هیچ نتیجه ارزشمندی آسان به دست نمی‌آید. تنها راه رسیدن به نتایج خوب و ماندگار، کار و تلاش مستمر است.
دادآفرین > دوره‌های آموزشی > تقویم و تغییرات دوره‌های آموزشی موسسه
صفحات مشاهده شده شما

تقویم و تغییرات دوره‌های آموزشی موسسه

دانش پذیران موسسه توجه داشته باشند، فقط شروع هر دوره به صورت پیامک اطلاع رسانی میگردد. از طریق این صفحه (فقط) ایجاد هرگونه تغییر در برنامه کلاس ها (کلاس فوق العاده، عدم تشکیل کلاس، جابجایی روز و ...) به اطلاع خواهد رسید و برگزاری کلاس ها طبق برنامه انجام میپذیرد. دانشجو میبایست روز قبل از برگزاری هر دوره وب سایت را کنترل نماید.


ساختمان‌های آموزشی موسسه

  • آدرس ساختمان اکبری (دفتر مرکزی): خیابان کارگر شمالی. بالاتر از فاطمی. کوچه شهید اکبری. پلاک 32
  • آدرس ساختمان فکوری: خیابان کارگر شمالی. بالاتر از فاطمی. جنب پمپ بنزین. کوچه شهید فکوری. پلاک 141

 مورختوضیحات
شنبه، 4 خرداد 1398<br /><b>جزا و اصول</b>شنبه، 4 خرداد 1398
جزا و اصول
کلاس حقوق جزا استاد ساولانی ساعت 10الی13:30 در ساختمان فکوری برگزار میگردد.
کلاس اصول فقه استاد شبخیز ساعت 14:30الی19 در ساختمان فکوری برگزار میگردد.
يكشنبه، 5 خرداد 1398<br /><b>آدم</b>يكشنبه، 5 خرداد 1398
آدم
کلاس دادرسی مدنی استاد کمالوند ساعت 9:30الی19 در ساختمان فکوری برگزار میگردد.
يكشنبه، 5 خرداد 1398<br /><b>مدنی</b>يكشنبه، 5 خرداد 1398
مدنی
کلاس حقوق مدنی 8استاد هاشمی ساعت 9:30الی19 در ساختمان اکبری برگزار میگردد.
يكشنبه، 5 خرداد 1398<br /><b>اصول و مدنی</b>يكشنبه، 5 خرداد 1398
اصول و مدنی
کلاس اصول فقه استاد شبخیز ساعت 9:30الی13:30 در ساختمان فکوری برگزار میگردد.
کلاس حقوق مدنی استاد جرعه نوش ساعت 14:30الی19 در ساختمان فکوری برگزار میگردد.
دوشنبه، 6 خرداد 1398<br /><b>--</b>دوشنبه، 6 خرداد 1398
--
کلاسهای روز دوشنبه برگزار نمیگردد.
دوشنبه، 6 خرداد 1398<br /><b>---</b>دوشنبه، 6 خرداد 1398
---
کلاسهای روز دوشنبه برگزار نمیگردد.
سه شنبه، 7 خرداد 1398<br /><b>تجارت و مدنی</b>سه شنبه، 7 خرداد 1398
تجارت و مدنی
کلاس حقوق تجارت استاد رشیدی نسب ساعت 9:30الی13:30 در ساختمان فکوری برگزار میگردد.
کلاس حقوق مدنی استاد جرعه نوش ساعت 14:30 الی19در ساختمان فکوری برگزار میگردد.
کلاس اصول فقه استاد شبخیز برگزار نمیگردد.
سه شنبه، 7 خرداد 1398<br /><b>مدنی و تجارت</b>سه شنبه، 7 خرداد 1398
مدنی و تجارت
کلاس حقوق مدنی 8استاد هاشمی ساعت 9الی13:30 در ساختمان اکبری برگزار میگردد.
آخرین جلسه کلاس حقوق تجارت استاد رشیدی نسب ساعت 14:30 الی18 در ساختمان اکبری برگزار میگردد.
چهارشنبه، 8 خرداد 1398<br /><b>مدنی</b>چهارشنبه، 8 خرداد 1398
مدنی
آخرین جلسه کلاس حقوق مدنی 8 استاد هاشمی ساعت 9:30 الی19 در ساختمان اکبری برگزار میگردد.
چهارشنبه، 8 خرداد 1398<br /><b>جزا و کیفری</b>چهارشنبه، 8 خرداد 1398
جزا و کیفری
کلاس حقوق جزا استاد ساولانی ساعت 9:30الی13:30 در ساختمان فکوری برگزار میگردد.
کلاس دادرسی کیفری استاد ساولانی ساعت 14:30الی18 در ساختمان فکوری برگار میگردد.
پنج شنبه، 9 خرداد 1398<br /><b>اصول و جزا</b>پنج شنبه، 9 خرداد 1398
اصول و جزا
کلاس اصول فقه استاد شبخیز ساعت 9:30 الی13:30 در ساختمان فکوری برگزار میگردد.
کلاس حقوق جزا استاد ساولانی ساعت 14:30 الی18 در ساختمان فکوری برگزار میگردد.
پنج شنبه، 9 خرداد 1398<br /><b>مدنی</b>پنج شنبه، 9 خرداد 1398
مدنی
کلاس حقوق مدنی دکتر ولدبیگی ساعت 9:30الی19 در ساختمان فکوری برگزار میگردد.
پنج شنبه، 9 خرداد 1398<br /><b>کیفری و آدم</b>پنج شنبه، 9 خرداد 1398
کیفری و آدم
کلاس حقوق تجارت استاد رشیدی نسب برگزار نمیگردد.
کلاس دادرسی کیفری استاد ساولانی ساعت 9:30الی13:30 در ساختمان فکوری برگزار میگردد.
کلاس دادرسی مدنی استاد کمالوند ساعت 14:30الی19 در ساختمان فکوری برگزار میگردد.
شنبه، 11 خرداد 1398<br /><b>مدنی</b>شنبه، 11 خرداد 1398
مدنی
کلاس حقوق مدنی دکتر ولدبیگی ساعت 14:30الی19در ساختمان اکبری برگزار میگردد.
يكشنبه، 12 خرداد 1398<br /><b>مدنی</b>يكشنبه، 12 خرداد 1398
مدنی
کلاس حقوق مدنی دکتر ولدبیگی ساعت 9:30الی19 در ساختمان فکوری برگزار میگردد.

صفحه 1 از 1

آدرس صفحه: http://dadafarin.com/schedule.aspx?id=0fd45e86-0cca-433c-8130-47f0e87faced
تاریخ چاپ: 5/25/2019 7:51:57 AM
حق کپی © موسسه مشاهیر مهر دادآفرین. کلیه حقوق محفوظ است.
لطفا کمی صبر کنید...