هیچ نتیجه ارزشمندی آسان به دست نمی‌آید. تنها راه رسیدن به نتایج خوب و ماندگار، کار و تلاش مستمر است.
دادآفرین > سایر > نمایشگر قوانین ثبت شده در سایت
صفحات مشاهده شده شما

آرای سال 1359 به قبل

مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران


مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران رأی وحدت رویه شماره 224 مورخ 27/7/1323 بر طبق ماده (48) قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران می‌باشد با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می‌باشد بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از این که اقامتگاه پدر صغیر که فوت شده در آن جا بوده یا نبوده است.

خاتمه مطلب /*

اطلاعات مربوط به قانون حاضر

گروه: آرای سال 1359 به قبل
تاریخ ثبت: جمعه، 26 تير 1394
تاریخ تصویب: پنج شنبه، 27 مهر 1323
کد قانون: d9631180


بازدید کننده محترم؛

با توجه به اهمیت مطالب موجود در این صفحه، چنانچه اطلاعات موجود دارای مشکل محتوایی بوده و یا در گذر زمان نقض یا اصلاح گردیده است و همچنان در این بخش اصلاح نشده است، خواهشمند است از طریق بخش نظرات، انتقادات و پیشنهادات موجود در پایان تمامی صفحات این وب سایت اطلاع رسانی فرمایید تا در اولین فرصت بررسی و اصلاح مطلب انجام پذیرد.آدرس صفحه: http://dadafarin.com/law.aspx?id=d9631180-4019-439f-9824-3668fb146457
تاریخ چاپ: 11/22/2019 8:50:18 PM
حق کپی © موسسه مشاهیر مهر دادآفرین. کلیه حقوق محفوظ است.
لطفا کمی صبر کنید...