هیچ نتیجه ارزشمندی آسان به دست نمی‌آید. تنها راه رسیدن به نتایج خوب و ماندگار، کار و تلاش مستمر است.
صفحات مشاهده شده شما

جدول زمانبندی شروع آزمون‌های آزمایشی طبقه بندی شده وکالت موسسه دادآفرین سال 1396


عنوان آزمون تاریخ عنوان آزمون تاریخ عنوان آزمون تاریخ
گام نخست 1 1395/11/08 گام نخست 2 1395/12/13 گام نخست 3 1396/01/25
مشاهده منابع و نحوه بودجه بندی آزمون‌های گام نخست وکالت سال 1396

عنوان آزمون تاریخ عنوان آزمون تاریخ عنوان آزمون تاریخ
آزمون 1 1396/02/15 آزمون 7 1396/04/23 آزمون 14 1396/06/31
آزمون 2 1396/02/22 فرصت مرور مطالب 1396/04/30 فرصت مرور مطالب 1396/07/07
فرصت مرور مطالب 1396/02/29 آزمون 8 - جامع 2 1396/05/06 آزمون 15 - جامع 4 1396/07/14
آزمون 3 1396/03/05 آزمون 9 1396/05/13 فرصت مرور مطالب 1396/07/21
فرصت مرور مطالب 1396/03/12 آزمون 10 1396/05/20 آزمون 16 - جامع 5 1396/07/28
آزمون 4 - جامع 1 1396/03/19 فرصت مرور مطالب 1396/05/27 فرصت مرور مطالب 1396/08/05
فرصت مرور مطالب 1396/03/26 آزمون 11 1396/06/03 آزمون 17 - جامع 6 1396/08/12
آزمون 5 1396/04/02 فرصت مرور مطالب 1396/06/10 فرصت مرور مطالب 1396/08/19
آزمون 6 1396/04/09 آزمون 12 - جامع 3 1396/06/17 آزمون 18 - جامع 7 1396/08/26
فرصت مرور مطالب 1396/04/16 آزمون 13 1396/06/24 --- ---

آدرس صفحه: http://dadafarin.com/quizzes/1396/quizzes-schedule96a.aspx
تاریخ چاپ: 9/24/2018 7:47:43 PM
حق کپی © موسسه مشاهیر مهر دادآفرین. کلیه حقوق محفوظ است.
لطفا کمی صبر کنید...