هیچ نتیجه ارزشمندی آسان به دست نمی‌آید. تنها راه رسیدن به نتایج خوب و ماندگار، کار و تلاش مستمر است.
صفحات مشاهده شده شما

منابع و بودجه بندی آزمون‌هاي آزمايشي آمادگی آزمون کارآموزی وکالت سال 1397


حقوق مدنی

 • قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی دکتر ناصر کاتوزیان چاپ سی‌ام به بعد همراه با قوانین مرتبط ذکر شده در منابع
 • کتاب مبانی حقوق مدنی: اموال و مالکیت تألیف: مجتبی جرعه نوش انتشارات مشاهیر دادآفرین
 • کتاب مبانی حقوق مدنی: اعمال حقوقی و تعهدات تألیف: مجتبی جرعه نوش انتشارات مشاهیر دادآفرین
 • کتاب مسئولیت مدنی دکتر سید حسین صفایی با انطباق با قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مصوب 1395 و قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 (یا جزوه آموزشی موسسه مشاهیر دادآفرین)
 • کتاب درس‌هایی از عقود معین جلد 1 و 2 دکتر ناصر کاتوزیان
 • کتاب مختصر حقوق خانواده دکتر سید حسین صفایی و دکتر اسدلله امامی
 • کتاب حقوق مدنی به روش ساده: شفعه، وصیت و ارث تألیف: هادی کندسری انتشارات مشاهیر دادآفرین
 • کتاب مجموعه سؤالات طبقه‌بندی شده حقوق مدنی تألیف: مجتبی جرعه نوش انتشارات مشاهیر دادآفرین
 • سنجش برتر 3 حقوق مدنی

آیین دادرسی مدنی

 • قانون آیین دادرسی مدنی زیر نظر امیر کمالوند انتشارات مشاهیر دادآفرین
 • جزوه آیین دادرسی مدنی امیر کمالوند انتشارات مشاهیر دادآفرین
 • کتب آیین دادرسی مدنی دکتر عبداله شمس (پیشرفته)
 • مجموعه سؤالات طبقه‌بندی شده آیین دادرسی مدنی تألیف: امیر کمالوند انتشارات مشاهیر دادآفرین
 • سنجش برتر آیین دادرسی مدنی 1 و 2 و 3 و 4 انتشارات مشاهیر دادآفرین

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

 • کتاب قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 گردآورنده استاد اسماعیل ساولانی همراه با قوانین مرتبط ذکر شده در منابع
 • کتاب حقوق جزای عمومی مؤلف استاد اسماعیل ساولانی
 • کتاب جرایم علیه اشخاص دکتر حسین میرمحمد صادقی
 • کتاب جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی دکتر حسین میرمحمد صادقی
 • کتاب جرایم علیه اموال دکتر حسین میرمحمد صادقی
 • مجموعه سؤالات طبقه‌بندی شده حقوق جزای عمومی اسماعیل ساولانی انتشارات مشاهیر دادآفرین
 • نکات برتر حقوق جزای عمومی و اختصاصی تألیف اسماعیل ساولانی انتشارات مشاهیر دادآفرین
 • سنجش برتر حقوق جزای عمومی و اختصاصی 1 و 2 و 3 و 4 انتشارات مشاهیر دادآفرین

آیین دادرسی کیفری

 • قانون آیین دادرسی کیفری گردآوری و تدوین استاد اسماعیل ساولانی همراه با قوانین مرتبط ذکر شده در منابع
 • کتاب آیین دادرسی کیفری جلد 1 و 2 استاد اسماعیل ساولانی
 • کتاب مجموعه سؤالات طبقه‌بندی شده آیین دادرسی کیفری جلد 1 و 2 تألیف اسماعیل ساولانی انتشارات مشاهیر دادآفرین
 • سنجش برتر آیین دادرسی کیفری 1 و 2 و 3 و 4 انتشارات مشاهیر دادآفرین

حقوق تجارت

 • قانون تجارت زیر نظر محمدرضا ملکی انتشارات مشاهیر دادآفرین
 • حقوق تجارت به روش ساده: تاجر و شرکت‌های تجاری تألیف رضا رشیدی نسب انتشارات مشاهیر دادآفرین
 • حقوق تجارت به روش ساده: اسناد تجاری و ورشکستگی تألیف رضا رشیدی نسب انتشارات مشاهیر دادآفرین
 • مجموعه سؤالات طبقه‌بندی شده حقوق تجارت تألیف: نیلوفر حسینی انتشارات مشاهیر دادآفرین
 • سنجش برتر حقوق تجارت 1 و 2 و 3 و 4 انتشارات مشاهیر دادآفرین

اصول فقه

 • کتاب اصول فقه به روش ساده (جلد اول و دوم) تألیف سمیرا سید محمدی انتشارات مشاهیر دادآفرین
 • مجموعه سؤالات طبقه‌بندی شده اصول فقه تألیف محمدرضا شب‌خیز و سمیرا سید محمدی انتشارات مشاهیر دادآفرین
 • سنجش برتر اصول فقه 3 و 4 انتشارات مشاهیر دادآفرین

بودجه بندی آزمون‌های طبقه بندی شده کارآموزی وکالت دادآفرین

 • آزمون یک
 • آزمون دو
 • آزمون سه
 • آزمون چهار
 • آزمون پنج
 • آزمون شش
 • آزمون هفت
 • آزمون هشت
 • آزمون نه
 • آزمون ده
 • آزمون یازده
 • آزمون دوازده
 • آزمون سیزده
 • آزمون چهارده
 • آزمون پانزده
 • آزمون شانزده
 • آزمون هفده
 • آزمون هجده

تاریخ برگزاری آزمون: 1397/02/14
دروس آزمون اول منابع آزمون اول
حقوق مدني مواد 1 تا 182 قانون مدنی با تأکید بر کتاب اموال و مالکیت مجتبی جرعه‌نوش و کتاب قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی مرحوم استاد دکتر کاتوزیان و قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه و قانون تملک آپارتمان‌ها
آيين دادرسي مدني مواد 1 تا 25 ق.آ.د.م - مواد 1 تا 15 قانون شوراهای حل اختلاف - مواد 1 تا 11 قانون اجرای احکام مدنی - مواد 1 تا 15 قانون حمایت خانواده - مواد 1 تا 15 قانون دیوان عدالت اداری - آراء وحدت رویه مرتبط با مواد که در کتاب ق.آ.د.م انتشارات مشاهیر دادآفرین درج شده است. - جلد نخست کتاب دکتر شمس (پیشرفته) شماره 1 تا 18، شماره 79 تا 139، شماره 174 تا 180، شماره 685 تا 735
حقوق تجارت مواد 1 تا 19، مواد 335 تا 356، 357 تا 401، 576 تا 582 ق.ت. و قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری مصوب 1386
اصول فقه مبحث وضع الفاظ
حقوق جزا الف) كليات حقوق جزا شامل: تعریف، تقسيم‌بندي‌، ويژگي‌هاي حقوق جزا / ارتباط حقوق جزا با ساير رشته‌هاي حقوق / منابع اصلي و فرعي حقوق جزا / تاريخ تحولات حقوق كيفري / دوره‌هاي قانون‌گذاري كيفري در ايران / تعريف جرم و پديدۀ جنايي و انواع تقسيم‌بندي آن / تفاوت جرم با مفاهيم نسبتاً مشابه نظير شبه‌جرم
ب) عنصر قانوني و اصل قانوني بودن جرم و مجازات و دادرسي و نتايج حاصل از آن (12 و 13) / تفسير قوانين كيفري / قلمرو قوانين جزايي در زمان (مواد 2 - 10 - 11) و مكان (مواد 3 تا 9) / علل موجهۀ جرم (اسباب اباحۀ عمل، مواد 152، 156 تا 159، 495 تا 497).
قانون مجازات اسلامي مصوب سال 92: مواد 1 تا 13 / 152 / 156 تا 159 / 495 تا 497 و مباحث مرتبط از کتاب حقوق جزای عمومی استاد ساولانی
قانون اساسي: اصول 36 و 37 و 169
قانون استرداد مجرمين - قانون هواپیمایی کشوری
آيين دادرسي كيفري کلیات – دعوای عمومی و خصوصی – ضابطان دادگستری و تکالیف آنان:
نظام‌های مختلف رسیدگی کیفری
مواد 1 تا 12 و 14 تا 21 و 28 تا 63 ق.آ.د.ک.
قانون حمایت قضایی از بسیج مصوب 71
قانون نظارت بر ذبح شرعی
قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی
دستورالعمل نظارت و ریاست بر ضابطین
صفحه 15 تا صفحه 25 و صفحه 140 تا صفحه 150 و صفحه 164 تا صفحه 185 (ابتدای مبحث سوم) جلد اول کتاب آیین دادرسی کیفری اسماعیل ساولانی و صفحه 451 تا صفحه 457 جلد دوم کتاب آیین دادرسی کیفری اسماعیل ساولانی (چاپ ششم)

تاریخ برگزاری آزمون: 1397/02/28
دروس آزمون دوم منابع آزمون دوم
حقوق مدني مواد 183 تا 247 قانون مدنی با تأکید بر فصل‌های اول، دوم، سوم و چهارم و پنجم کتاب اعمال حقوقی و تعهدات مجتبی جرعه‌نوش و کتاب قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی
آيين دادرسي مدني مواد 26 تا 60 ق.آ.د.م - مواد 12 تا 31 قانون اجرای احکام مدنی - مواد 16 تا 33 قانون دیوان عدالت اداری - مواد 16 تا 25 قانون شوراهای حل اختلاف - جلد نخست کتاب دکتر شمس (پیشرفته) شماره 176 تا 455 و جلد دوم شماره 9 تا 45 و 78 تا 82 – آرای وحدت رویه مرتبط با مواد که در کتاب ق.آ.د.م انتشارات مشاهیر دادآفرین درج شده است.
حقوق تجارت مواد 1 تا 106 ل.ا.ق.ت و مواد مرتبط با این قسمت از قانون بازار اوراق بهادار مصوب 84 و قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت مصوب 76
اصول فقه مبحث اوامر (شامل کلیات امر، اقسام حکم و انواع واجب)
حقوق جزا 1) ادامه عناصر تشکیل دهنده جرم:
الف) عنصر مادي جرم: تعريف، تقسيم‌بندي، اجزا و اركان عنصر مادي / مراحل تكوين جرم (شروع به جرم و جرم تام، جرم عقيم و محال) مواد (122 تا 124) / طبقه‌بندي جرايم بر حسب ساختار عنصر مادي و آثار و نتايج آن (ساده و مركب / مطلق و مقيد) / تكوين عنصر مادي در زمان و مكان و آثار و نتايج آن (آني، مستمر و استمرار يافته) رابطۀ عليت و نظريه‌هاي پيرامون آن (مواد 506 / 526 و 535) کتاب چهارم ق.م.ا
ب) عنصر معنوي: تعریف، تقسيم‌بندي جرايم بر حسب عنصر معنوي (عمد و غيرعمد) / اجزاي عنصر معنوي در جرايم عمد و غيرعمد (علم مرتکب، سوءنيت عام، سوء‌نيت خاص، انگيزه) (مواد 144 و 145) / درجات مختلف اجزاي عنصر معنوي (معيّن، مشدد، احتمالي و ...)
2) مرتکب جرم: فاعل و شریک (ماده 125)، معاونت در جرم (مواد 126 تا 129)
قانون جرم سیاسی
3) كليات واكنش اجتماعي عليه جرم (مجازات‌ها و اقدامات تأميني و تربيتي) / طبقه‌بندي و انواع مجازات‌ها / ويژگي مجازات و تفاوت آن با مفاهيم مشابه / اقسام مجازات در قانون جزاي ايران (اصلي، تكميلي و تبعي) (مواد 14 تا 26) / اصول حاكم بر مجازات‌ها / اهداف مجازات‌ها / ردّ مال ناشي از جرم و تعيين تكليف اسباب و آلات جرم (214 تا 216)
مواد 14 تا 26 (به جز مواد 20 تا 22) و 122 تا 129 و 144 و 145 و 214 تا 216 و 492 تا 494 و 506 و 526 و 535 ق.م.ا و مباحث مرتبط از کتاب حقوق جزای عمومی استاد ساولانی
آيين دادرسي كيفري علل سقوط دعوای عمومی – دادسرا (انواع، وظایف و اختیارات) – وظایف و اختیارات دادستان – وظایف و اختیارات دادستان کل کشور:
مواد 13 و 22 تا 27 و 64 تا 88 و 285 تا 293 ق.آ.د.ک.
موارد سقوط مجازات‌ها: مواد 96 تا 121 ق.م.ا.
آیین‌نامه میانجیگری در امور کیفری
آیین‌نامه دادسراها و دادگاه‌های ویژه روحانیت
صفحه 26 تا صفحه 41 (ابتدای مبحث دوم) و صفحه 113 تا صفحه 139 و صفحه 151 تا صفحه 163 و صفحه 185 تا صفحه 222 و صفحه 513 (مبحث دوم) تا صفحه 599 جلد اول کتاب آیین دادرسی کیفری اسماعیل ساولانی (چاپ ششم)

تاریخ برگزاری آزمون: 1397/03/04
دروس آزمون سوم منابع آزمون سوم
حقوق مدني مواد 248 تا 300 قانون مدنی با تأکید بر فصل‌های ششم و هفتم کتاب اعمال حقوقی و تعهدات مجتبی جرعه‌نوش و کتاب قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی
آيين دادرسي مدني مواد 61 تا 83 ق.آ.د.م - مواد 16 تا 39 قانون حمایت خانواده – جلد دوم کتاب دکتر شمس (پیشرفته) شماره 45 تا 78 و 83 تا 96
حقوق تجارت ماده 107 تا 156 ل.ا.ق.ت + مواد مرتبط با این قسمت از قانون بازار اوراق بهادار مصوب 84
اصول فقه مبحث نواهی و مرور انواع حکم از مبحث اوامر
حقوق جزا 1) قواعد ناظر بر تعيين مجازات‌ها در حقوق كيفري ايران شامل: نحوه تعیین و اعمال مجازات‌ها (مواد 27 تا36) / تخفيف (معاذير قانوني و قضايي) (مواد 37 تا 39) / مبحث تشدید مجازات: تعدد و تکرار جرم (مواد 130 تا 139)
2) تعویق صدور حکم (مواد 40 تا 45)، تعلیق اجرای مجازات (مواد 46 تا 55)، نظام نیمه آزادی (مواد 56 تا 57)، آزادی مشروط (مواد 58 تا 63)
مواد 27 تا 39 و مواد 40 تا 63، 130 تا 139 ق.م.ا و مباحث مرتبط از کتاب حقوق جزای عمومی استاد ساولانی
قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم مصوب 1394
آيين دادرسي كيفري وظایف و اختیارات بازپرس – اقدامات بازپرس و دادستان پس از خاتمه تحقیقات مقدماتی
مواد 89 تا 122 ق.آ.د.ک
مواد 262 تا 284 ق.آ.د.ک
صفحۀ 223 تا صفحۀ 294، صفحۀ 351 تا 359 و صفحۀ 476 تا صفحۀ 513 ابتدای مبحث دوم جلد اول کتاب آیین دادرسی کیفری اسماعیل ساولانی (چاپ ششم)
تاریخ برگزاری آزمون: 1397/03/18
دروس آزمون چهارم منابع آزمون چهارم
حقوق مدني جامع طبقه‌بندی شده آزمون‌های 1 و 2 و 3
آيين دادرسي مدني جامع طبقه‌بندی شده آزمون‌های 1 و 2 و 3
حقوق تجارت جامع طبقه‌بندی شده آزمون‌های 1 و 2 و 3
اصول فقه جامع طبقه‌بندی شده آزمون‌های 1 و 2 و 3
حقوق جزا جامع طبقه‌بندی شده آزمون‌های 1 و 2 و 3
1) مبحث سقوط مجازات مواد (96 تا 121)
2) مجازات‌های جایگزین حبس (مواد 64 تا 87)
قانون پیشگیری از جرم
مواد 64 تا 87 – مواد 96 تا 121 ق.م.ا و مباحث مرتبط از کتاب حقوق جزای عمومی استاد ساولانی
آيين دادرسي كيفري جامع طبقه‌بندی آزمون‌های 1، 2 و 3
قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز
تاریخ برگزاری آزمون: 1397/04/01
دروس آزمون پنجم منابع آزمون پنجم
حقوق مدني مواد 301 تا 337 قانون مدنی با تأکید بر کتاب مسئولیت مدنی جناب استاد دکتر صفایی و کتاب قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی، قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339، قانون بیمه اجباری مصوب 1395 و مواد 492 تا 537 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
آيين دادرسي مدني مواد 84 تا 129 ق.آ.د.م - مواد 26 تا 46 قانون شوراهای حل اختلاف - ماده 40 الی آخر قانون حمایت خانواده – آرای وحدت رویه مرتبط با مواد که در کتاب ق.آ.د.م انتشارات مشاهیر دادآفرین درج شده است. – جلد اول کتاب دکتر شمس (پیشرفته) شماره 578 تا 586 و شماره 781 تا 852 و جلد سوم شماره 80 تا 140 و شماره 693 تا 829
حقوق تجارت مواد 157 تا 242 ل.ا.ق.ت، مواد 270 تا 300 ل.ا.ق.ت و قانون راجع به ثبت شرکت‌ها مصوب 11/3/1310 با اصلاحات بعدی
اصول فقه مبحث مفاهیم
حقوق جزا 1) شرایط و موانع تحقق مسئولیت کیفری (علل تام و نسبی) (140 تا 155) / مسئولیت جزایی ناشی از عمل دیگری و نظریه‌های پیرامون آن (خطر و خطا) (ماده 529)
2) اقدامات تأمینی و تربیتی اطفال و نوجوانان (مواد 88 تا 95)، مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی (20 تا 22)
قانون حمايت از كودكان و نوجوانان
3) قانون جرايم رايانه‌اي: مواد 19 تا 24 / 26 و 27
4) ادله اثبات جرم (مواد 160 تا 213)
قانون مجازات اسلامی مصوب 92:
مواد 140 تا 155 (به جز مواد 144 و 145) و ماده 529 - مواد 88 تا 95 – مواد 20 تا 22 و مواد 160 تا 213 ق.م.ا و مواد 19 تا 24 و 26 و 27 از قانون جرایم رایانه‌ای و مباحث مرتبط از کتاب حقوق جزای عمومی استاد ساولانی
آيين دادرسي كيفري معاینه محل - تحقیق محلی – بازرسی و کارشناسی – احضار و تحقیق از متهم، شهود و مطلعان:
مواد 123 تا 216 ق.آ.د.ک
قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 1390
قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی
صفحۀ 193 تا صفحۀ 200 (ابتدای بند سوم) جلد دوم کتاب آیین دادرسی کیفری اسماعیل ساولانی (چاپ ششم)
تاریخ برگزاری آزمون: 1397/04/15
دروس آزمون ششم منابع آزمون ششم
حقوق مدني مواد 338 تا 465 و مواد 648 تا 655 و 752 تا 771 با تأکید بر مبحث بیع و مباحث مرتبط از کتاب درس‌هایی از عقود معین مرحوم استاد دکتر کاتوزیان و قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی و مواد 33 و 34 قانون ثبت و قانون پیش‌فروش ساختمان
آيين دادرسي مدني مواد 130 تا 201 ق.آ.د.م - مواد 32 تا 76 قانون اجرای احکام مدنی - قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی – آرای وحدت رویه مرتبط با مواد که در کتاب ق.آ.د.م انتشارات مشاهیر دادآفرین درج شده است. – جلد اول کتاب دکتر شمس (پیشرفته) شماره 600 تا 671 - جلد دوم شماره 196 تا 201 - جلد سوم شماره 49 تا 80 و جلد نخست شماره 845 تا 859 – جلد سوم شماره 140 تا 231 و 469 تا 518 و 845 تا 867
حقوق تجارت ماده 94 تا 222 ق.ت. (مواد 21 تا 93 ق.ت صرفاً مواد معتبر که شامل مواد 28، 29، 32، 33، 36، 37، 38، 39، 41، 44، 45، 50، 51، 57، 72، 84، 85، 86، 87، 89، 90، 91، 92 و 93 می‌باشد) و قانون بخش تعاون و اقتصاد مصوب 1370 با اصلاحات بعدی و مواد 583 تا 591 ق.ت
اصول فقه مبحث عام و خاص
حقوق جزا جرايم عليه تماميت جسماني اشخاص (جنايت عمدي بر نفس، عضو و منفعت) - كتاب سوم قانون مجازات اسلامي: قصاص نفس و قصاص عضو
قانون مجازات اسلامي مصوب سال 92: مواد 289 تا 447 کتاب سوم ق.م.ا.
مواد 612 تا 614 + ماده 616 از قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 و مباحث مرتبط از کتاب جرایم علیه اشخاص دکتر میرمحمد صادقی و جزوه حقوق جزای اختصاصی استاد ساولانی
قانون مجازات خودداري از كمك به مصدومين و رفع مخاطرات جاني
آيين دادرسي كيفري قرارهای تأمین و نظارت قضایی:
مواد 217 تا 261 ق.آ.د.ک
قانون مجازات افرادی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیرمجاز می‌نمایند مصوب 1386
قانون شورای حل اختلاف و آیین‌نامه آن (در امور کیفری)
صفحۀ 360 تا صفحۀ 475 کتاب آیین دادرسی کیفری جلد اول اسماعیل ساولانی (چاپ ششم)
تاریخ برگزاری آزمون: 1397/04/22
دروس آزمون هفتم منابع آزمون هفتم
حقوق مدني مواد 466 تا 570 قانون مدنی با تأکید بر کتاب درس‌هایی از عقود معین مرحوم استاد دکتر کاتوزیان و کتاب قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی و قوانین روابط موجر و مستأجر 1356 و 1376
آيين دادرسي مدني مواد 202 تا 256 ق.آ.د.م - مواد 34 تا 64 قانون دیوان عدالت اداری - جلد سوم کتاب دکتر شمس (پیشرفته) شماره 231 تا 421
حقوق تجارت ماده 223 تا 248 ق.ت + آرا وحدت رویه دیوان عالی کشور در خصوص مبحث این آزمون
اصول فقه مبحث مطلق و مقید
حقوق جزا 1) جرايم عليه تماميت جسماني اشخاص (جنايات غيرعمدي بر نفس، عضو و منفعت)
2) موجبات ضمان در حقوق كيفري ايران
كتاب چهارم قانون مجازات اسلامي: ديات مواد 448 تا 727
قانون مجازات اسلامي مصوب سال 92: مواد 448 تا 727 کتاب چهارم ق.م.ا
و مباحث مرتبط از کتاب جرایم علیه اشخاص دکتر میرمحمد صادقی و جزوه حقوق جزای اختصاصی استاد ساولانی
آيين دادرسي كيفري تشکیلات در صلاحیت دادگاه‌های کیفری – ادله اثبات
مواد 294 تا 334 ق.آ.د.ک + مواد 160 تا 214 ق.م.ا
صفحۀ 17 تا صفحۀ 155 (به جز صفحه 123 تا 138) کتاب آیین دادرسی کیفری جلد دوم اسماعیل ساولانی (چاپ ششم)
صفحۀ 41 تا صفحۀ 62 و صفحۀ 77 تا صفحۀ 87 و صفحۀ 295 تا صفحۀ 344 (ابتدای بند پ) و صفحۀ 347 (بند سوم) تا صفحۀ 351 (ابتدای بند چهارم) جلد اول کتاب آیین دادرسی کیفری اسماعیل ساولانی (چاپ ششم)
تاریخ برگزاری آزمون: 1397/05/05
دروس آزمون هشتم منابع آزمون هشتم
حقوق مدني جامع طبقه‌بندي آزمون‌هاي 1 تا 7
آيين دادرسي مدني جامع طبقه‌بندي آزمون‌هاي 1 تا 7
حقوق تجارت جامع طبقه‌بندي آزمون‌هاي 1 تا 7
اصول فقه جامع طبقه‌بندي آزمون‌هاي 1 تا 7
حقوق جزا جامع طبقه‌بندي آزمون‌هاي 1 تا 7
آيين دادرسي كيفري جامع طبقه‌بندي آزمون‌هاي 1 تا 7
تاریخ برگزاری آزمون: 1397/05/12
دروس آزمون نهم منابع آزمون نهم
حقوق مدني مواد 570 تا 648 و 656 تا 683 و 795 تا 807 قانون مدنی با تأکید بر کتاب درس‌هایی از عقود معین مرحوم استاد دکتر کاتوزیان و کتاب قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی
آيين دادرسي مدني مواد 257 تا 309 ق.آ.د.م - مواد 77 تا 145 قانون اجرای احکام مدنی - مواد 65 تا 97 قانون دیوان عدالت اداری - جلد سوم کتاب دکتر شمس (پیشرفته) شماره 421 تا 469 و 518 تا 600 – جلد دوم شماره 402 تا 696
حقوق تجارت ماده 249 تا 273 ق.ت. + آرا وحدت رویه دیوان عالی کشور در خصوص مبحث این آزمون
اصول فقه مبحث اصول عملیه (به غیر از اصل استصحاب) و مرور مبحث مفاهیم
حقوق جزا 1) (فصول 1، 2، 3، 4 و 6 كتاب دوم قانون مجازات اسلامي مصوب سال 92: حدود) جرايم حدي؛ مواد عمومی (217 تا 220) / (زنا، لواط، قوادي) (221 تا 244) / قذف (245 تا 261) / مصرف مسكر (264 تا 266)
2) جنايات تعزيري عليه اشخاص و اطفال: شامل: منازعه (615)، سقط جنين (622 تا 624)، آدم‌ربایی (621)، جرايم ناشي از تخلفات رانندگي (714 تا 725) اسيدپاشي و مواد 630 تا 636
مواد 56 تا 87 ق.م.ا مرور جزای عمومی
قانون مبارزه با قاچاق انسان
قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي
لایحه قانونی مربوط به اسید پاشی مصوب 16/12/1337
مواد 49 و 50 و 51 و 52 و 53 و 56 قانون حمایت از خانواده مصوب 1392
3) موادی از قانون مجازات اسلامي (كتاب پنجم: تعزيرات) مصوب سال 75: مواد 608 و 609 و 637 تا 650 / 668 و 669 / 697 تا 713
4) قانون جرايم رايانه‌اي: مواد 14 تا 18 و 25
قانون مجازات اسلامی (کتاب دوم) مصوب 1392 ← مواد 217 تا 261 – مواد 264 تا 266
(کتاب پنجم: تعزیرات) مصوب سال 75 ← مواد 608 و 609 و 615 - 621 تا 624 و 697 تا 725 و 608 و 609 و 668 و 669 و 630 تا 650 و مباحث مرتبط از کتاب جرایم علیه اشخاص دکتر میرمحمد صادقی و جزوه حقوق جزای اختصاصی استاد ساولانی
آيين دادرسي كيفري ترتیب رسیدگی و صدور رأی در دادگاه‌های کیفری – احاله – رد دادرس
مواد 335 تا 425 (به جز مواد 406 و 407)
صفحۀ 157 تا صفحۀ 192 و صفحۀ 200 تا صفحۀ 264 و صفحۀ 287 تا صفحه 305 جلد دوم کتاب آیین دادرسی کیفری اسماعیل ساولانی (چاپ ششم)
صفحۀ 87 تا صفحۀ 112 و صفحۀ 345 تا صفحۀ 347 جلد اول کتاب آیین دادرسی کیفری اسماعیل ساولانی
تاریخ برگزاری آزمون: 1397/05/26
دروس آزمون دهم منابع آزمون دهم
حقوق مدني مواد 684 تا 752 و مواد 772 تا 794 قانون مدنی با تأکید بر کتاب درس‌هایی از عقود معین مرحوم استاد دکتر کاتوزیان و کتاب قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی
آيين دادرسي مدني مواد 310 تا 365 ق.آ.د.م - مرور مواد 108 تا 129 ق.آ.د.م - مواد 146 تا 180 قانون اجرای احکام مدنی - مواد 98 الی آخر قانون دیوان عدالت اداری - جلد دوم کتاب دکتر شمس (پیشرفته) شماره 696 تا 538 و جلد سوم شماره 608 تا 692
حقوق تجارت مواد 274 تا 309 ق.ت با تأکید برای این‌که مقررات راجع به سفته از مقررات راجع به برات تجاری از مبحث چهارم الی آخر تبعیت می‌کند.
اصول فقه مبحث اصل استصحاب و مرور مبحث مطلق و مقید
حقوق جزا 1) جرايم عليه اموال و مالكيت؛ شامل: كلاهبرداري و جرايم در حكم آن / رشاء و ارتشاء (588 تا 594) / ربا (595) / خيانت در امانت و اختلاس (673 و 674) و ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری
قانون مجازات اسلامي (كتاب پنجم: تعزيرات) مصوب سال 75: مواد 588 تا 595 / 673 و 674
- قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء، اختلاس و كلاهبرداري
ماده 13 قانون جرایم رایانه‌ای
2) جرايم مرتبط با چك
قانون صدور چك مصوب 1355 اصلاحی 1372 و اصلاحی 1382
مباحث مرتبط در کتاب جرایم علیه اموال و مالکیت دکتر حسین میرمحمد صادقی با تأکید بر جرایم در حکم کلاهبرداری و قوانین خاص آن
و مباحث مرتبط از کتاب جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی دکتر میرمحمد صادقی و جزوه حقوق جزای اختصاصی استاد ساولانی
آيين دادرسي كيفري رأی غیابی و واخواهی – اعتراض به آرا (رسیدگی دادگاه تجدیدنظر استان و دیوان عالی کشور) – اعاده دادرسی
مواد 406 و 407 – مواد 426 تا 483 ق.آ.د.ک – صفحۀ 70 تا 76 جلد اول کتاب آیین دادرسی کیفری اسماعیل ساولانی (چاپ ششم)
صفحۀ 265 تا صفحۀ 286 و صفحۀ 307 تا 424 کتاب آیین دادرسی کیفری جلد دوم اسماعیل ساولانی (چاپ ششم)
تاریخ برگزاری آزمون: 1397/06/02
دروس آزمون یازدهم منابع آزمون یازدهم
حقوق مدني مواد 1031 تا 1206 قانون مدنی با تأکید بر کتاب مختصر حقوق خانواده جناب استاد دکتر صفایی و کتاب قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی و قانون حمایت خانواده مصوب 1391 و قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌‌سرپرست و بدسرپرست مصوب 1392
آيين دادرسي مدني مواد 366 تا 425 ق.آ.د.م - جلد دوم کتاب دکتر شمس (پیشرفته) شماره 839 تا 939 و شماره 1009 تا 1044
حقوق تجارت ماده 310 تا 334 ق.ت + قانون صدور چک مصوب سال 1355 با اصلاحات بعدی + قانون چک‌های تضمین شده مصوب 22/4/1337 و قانون استفساریه تبصره الحاقی ماده 2 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب 21/9/1377 مجمع تشخیص مصلحت نظام + آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب 1387
اصول فقه مبحث تعارض ادله و مرور مبحث اوامر
حقوق جزا 1) جرايم عليه اموال و مالكيت؛ شامل: سرقت حدي (مواد 267 تا 278)، سرقت ساده‌ و مشدد تعزيري (651 تا 667)
الف) سرقت حدي؛ فصل 7 از كتاب حدود قانون مجازات اسلامي مصوب سال 92: مواد 267 تا 278
ب) سرقت‌هاي تعزيري؛ مواد 651 تا 667 قانون مجازات اسلامي (كتاب پنجم: تعزيرات) مصوب سال 75
ماده 12 قانون جرايم رايانه‌اي
2) ورشكستگي (به تقلب و به تقصير) (670 تا 672) / سوء استفاده از ضعف نفس اشخاص ( 596) / هتک حرمت منازل و املاک غیر (690 تا 696):
مواد 596 و 670 تا 672 و 690 تا 696
و مباحث مرتبط از کتاب جرایم علیه اموال و مالکیت دکتر میرمحمد صادقی و جزوه حقوق جزای اختصاصی استاد ساولانی
آيين دادرسي كيفري اجرای احکام کیفری و اقدامات تأمینی و تربیتی – هزینه دادرسی
مواد 484 تا 570 ق.آ.د.ک
صفحۀ 425 تا صفحۀ 450 جلد دوم کتاب آیین دادرسی کیفری اسماعیل ساولانی (چاپ ششم)
تاریخ برگزاری آزمون: 1397/06/16
دروس آزمون دوازدهم منابع آزمون دوازدهم
حقوق مدني جامع طبقه‌بندی آزمون‌های 5 و 6 و 7 و 9 و 10 و 11
آيين دادرسي مدني جامع طبقه‌بندی آزمون‌های 5 و 6 و 7 و 9 و 10 و 11
حقوق تجارت جامع طبقه‌بندی آزمون‌های 5 و 6 و 7 و 9 و 10 و 11
اصول فقه جامع طبقه‌بندی آزمون‌های 5 و 6 و 7 و 9 و 10 و 11
حقوق جزا جامع طبقه‌بندی آزمون‌های 5 و 6 و 7 و 9 و 10 و 11
آيين دادرسي كيفري جامع طبقه‌بندی آزمون‌های 5 و 6 و 7 و 9 و 10 و 11
تاریخ برگزاری آزمون: 1397/06/23
دروس آزمون سیزدهم منابع آزمون سیزدهم
حقوق مدني مواد 1 تا 9، مواد 956 تا 1030 و مواد 1207 تا 1335 قانون مدنی با تأکید بر کتاب قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی
آيين دادرسي مدني مواد 426 تا 453 ق.آ.د.م - جلد دوم کتاب دکتر شمس (پیشرفته) شماره 939 تا 1009 و شماره 105 تا 129
حقوق تجارت ماده 412 تا 475 ق.ت + ماده 1 تا 22 قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی + مواد 1 تا 9 آیین‌نامه اداره تصفیه امور ورشکستگی
اصول فقه ادله استنباط احکام (مباحث قرآن، سنت، اجماع و عقل) و مرور مبحث وضع الفاظ
حقوق جزا 1) جرايم عليه امنيت و استقلال كشور شامل:
الف) جرايم مشمول حد: محاربه (279 تا 285) / افساد في‌الارض (286) / بغي (287 و 288)
كتاب دوم (حدود) از قانون مجازات اسلامي مصوب سال 92: مواد 279 تا 288
ب) جرايم امنيتي تعزيري: جرايم تعزيري ضد امنيت داخلي و خارجي كشور (498 تا 512) / اهانت به مقدسات مذهبي (مواد 262 و 263 از ق.م.ا و 513 و 514 از قانون تعزیرات مصوب 75) / سوء قصد به مقامات داخلي (515) / سوء قصد به مقامات سياسي خارجي (516 و 517)
قانون مجازات اسلامي (كتاب پنجم: تعزيرات) مصوب سال 75: مواد 498 تا 517
2) قانون جرايم رايانه‌اي: مواد 1 تا 5
3) ساير جرايم تعزيري مخل امنيت و آسايش: شكستن مهر و پلمب و سرقت نوشته‌ها از اماکن عمومی (543 تا 546) / فرار محبوسين قانوني و اخفاي مقصرين (547 تا 554)
قانون مجازات اسلامي (كتاب پنجم: تعزيرات) مصوب سال 75: مواد 543 تا 554 / 597 تا 607 / 610 و 611 / 617 تا620 / 675 تا 689
و مباحث مرتبط از کتاب جرایم علیه اشخاص و جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی دکتر میرمحمد صادقی و جزوه حقوق جزای اختصاصی استاد ساولانی
آيين دادرسي كيفري آیین دادرسی جرایم نیروهای مسلح
مواد 571 تا 648 ق.آ.د.ک
قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب 1390
صفحۀ 63 تا صفحۀ 70 جلد اول آیین دادرسی کیفری اسماعیل ساولانی (چاپ ششم)
صفحۀ 123 تا صفحۀ 138 جلد دوم آیین دادرسی کیفری اسماعیل ساولانی (چاپ ششم)
تاریخ برگزاری آزمون: 1397/07/06
دروس آزمون چهاردهم منابع آزمون چهاردهم
حقوق مدني مواد 808 تا 949 قانون مدنی با تأکید بر کتاب حقوق مدنی به روش ساده شفعه، وصیت و ارث هادی کندسری و کتاب قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی و فصل‌های پنجم و ششم قانون امور حسبی مصوب 1319
آيين دادرسي مدني مواد 454 تا 527 ق.آ.د.م - جلد سوم کتاب دکتر شمس (پیشرفته) شماره 868 تا 1033
حقوق تجارت ماده 476 تا 575 ق.ت + ماده 23 تا 58 قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی + مواد 10 تا 23 آیین‌نامه اداره تصفیه امور ورشکستگی
اصول فقه ادله استنباط احکام (مباحث قیاس، استصلاح، استحسان، سد ذرایع و فتح ذرایع، عرف و عادت و بنای عقلا و شهرت) امارات و مرور مبحث عام و خاص
حقوق جزا 1) جرايم عليه آسايش عمومي؛ قلب سكه و ترويج آن (518 تا 522) / غصب عناوين و مشاغل (555 تا 557) / جعل و استفاده از سند مجعول (523 تا 542) و مواد 631 تا 636 کتاب پنجم ق.م.ا
2) قاچاق، سرقت يا تخريب اموال تاريخي و فرهنگي (558 تا 569) / تقصيرات مقامات و مأمورين دولتي (570 تا 587) / امتناع از وظايف قانوني (597) / تعديات مأمورين دولتي نسبت به دولت (598 تا 606) / تمرد نسبت به مأمورين دولت (607) / اجتماع و تباني براي ارتكاب جرم (610 و 611) / تظاهر، قدرت نمایی و هیاهو و جنجال (617 تا 620) / احراق و تخريب و اتلاف اموال و حيوانات / نهب و غارت / تخريب و آلوده كردن محيط زيست (675 تا 689)
مواد 518 تا 542 / 555 تا 587 / 597 تا 607 / 610 تا 611 / 617 تا 620 / مواد 631 تا 636 / 675 تا 689 قانون مجازات اسلامي (كتاب پنجم: تعزيرات) مصوب سال 75 و مباحث مرتبط از کتاب جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی دکتر میرمحمد صادقی و جزوه حقوق جزای اختصاصی استاد ساولانی
3) قانون جرايم رايانه‌اي: مواد 6 تا 11
- قانون مبارزه با پولشويي و آيين‌نامه‌ي اجرايي آن
- قانون مجازات استفادۀ غيرمجاز از عناوين علمي
آيين دادرسي كيفري دادرسی الکترونیکی – آیین دادرسی جرایم رایانه‌ای – آیین دادرسی جرایم اشخاص حقوقی
مواد 649 تا 699 ق.آ.د.ک
قانون مطبوعات
قانون مبارزه با مواد مخدر و اصلاحات آن
قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم مصوب 1394
تاریخ برگزاری آزمون: 1397/07/13
دروس آزمون پانزدهم منابع آزمون پانزدهم
حقوق مدني جامع طبقه‌بندی آزمون‌های 1 و 2 و 3 و 9 و 10 و 11
آيين دادرسي مدني جامع طبقه‌بندی آزمون‌های 10 و 11 و 13
حقوق تجارت جامع طبقه‌بندی آزمون‌های 13 و 14
اصول فقه جامع طبقه‌بندی آزمون‌های 11 و 13 و 14
حقوق جزا جامع طبقه‌بندی آزمون‌های 9، 10، 11، 13 و 14
آيين دادرسي كيفري جامع طبقه‌بندی آزمون‌های 9، 10، 13 و 14
تاریخ برگزاری آزمون: 1397/07/27
دروس آزمون شانزدهم منابع آزمون شانزدهم
حقوق مدني جامع کل
آيين دادرسي مدني جامع کل
حقوق تجارت جامع کل
اصول فقه جامع کل
حقوق جزا جامع کل
آيين دادرسي كيفري جامع کل
تاریخ برگزاری آزمون: 1397/08/11
دروس آزمون هفدهم منابع آزمون هفدهم
حقوق مدني جامع کل
آيين دادرسي مدني جامع کل
حقوق تجارت جامع کل
اصول فقه جامع کل
حقوق جزا جامع کل
آيين دادرسي كيفري جامع کل
تاریخ برگزاری آزمون: 1397/08/25
دروس آزمون هجدهم منابع آزمون هجدهم
حقوق مدني جامع کل
آيين دادرسي مدني جامع کل
حقوق تجارت جامع کل
اصول فقه جامع کل
حقوق جزا جامع کل
آيين دادرسي كيفري جامع کل
آدرس صفحه: http://dadafarin.com/quizzes/1397/quizzes.aspx
تاریخ چاپ: 6/19/2019 7:49:56 PM
حق کپی © موسسه مشاهیر مهر دادآفرین. کلیه حقوق محفوظ است.
لطفا کمی صبر کنید...