هیچ نتیجه ارزشمندی آسان به دست نمی‌آید. تنها راه رسیدن به نتایج خوب و ماندگار، کار و تلاش مستمر است.
دادآفرین > سایر > نمایشگر اخبار سایت
صفحات مشاهده شده شما

سرویس: خبر و رویدادهای حقوقی - سال 1396 تاریخ ثبت: يكشنبه، 1 مرداد 1396 کدخبر: 5d3113c0

اشتباه کانون مرکز در خبر: «الحاق مرکز مشاوران به کانون وکلا الحاق خواهد شد»جناب آقای محمد تقی غفاری فردویی از اعضای هیات مدیره کانون وکلای مرکز

اشتباه کانون مرکز در خبر: «الحاق مرکز مشاوران به کانون وکلا الحاق خواهد شد»

توضیحات جناب آقای محمد تقی غفاری فردویی از اعضای هیات مدیره کانون وکلای مرکز در خصوص مطلب منتشر شده روی سایت کانون مرکز...

متاسفانه بخشی از مذاکرات داخلی هیات مدیره که  اساسا ًدستور جلسه اى نبوده تا مصوبه اى در پى داشته باشد، بلکه همفکری جهت برگزیدن رهيافت‌ها و روش‌ها و بيان ديدگاههاى احتمالی جهت مذاکره با مجلس و قوه قضایيه بوده است، در سایت کانون منتشر شده که لازم دیدم در این خصوص توضیحاتی ارائه نمایم:


1. تاکید می‌شود هیچ مصوبه‌ای در خصوص پذیرش یا عدم پذیرش الحاق مرکز مشاوران قوه قضائیه در کانون وکلا یا ادغام و مانند آن وجود نداشته و ندارد.


2. چنین مصوبه ای در صلاحیت هیات مدیره نبوده و نیست.


3. صرفنظر از اینکه الحاق و مانند آن مورد پذیرش هیات مدیره کانون وکلای دادگستری باشد يا نباشد؛ حادث شدن یا عدم آن صرفا به تصمیم قانونگذار بستگی دارد. البته کانون وکلا تمامی تلاش خود را برای حدوثِ بهترين اتفاق براى صنف معمول خواهد داشت


اصل ماجرا چه بود؟

در همفکری که میان نمايندگان كانونهاى وكلا با اعضای هیات مدیره کانون وکلاى مركز در خصوص استراتژی ها و تاکتیک های مذاکره با مجلس و قوه قضائیه برای طرح اصلاح لایحه استقلال کانون وکلا که پس از خارج شدن لایحه جامع وکالت در دستور کار قرار گرفته است در جریان بود؛ این پرسش مطرح شد که در بدترین شرایط و پس از تمامی تلاشها «اگر» (و فقط «اگر») هیچ توفیقی حاصل نشد و ناگزیر از الحاق مرکز مشاوران قوه قضائیه به کانون شدیم چه روش هایی برای دست يازيدن به بهترين‌ها در پیش بگیریم؟

در پاسخ گفته شد بدواً لازم است به جای «ادغام» موضوع را به سمت «الحاق» مرکز مشاوران سوق داد. چرا که کانون وکلا بواسطه سابقه و اعتبار و استقلال بر مرکز مشاوران مقدم است. 

همکاران اطمینان داشته باشند همه اعضای محترم هیات مدیره کانون وکلا تا حد توان و امکان ذره ای از حقوق قانونى وکلا کوتاه نخواهند آمد و در حفظ آن خواهند کوشید.

امیدوارم با اطلاع رسانی مناسب و حرفه ای امکان سواستفاده برخى اشخاص كه گويا منتظر هستند تا اخبارِ مخدوش را ارسال و موجب نگرانى همكاران شوند، گرفته شود.


همراه شما

محمدتقى غفارى فردويي


خاتمه مطلب /*

آدرس صفحه: http://dadafarin.com/news-history.aspx?id=5d3113c0-1bf1-424e-b3f1-d2a55761babf
تاریخ چاپ: 8/23/2017 8:18:16 PM
حق کپی © موسسه مشاهیر مهر دادآفرین. کلیه حقوق محفوظ است.
لطفا کمی صبر کنید...