پنج دقیقه با معرفی آزمون‌های طبقه بندی شده وکالت دادآفرین

   نقشه سايت | نسخه چاپي | ارسال به دوستان | Skip Navigation Linksخانه > قبول شدگان موسسه > پذيرفته شدگان موسسه در آزمون‌هاي كارشناسي ارشد حقوق دانشگاه‌هاي سراسري در سال 1391
سه شنبه، 13 مرداد 1394      

افتخارات آموزشي موسسه دادآفرین اسامي پذيرفته شدگان موسسه دادآفرين در آزمون كارآموزي وكالت كانون‌هاي وكلاي دادگستري سال 1390


اسامي و تصویر رتبه های برتر موسسه در آزمون کارشناسی ارشد حقوق دانشگاه سراسری   

رتبه 1
سيدعباس جعفري نژاد
سيدعباس جعفري نژاد

دانشگاه شهيدبهشتي - حقوق تجارت بین الملل
رتبه 6
امين حقيقت
امين حقيقت

دانشگاه تهران - حقوق تجاری اقتصادی بین المللی


اسامي و تصویر پذيرفته شدگان موسسه در آزمون کارشناسی ارشد حقوق دانشگاه سراسری   

فاطمه فدايي
فاطمه فدايي

دانشگاه شهيدبهشتي - حقوق بین الملل
سوگل فاضل مطلق
سوگل فاضل مطلق

دانشگاه شهيدبهشتي - حقوق مالکیت فکری
هادي امين طاهري
هادي امين طاهري

دانشگاه تهران - حقوق تجارت بین الملل
عارف نوپور
عارف نوپور

دانشگاه علامه طباطبايي - حقوق تجارت بین الملل
  طاهره رباني مطلق
طاهره رباني مطلق

دانشگاه علامه طباطبايي - حقوق بین الملل
مانا ترابي مقدم
مانا ترابي مقدم

دانشگاه علامه طباطبايي - حقوق بین الملل
سجاد محمدحسيني
سجاد محمدحسيني

دانشگاه علامه طباطبايي - حقوق تجارت بین الملل
مريم محمدي
مريم محمدي

دانشگاه تهران - حقوق مالکیت فکری
سيدروح الله جهانبخش
سيدروح الله جهانبخش

دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين - حقوق خصوصی
آزاده داداشي تونبقي
آزاده داداشي تونبقي

دانشگاه قم - حقوق بین الملل
هاله حقي
هاله حقي

دانشگاه علامه طباطبايي - حقوق جزاوجرم شناسی
فاطمه شيخ زاده ساري
فاطمه شيخ زاده ساري

دانشگاه تبريز - حقوق عمومی
مريم قرباني
مريم قرباني

دانشگاه علامه طباطبايي - حقوق مالکیت فکری
غلامرضا رضايي راد
غلامرضا رضايي راد

دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين - حقوق خصوصی
مه گل ممتحن
مه گل ممتحن

دانشگاه مفيد-قم - حقوق بین الملل
معصومه استادرحيم كاشي
معصومه استادرحيم كاشي

دانشگاه قم - حقوق جزا و جرم شناسي
سپيده كيكاوسي
سپيده كيكاوسي

دانشگاه علامه طباطبايي - حقوق ارتباطات
احمدرضا اقاخان محلاتي
احمدرضا اقاخان محلاتي

دانشگاه تهران - حقوق خصوصی
امير مقدم
امير مقدم

دانشگاه علامه طباطبايي - حقوق مالکیت فکری
مهدي سخنور
مهدي سخنور

دانشگاه علامه طباطبايي - حقوق مالکیت فکری
كميل اسدالهي سهي
كميل اسدالهي سهي

دانشگاه شاهد - حقوق خصوصی
بهاره حسني
بهاره حسني

موسسه عالي اموزش وپژوهش مديريت وبرنامه ريزي - حقوق خصوصی
هديه كاشاني جم
هديه كاشاني جم

دانشگاه قم - حقوق جزاوجرم شناسی
مهرناز كشاورزي نژاد
مهرناز كشاورزي نژاد

دانشگاه مفيد-قم - حقوق جزاوجرم شناسی
مريم غفوري گوراب
مريم غفوري گوراب

دانشگاه علامه طباطبايي - حقوق خصوصي
فريبا تركي
فريبا تركي

دانشگاه قم - حقوق مالکیت فکری
فرشته اميرابادي فراهاني
فرشته اميرابادي فراهاني

دانشگاه علامه طباطبايي - حقوق خصوصی
اميرحسين رحيميان
اميرحسين رحيميان

دانشگاه مفيد-قم - حقوق جزاوجرم شناسی
مرضيه باغاني
مرضيه باغاني

دانشگاه شاهد - حقوق خصوصی
اسداله فرجي
اسداله فرجي

دانشگاه علامه طباطبايي - حقوق خصوصی
نرگس جرفي
نرگس جرفي

دانشگاه علامه طباطبايي - حقوق مالکیت فکری
ميثم باقي زاده
ميثم باقي زاده

دانشگاه علامه طباطبايي - حقوق اقتصادی
افشيد  م صادقي
افشيد م صادقي

دانشگاه علامه طباطبايي - حقوق اقتصادی
سيدمحسن هاشمي نسب زواره
سيدمحسن هاشمي نسب زواره

دانشگاه علامه طباطبايي - حقوق مالکیت فکری
محمد علي اكبركدخدا
محمد علي اكبركدخدا

دانشگاه تهران - حقوق جزاو جرم شناسی
شاهين شاه محمدي
شاهين شاه محمدي

دانشگاه علم وفرهنگ -تهران - حقوق خصوصی
اميد صبوري آبكنار
اميد صبوري آبكنار

دانشگاه علامه طباطبايي - حقوق مالکیت فکری
نفيسه قيصري
نفيسه قيصري

دانشگاه علم وفرهنگ -تهران - حقوق خصوصی
وحيد فاتحي پورگلاب
وحيد فاتحي پورگلاب

دانشگاه اصفهان - حقوق جزا و جرم شناسي
ساسان جعفري جوزاني
ساسان جعفري جوزاني

دانشگاه علامه طباطبايي - حقوق خصوصی
سعيد تيشه ورزدايم
سعيد تيشه ورزدايم

دانشگاه مفيد-قم - حقوق خصوصی
مهدي قدمي
مهدي قدمي

دانشگاه تربيت مدرس - حقوق جزاوجرم شناسی
فرنوش سيف
فرنوش سيف

دانشگاه مفيد-قم - حقوق خصوصي
فاطمه چراغي
فاطمه چراغي

دانشگاه تربيت مدرس - حقوق جزاوجرم شناسی
مصطفي آقازاده
مصطفي آقازاده

دانشگاه تهران - حقوق خصوصی
حامد اكبري فيض آبادي
حامد اكبري فيض آبادي

موسسه غيرانتفاعي شهيداشرفي اصفهاني -اصفهان - حقوق خصوصی
مهدي فكري ايزدموسي
مهدي فكري ايزدموسي

دانشگاه تهران - حقوق جزاوجرم شناسی
محمد فتح الهي جونياني
محمد فتح الهي جونياني

دانشگاه شيراز - حقوق جزاوجرم شناسی
الهام يزداني
الهام يزداني

دانشگاه تهران - حقوق خصوصي
مهسا محمدي
مهسا محمدي

دانشگاه قم - حقوق جزاوجرم شناسی
بهروز علي پورگنجينه كتاب
بهروز علي پورگنجينه كتاب

دانشگاه شمال -امل - حقوق خصوصی
فاطمه علي قاضي كلهرودي
فاطمه علي قاضي كلهرودي

دانشگاه شيراز - حقوق جزاوجرم شناسی
امين دهلوي
امين دهلوي

دانشگاه شمال -امل - حقوق خصوصی
فريده حق پرست
فريده حق پرست

موسسه غيرانتفاعي مجازي نورطوبي -تهران - حقوق خصوصي
نسيبه بخش عرب
نسيبه بخش عرب

دانشگاه تهران - حقوق خصوصي
محمدرضا اسمعيلي
محمدرضا اسمعيلي

دانشگاه تهران - حقوق خصوصي
سينا احمدي ورمزاني
سينا احمدي ورمزاني

دانشگاه قم - حقوق خصوصي
مرتضي محمدي
مرتضي محمدي

دانشگاه تهران - حقوق خصوصي
سيدمحمد حسيني
سيدمحمد حسيني

دانشگاه قم - حقوق خصوصي
زينب محمودي سرشت
زينب محمودي سرشت

دانشگاه قم - حقوق خصوصي
بهاره بيگلي
بهاره بيگلي

دانشگاه قم - حقوق جزاوجرم شناسی
اميرحسين فتحي
اميرحسين فتحي

دانشگاه قم - حقوق خصوصی
حميدرضا فراهاني
حميدرضا فراهاني

موسسه غيرانتفاعي مجازي نورطوبي -تهران - حقوق خصوصي
محمدرضا اطهرمقدم
محمدرضا اطهرمقدم

دانشگاه تهران - حقوق خصوصی
رويا رشيدي مقدم
رويا رشيدي مقدم

دانشگاه قم - حقوق خصوصي
مريم بواسحاق
مريم بواسحاق

موسسه غيرانتفاعي مجازي نورطوبي -تهران - حقوق خصوصي
روح اله محمدي
روح اله محمدي

موسسه غيرانتفاعي مجازي نورطوبي -تهران - حقوق خصوصي
سيداحمد حسيني
سيداحمد حسيني

دانشگاه قم - حقوق خصوصي
مصطفي قاضي اسدي
مصطفي قاضي اسدي

موسسه غيرانتفاعي مجازي نورطوبي -تهران - حقوق خصوصي
علي دربهاني
علي دربهاني

موسسه غيرانتفاعي مجازي نورطوبي -تهران - حقوق خصوصي
ليلا موسويان
ليلا موسويان

دانشگاه قم - حقوق خصوصي
حسن عبدي
حسن عبدي

موسسه غيرانتفاعي مجازي نورطوبي -تهران - حقوق خصوصي
رضا نامور
رضا نامور

دانشگاه تهران - حقوق خصوصی
فاطمه سادات ميرنعمتي
فاطمه سادات ميرنعمتي

دانشگاه قم - حقوق خصوصي
مهسا کوثرمدار
مهسا کوثرمدار

دانشگاه قم - حقوق خصوصي
نسیم بابالويي
نسیم بابالويي

دانشگاه قم - حقوق خصوصي
پریسا معصومي
پریسا معصومي

دانشگاه قم - حقوق خصوصي
 مريم شريعتي هندوكش
مريم شريعتي هندوكش

دانشگاه قم - حقوق خصوصي
طاهره تقي زاده
طاهره تقي زاده

دانشگاه تهران - حقوق مالکیت فکری
معصومه طهماسبي
معصومه طهماسبي

دانشگاه علامه طباطبايي - حقوق مالكيت فكري
ابراهیم انتظار
ابراهیم انتظار

دانشگاه سمنان - حقوق عمومی
ابوالفضل سلیمی
ابوالفضل سلیمی

دانشگاه شیراز - حقوق عمومی
امید نجفی
امید نجفی

موسسه غيرانتفاعي مجازي نورطوبي -تهران - حقوق خصوصی
سارا يارمحمدي
سارا يارمحمدي

دانشگاه علامه طباطبايي - حقوق حقوق خصوصي
سيد سينا طيبي
سيد سينا طيبي

دانشگاه تهران - حقوق خصوصي
فرناز نوفلاح
فرناز نوفلاح

دانشگاه علامه طباطبايي - حقوق عمومی
فريبا رضايي شهسوارلو
فريبا رضايي شهسوارلو

دانشگاه علامه طباطبايي - حقوق اقتصادی
كامران همراز
كامران همراز

دانشگاه علامه طباطبايي - حقوق مالكيت فكري
محسن رضاييان مفيد
محسن رضاييان مفيد

دانشگاه تهران - حقوق خصوصی
محمدامين حسيني
محمدامين حسيني

دانشگاه شهيدبهشتي - حقوق مالكيت فكري
محمدحسن تحيري
محمدحسن تحيري

دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري دادگستري - حقوق ثبت اسناد و املاك
مرتضي بيات
مرتضي بيات

دانشگاه علامه طباطبايي - حقوق خصوصي
مريم صرامي
مريم صرامي

دانشگاه علامه طباطبايي - حقوق اقتصادي
مهدی عزیزی فرد
مهدی عزیزی فرد

دانشگاه مفيد قم - حقوق بشر
ميلاد منصفي
ميلاد منصفي

دانشگاه علامه طباطبايي - حقوق خصوصي
مينا ميرزابيگي
مينا ميرزابيگي

دانشگاه قم - حقوق خصوصي
نيلوفر سادات هاشميان
نيلوفر سادات هاشميان

دانشگاه علامه طباطبايي - حقوق اقتصادي

حق كپي © موسسه آموزش عالی آزاد مشاهیر مهر دادآفرین. تمامي حقوق محفوظ است. طراحي و توسعه گروه فناوري اطلاعات ركورد.