دادآفرین در بیست و هشتمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران

   نقشه سايت | نسخه چاپي | ارسال به دوستان | Skip Navigation Linksخانه > قبول شدگان موسسه > پذيرفته شدگان موسسه در آزمون‌هاي كارشناسي ارشد حقوق دانشگاه‌هاي سراسري در سال 1391
جمعه، 1 خرداد 1394      

افتخارات آموزشي موسسه دادآفرین اسامي پذيرفته شدگان موسسه دادآفرين در آزمون كارآموزي وكالت كانون‌هاي وكلاي دادگستري سال 1390


اسامي و تصویر رتبه های برتر موسسه در آزمون کارشناسی ارشد حقوق دانشگاه سراسری   

رتبه 1
سيدعباس جعفري نژاد
سيدعباس جعفري نژاد

دانشگاه شهيدبهشتي - حقوق تجارت بین الملل
رتبه 6
امين حقيقت
امين حقيقت

دانشگاه تهران - حقوق تجاری اقتصادی بین المللی


اسامي و تصویر پذيرفته شدگان موسسه در آزمون کارشناسی ارشد حقوق دانشگاه سراسری   

فاطمه فدايي
فاطمه فدايي

دانشگاه شهيدبهشتي - حقوق بین الملل
سوگل فاضل مطلق
سوگل فاضل مطلق

دانشگاه شهيدبهشتي - حقوق مالکیت فکری
هادي امين طاهري
هادي امين طاهري

دانشگاه تهران - حقوق تجارت بین الملل
عارف نوپور
عارف نوپور

دانشگاه علامه طباطبايي - حقوق تجارت بین الملل
  طاهره رباني مطلق
طاهره رباني مطلق

دانشگاه علامه طباطبايي - حقوق بین الملل
مانا ترابي مقدم
مانا ترابي مقدم

دانشگاه علامه طباطبايي - حقوق بین الملل
سجاد محمدحسيني
سجاد محمدحسيني

دانشگاه علامه طباطبايي - حقوق تجارت بین الملل
مريم محمدي
مريم محمدي

دانشگاه تهران - حقوق مالکیت فکری
سيدروح الله جهانبخش
سيدروح الله جهانبخش

دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين - حقوق خصوصی
آزاده داداشي تونبقي
آزاده داداشي تونبقي

دانشگاه قم - حقوق بین الملل
هاله حقي
هاله حقي

دانشگاه علامه طباطبايي - حقوق جزاوجرم شناسی
فاطمه شيخ زاده ساري
فاطمه شيخ زاده ساري

دانشگاه تبريز - حقوق عمومی
مريم قرباني
مريم قرباني

دانشگاه علامه طباطبايي - حقوق مالکیت فکری
غلامرضا رضايي راد
غلامرضا رضايي راد

دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين - حقوق خصوصی
مه گل ممتحن
مه گل ممتحن

دانشگاه مفيد-قم - حقوق بین الملل
معصومه استادرحيم كاشي
معصومه استادرحيم كاشي

دانشگاه قم - حقوق جزا و جرم شناسي
سپيده كيكاوسي
سپيده كيكاوسي

دانشگاه علامه طباطبايي - حقوق ارتباطات
احمدرضا اقاخان محلاتي
احمدرضا اقاخان محلاتي

دانشگاه تهران - حقوق خصوصی
امير مقدم
امير مقدم

دانشگاه علامه طباطبايي - حقوق مالکیت فکری
مهدي سخنور
مهدي سخنور

دانشگاه علامه طباطبايي - حقوق مالکیت فکری
كميل اسدالهي سهي
كميل اسدالهي سهي

دانشگاه شاهد - حقوق خصوصی
بهاره حسني
بهاره حسني

موسسه عالي اموزش وپژوهش مديريت وبرنامه ريزي - حقوق خصوصی
هديه كاشاني جم
هديه كاشاني جم

دانشگاه قم - حقوق جزاوجرم شناسی
مهرناز كشاورزي نژاد
مهرناز كشاورزي نژاد

دانشگاه مفيد-قم - حقوق جزاوجرم شناسی
مريم غفوري گوراب
مريم غفوري گوراب

دانشگاه علامه طباطبايي - حقوق خصوصي
فريبا تركي
فريبا تركي

دانشگاه قم - حقوق مالکیت فکری
فرشته اميرابادي فراهاني
فرشته اميرابادي فراهاني

دانشگاه علامه طباطبايي - حقوق خصوصی
اميرحسين رحيميان
اميرحسين رحيميان

دانشگاه مفيد-قم - حقوق جزاوجرم شناسی
مرضيه باغاني
مرضيه باغاني

دانشگاه شاهد - حقوق خصوصی
اسداله فرجي
اسداله فرجي

دانشگاه علامه طباطبايي - حقوق خصوصی
نرگس جرفي
نرگس جرفي

دانشگاه علامه طباطبايي - حقوق مالکیت فکری
ميثم باقي زاده
ميثم باقي زاده

دانشگاه علامه طباطبايي - حقوق اقتصادی
افشيد  م صادقي
افشيد م صادقي

دانشگاه علامه طباطبايي - حقوق اقتصادی
سيدمحسن هاشمي نسب زواره
سيدمحسن هاشمي نسب زواره

دانشگاه علامه طباطبايي - حقوق مالکیت فکری
محمد علي اكبركدخدا
محمد علي اكبركدخدا

دانشگاه تهران - حقوق جزاو جرم شناسی
شاهين شاه محمدي
شاهين شاه محمدي

دانشگاه علم وفرهنگ -تهران - حقوق خصوصی
اميد صبوري آبكنار
اميد صبوري آبكنار

دانشگاه علامه طباطبايي - حقوق مالکیت فکری
نفيسه قيصري
نفيسه قيصري

دانشگاه علم وفرهنگ -تهران - حقوق خصوصی
وحيد فاتحي پورگلاب
وحيد فاتحي پورگلاب

دانشگاه اصفهان - حقوق جزا و جرم شناسي
ساسان جعفري جوزاني
ساسان جعفري جوزاني

دانشگاه علامه طباطبايي - حقوق خصوصی
سعيد تيشه ورزدايم
سعيد تيشه ورزدايم

دانشگاه مفيد-قم - حقوق خصوصی
مهدي قدمي
مهدي قدمي

دانشگاه تربيت مدرس - حقوق جزاوجرم شناسی
فرنوش سيف
فرنوش سيف

دانشگاه مفيد-قم - حقوق خصوصي
فاطمه چراغي
فاطمه چراغي

دانشگاه تربيت مدرس - حقوق جزاوجرم شناسی
مصطفي آقازاده
مصطفي آقازاده

دانشگاه تهران - حقوق خصوصی
حامد اكبري فيض آبادي
حامد اكبري فيض آبادي

موسسه غيرانتفاعي شهيداشرفي اصفهاني -اصفهان - حقوق خصوصی
مهدي فكري ايزدموسي
مهدي فكري ايزدموسي

دانشگاه تهران - حقوق جزاوجرم شناسی
محمد فتح الهي جونياني
محمد فتح الهي جونياني

دانشگاه شيراز - حقوق جزاوجرم شناسی
الهام يزداني
الهام يزداني

دانشگاه تهران - حقوق خصوصي
مهسا محمدي
مهسا محمدي

دانشگاه قم - حقوق جزاوجرم شناسی
بهروز علي پورگنجينه كتاب
بهروز علي پورگنجينه كتاب

دانشگاه شمال -امل - حقوق خصوصی
فاطمه علي قاضي كلهرودي
فاطمه علي قاضي كلهرودي

دانشگاه شيراز - حقوق جزاوجرم شناسی
امين دهلوي
امين دهلوي

دانشگاه شمال -امل - حقوق خصوصی
فريده حق پرست
فريده حق پرست

موسسه غيرانتفاعي مجازي نورطوبي -تهران - حقوق خصوصي
نسيبه بخش عرب
نسيبه بخش عرب

دانشگاه تهران - حقوق خصوصي
محمدرضا اسمعيلي
محمدرضا اسمعيلي

دانشگاه تهران - حقوق خصوصي
سينا احمدي ورمزاني
سينا احمدي ورمزاني

دانشگاه قم - حقوق خصوصي
مرتضي محمدي
مرتضي محمدي

دانشگاه تهران - حقوق خصوصي
سيدمحمد حسيني
سيدمحمد حسيني

دانشگاه قم - حقوق خصوصي
زينب محمودي سرشت
زينب محمودي سرشت

دانشگاه قم - حقوق خصوصي
بهاره بيگلي
بهاره بيگلي

دانشگاه قم - حقوق جزاوجرم شناسی
اميرحسين فتحي
اميرحسين فتحي

دانشگاه قم - حقوق خصوصی
حميدرضا فراهاني
حميدرضا فراهاني

موسسه غيرانتفاعي مجازي نورطوبي -تهران - حقوق خصوصي
محمدرضا اطهرمقدم
محمدرضا اطهرمقدم

دانشگاه تهران - حقوق خصوصی
رويا رشيدي مقدم
رويا رشيدي مقدم

دانشگاه قم - حقوق خصوصي
مريم بواسحاق
مريم بواسحاق

موسسه غيرانتفاعي مجازي نورطوبي -تهران - حقوق خصوصي
روح اله محمدي
روح اله محمدي

موسسه غيرانتفاعي مجازي نورطوبي -تهران - حقوق خصوصي
سيداحمد حسيني
سيداحمد حسيني

دانشگاه قم - حقوق خصوصي
مصطفي قاضي اسدي
مصطفي قاضي اسدي

موسسه غيرانتفاعي مجازي نورطوبي -تهران - حقوق خصوصي
علي دربهاني
علي دربهاني

موسسه غيرانتفاعي مجازي نورطوبي -تهران - حقوق خصوصي
ليلا موسويان
ليلا موسويان

دانشگاه قم - حقوق خصوصي
حسن عبدي
حسن عبدي

موسسه غيرانتفاعي مجازي نورطوبي -تهران - حقوق خصوصي
رضا نامور
رضا نامور

دانشگاه تهران - حقوق خصوصی
فاطمه سادات ميرنعمتي
فاطمه سادات ميرنعمتي

دانشگاه قم - حقوق خصوصي
مهسا کوثرمدار
مهسا کوثرمدار

دانشگاه قم - حقوق خصوصي
نسیم بابالويي
نسیم بابالويي

دانشگاه قم - حقوق خصوصي
پریسا معصومي
پریسا معصومي

دانشگاه قم - حقوق خصوصي
 مريم شريعتي هندوكش
مريم شريعتي هندوكش

دانشگاه قم - حقوق خصوصي
طاهره تقي زاده
طاهره تقي زاده

دانشگاه تهران - حقوق مالکیت فکری
معصومه طهماسبي
معصومه طهماسبي

دانشگاه علامه طباطبايي - حقوق مالكيت فكري
ابراهیم انتظار
ابراهیم انتظار

دانشگاه سمنان - حقوق عمومی
ابوالفضل سلیمی
ابوالفضل سلیمی

دانشگاه شیراز - حقوق عمومی
امید نجفی
امید نجفی

موسسه غيرانتفاعي مجازي نورطوبي -تهران - حقوق خصوصی
سارا يارمحمدي
سارا يارمحمدي

دانشگاه علامه طباطبايي - حقوق حقوق خصوصي
سيد سينا طيبي
سيد سينا طيبي

دانشگاه تهران - حقوق خصوصي
فرناز نوفلاح
فرناز نوفلاح

دانشگاه علامه طباطبايي - حقوق عمومی
فريبا رضايي شهسوارلو
فريبا رضايي شهسوارلو

دانشگاه علامه طباطبايي - حقوق اقتصادی
كامران همراز
كامران همراز

دانشگاه علامه طباطبايي - حقوق مالكيت فكري
محسن رضاييان مفيد
محسن رضاييان مفيد

دانشگاه تهران - حقوق خصوصی
محمدامين حسيني
محمدامين حسيني

دانشگاه شهيدبهشتي - حقوق مالكيت فكري
محمدحسن تحيري
محمدحسن تحيري

دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري دادگستري - حقوق ثبت اسناد و املاك
مرتضي بيات
مرتضي بيات

دانشگاه علامه طباطبايي - حقوق خصوصي
مريم صرامي
مريم صرامي

دانشگاه علامه طباطبايي - حقوق اقتصادي
مهدی عزیزی فرد
مهدی عزیزی فرد

دانشگاه مفيد قم - حقوق بشر
ميلاد منصفي
ميلاد منصفي

دانشگاه علامه طباطبايي - حقوق خصوصي
مينا ميرزابيگي
مينا ميرزابيگي

دانشگاه قم - حقوق خصوصي
نيلوفر سادات هاشميان
نيلوفر سادات هاشميان

دانشگاه علامه طباطبايي - حقوق اقتصادي

حق كپي © موسسه آموزش عالی آزاد مشاهیر مهر دادآفرین. تمامي حقوق محفوظ است. طراحي و توسعه گروه فناوري اطلاعات ركورد.