، جابجایی روز و ...) به اطلاع خواهد رسید و برگزاری کلاس ها طبق برنامه انجام میپذیرد. دانشجو میبایست روز قبل از برگزاری هر دوره وب سایت را کنترل نماید.


ساختمان‌های آموزشی موسسه

  • آدرس ساختمان اکبری (دفتر مرکزی): خیابان کارگر شمالی. بالاتر از فاطمی. کوچه شهید اکبری. پلاک 32
  • آدرس ساختمان فکوری: خیابان کارگر شمالی. بالاتر از فاطمی. جنب پمپ بنزین. کوچه شهید فکوری. پلاک 141

 مورختوضیحات
سه شنبه، 31 مرداد 1396<br /><b>جزا و کیفری</b>سه شنبه، 31 مرداد 1396
جزا و کیفری
کلاس حقوق جزا استاد ساولانی ساعت 9:30 الی 13:30 در ساختمان اکبری برگزار میگردد.
کلاس دادرسی کیفری استاد ساولانی ساعت 14:30 الی 19 در ساختمان اکبری برگزار میگردد.
پنج شنبه، 2 شهريور 1396<br /><b>حقوق مدنی</b>پنج شنبه، 2 شهريور 1396
حقوق مدنی
آخرین جلسه کلاس حقوق مدنی2 استاد ولدبیگی ساعت 9الی 13:30 در ساختمان اکبری برگزار میگردد.
اولین جلسه کلاس حقوق مدنی4استاد ولدبیگی ساعت 14:30 الی 19 در ساختمان اکبری برگزار میگردد.
شنبه، 4 شهريور 1396<br /><b>جزا و آدم</b>شنبه، 4 شهريور 1396
جزا و آدم
کلاس حقوق جزا استاد ساولانی ساعت 9:30 الی 13:30در ساختمان اکبری برگزار میگردد.
آخرین جلسه کلاس دادرسی مدنی استاد کمالوند ساعت 14:30 الی 19 در ساختمان اکبری برگزار میگردد.
يكشنبه، 5 شهريور 1396<br /><b>اصول فقه</b>يكشنبه، 5 شهريور 1396
اصول فقه
کلاس حقوق مدنی برگزار نمیگردد.
کلاس اصول فقه استاد شبخیز ساعت 9الی 18در ساختمان اکبری برگزار میگردد.
دوشنبه، 6 شهريور 1396<br /><b>تجارت و کیفری</b>دوشنبه، 6 شهريور 1396
تجارت و کیفری
کلاس حقوق تجارت استاد خانم درودیان ساعت 9الی 13:30 در ساختمان اکبری برگزار میگردد.
کلاس دادرسی کیفری استاد ساولانی ساعت 14:30 الی 18 در ساختمان اکبری برگزار میگردد.
سه شنبه، 7 شهريور 1396<br /><b>مدنی4</b>سه شنبه، 7 شهريور 1396
مدنی4
کلاس حقوق مدنی4 استاد ولدبیگی ساعت 9الی 19 در ساختمان اکبری برگزار میگردد.
پنج شنبه، 9 شهريور 1396<br /><b>جزا و کیفری</b>پنج شنبه، 9 شهريور 1396
جزا و کیفری
کلاس حقوق جزا استاد ساولانی ساعت 9:30 الی 13:30 در ساختمان اکبری برگزار میگردد.
کلاس دادرسی کیفری استاد ساولانی ساعت 14:30 الی 18 در ساختمان اکبری برگزار میگردد.
پنج شنبه، 9 شهريور 1396<br /><b>جزا و کیفری</b>پنج شنبه، 9 شهريور 1396
جزا و کیفری
کلاس حقوق جزا استاد ساولانی ساعت 9:30 الی 13:30 در ساختمان اکبری برگزار میگردد.
کلاس دادرسی کیفری استاد ساولانی ساعت 14:30 الی 18 در ساختمان اکبری برگزار میگردد.

صفحه 1 از 1

آدرس صفحه: http://dadafarin.com/schedule.aspx?id=3490c69c-4aed-42ac-aa76-e14eb9ed79df
تاریخ چاپ: 8/22/2017 7:19:27 PM
حق کپی © موسسه مشاهیر مهر دادآفرین. کلیه حقوق محفوظ است.
لطفا کمی صبر کنید...