هیچ نتیجه ارزشمندی آسان به دست نمی‌آید. تنها راه رسیدن به نتایج خوب و ماندگار، کار و تلاش مستمر است.
دادآفرین > دوره‌های آموزشی > تقویم و تغییرات دوره‌های آموزشی موسسه
صفحات مشاهده شده شما

تقویم و تغییرات دوره‌های آموزشی موسسه

دانش پذیران موسسه توجه داشته باشند، فقط شروع هر دوره به صورت پیامک اطلاع رسانی میگردد. از طریق این صفحه (فقط) ایجاد هرگونه تغییر در برنامه کلاس ها (کلاس فوق العاده، عدم تشکیل کلاس، جابجایی روز و ...) به اطلاع خواهد رسید و برگزاری کلاس ها طبق برنامه انجام میپذیرد. دانشجو میبایست روز قبل از برگزاری هر دوره وب سایت را کنترل نماید.


ساختمان‌های آموزشی موسسه

  • آدرس ساختمان اکبری (دفتر مرکزی): خیابان کارگر شمالی. بالاتر از فاطمی. کوچه شهید اکبری. پلاک 32
  • آدرس ساختمان فکوری: خیابان کارگر شمالی. بالاتر از فاطمی. جنب پمپ بنزین. کوچه شهید فکوری. پلاک 141

 مورختوضیحات
پنج شنبه، 28 تير 1397<br /><b>تجارت</b>پنج شنبه، 28 تير 1397
تجارت
کلاس حقوق تجارت استاد رشیدی نسب ساعت 9الی 19 در ساختمان فکوری برگزار میگردد.
جمعه، 29 تير 1397<br /><b>--</b>جمعه، 29 تير 1397
--
بدلیل برگزاری آزمون سردفتری کلاسهای روز جمعه تشکیل نمیگردد.
دوشنبه، 1 مرداد 1397<br /><b>مدنی و تجارت</b>دوشنبه، 1 مرداد 1397
مدنی و تجارت
کلاس حقوق مدنی استاد جرعه نوش ساعت 9الی13:30 در ساختمان اکبری برگزار میگردد.
کلاس حقوق تجارت استاد رشیدی نسب ساعت 14:30الی19 در ساختمان فکوری برگزار میگردد.
سه شنبه، 2 مرداد 1397<br /><b>اصول و مدنی</b>سه شنبه، 2 مرداد 1397
اصول و مدنی
کلاس اصول فقه استاد شبخیز ساعت 9الی13:30 در ساختمان فکوری برگزار میگردد.
کلاس حقوق مدنی استاد جرعه نوش ساعت 14:30الی19 در ساختمان فکوری برگزار میگردد.
چهارشنبه، 3 مرداد 1397<br /><b>جزا</b>چهارشنبه، 3 مرداد 1397
جزا
کلاس حقوق جزا اختصاصی استاد ساولانی(مبحث قتل) ساعت 9:30الی18 در ساختمان اکبری برگزار میگردد.
کلاس دادرسی کیفری استاد ساولانی برگزار نمیگردد.
پنج شنبه، 4 مرداد 1397<br /><b>جزا و کیفری</b>پنج شنبه، 4 مرداد 1397
جزا و کیفری
کلاس حقوق تجارت استاد رشیدی نسب برگزار نمیگردد.
کلاس حقوق جزا اختصاصی استاد ساولانی (مبحث قتل) ساعت 9:30الی13:30 در ساختمان اکبری برگزار میگردد.
کلاس دادرسی کیفری استاد ساولانی ساعت 14:30الی18 در ساختمان اکبری برگزار میگردد.
جمعه، 5 مرداد 1397<br /><b>اصول</b>جمعه، 5 مرداد 1397
اصول
کلاس اصول فقه استاد شبخیز ساعت 13الی19 در ساختمان فکوری برگزار میگردد.

صفحه 1 از 1

آدرس صفحه: http://dadafarin.com/schedule.aspx?id=2922af6d-627c-4ed3-8e9a-df2b955d6301
تاریخ چاپ: 7/19/2018 10:19:26 AM
حق کپی © موسسه مشاهیر مهر دادآفرین. کلیه حقوق محفوظ است.
لطفا کمی صبر کنید...